Nytt fra et innholdsrikt styremøte

kjell-ole-brobakkenIMG_4526 IMG_4518 Birgit Carsten H IMG_4520 IMG_4523 Anne Lise

15820011 Disse ni utgjør styret i Hvaler kulturvernforening      ( sju faste og to vara): Kjell Ole Brobakken, Marianne Antonsen (vara), Sverre Stene, Birgit Sandstrøm, Carsten Henriksen (vara), Tone Bergerud Eriksen, Arnt Otto Arntsen, Anne-Lise Eriksen, Paul Henriksen (leder). I kveld var vi gjennom årets første styremøte der vi gjerne forteller at:

  • Varaordfører Kim-Erik Ballovarre (H) orienterte om budsjettvedtaket som innebærer avsetning av kr 500.000,- for et samarbeidsprosjekt mellom Hvaler kommune og Hvaler kulturvernforening.  Styret gikk enstemmig inn for å gå i forhandlinger med Hvaler kommune om et slikt prosjekt som vil innbefatte ansvar for forvaltning av Akerøy fort, evt. andre områder omfattet av kulturminneplanen (vedtas senere i år). Forutsetningen er at dette også bidrar til å styrke driften av nåværende prosjekter i regi av Hvaler kulturvernforening. Det ble valgt et utvalg på tre som skal møte Hvaler kommune( Arnt Otto Arntsen, Sverre Stene og Paul Henriksen).
  • Hvaler kulturvernforening har sagt ja til å stå som arrangør av årsmøtet i Østfold Historielag. Det er første gang at et slikt årsmøte arrangeres på Hvaler. Dato for møtet er 22. april.
  • I forbindelse med Lossens forlis ved Stolen på Vesterøy 24.12.1717, ønsker kulturvernforeningen å etablere en informasjonstavle i området. Dette skal i første omgang avklares med styret for forvaltningen av Nasjonalparken Ytre Hvaler.
  • I forbindelse med 40-års jubileet for Hvaler hytteforening (stiftet 1977), skal kulturvernforeningen, i samarbeid med hytteforeningen, markere jubileet og hyttehistorien på årets bygdedag 3. juni (pinseaften).
  • Vidar Pedersen orienterte om et initiativ for å vise det tradisjonelle fisket med vad. Gruppa som er etablert på Skjærhalden, vil sette i stand en gammel eke og bruke et bevart “vad” i forbindelse med arrangementer på Hvaler, herunder bygdedagen. Tanken er at også skoleelever skal få være med på denne gamle formen for fiske. “Vad-gruppa” vil bli innlemmet i kulturvernforeningen som en gruppe underlagt styret.
  • Kulturvernforening i samarbeid med Hvaler kunstforening vil søke midler til videre utvikling av kystlekeplassen. Det skal bl.a. søkes midler til en “butikk”, klatrevegg, bygging av “verdens største fuglekasse”, “verdens største bikube”, videre samarbeid/kjøp av installasjoner fra Egil Syversen.
  • Status for utleie av kystledhyttene – så langt er 70 døgn booket, en meget oppløftende start på sesongen. I 2016 ble 232 døgn booket.

Paul Henriksen

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *