Viken fylkeskommune med flott støtte til videre utvikling av Brottet amfi!

I 2020 har dugnadsgjengen ferdigstilt to nye lyd- og lystårn i Brottet amfi. Med støtten fra Viken fylkeskommune har vi økonomien på på lass for ytterligere tre tårn!

I november i fjor sendte Hvaler Kulturvernforening, via Hvaler kommune, søknad om spillemidler for å oppgradere tre lyd- og lystårn i Brottet amfi. Svaret kom for tre dager siden med en tilnærmet slik ordlyd; «søknaden er dessverre avslått da det var mange søkere i år og deres søknad nådde ikke opp, men søk gjerne igjen«. Svaret ble mottatt med oppgitthet og og frustrasjon siden vi nå var godt i gang med denne nødvendige oppgraderingen.
I dag ble det negative svaret snudd til overraskelse og glede da Viken fylkeskommune kommer med gladnyheten om at det er midler som likevel kommer oss til gode. Her er det grunn til å heise flagget og takke. Så langt har Viken levert med følgende beskrivelse av tildelingen:

«Tilsagn om midler til Hvaler kulturvernforening – Tre lystårn på Brottet amfi – Tilskudd til lokale møteplasser for frivillighet Vi har gleden av å meddele at Hvaler kulturvernforening får tildelt midler, på bakgrunn av søknaden for lystårn til Brottet amfi, datert 6.7.2020. Viken fylkeskommune innvilger tilskudd på 84 000 kroner. Søknaden ble sendt inn på ordningen for spillemidler til kulturarenaer, men nådde ikke opp for å motta tilskudd derfra. Vi fant imidlertid mulighet til å gi denne type tilsagn til prosjektet.»

Videre arbeid med utviklingen av kulturarenaen kan fortsette. Her har vi arbeid i lang tid. Er du av dem som har lyst til å slutte deg til dugnadslaget i Brottet, så er du hjertelig velkommen Vi er på plass hver mandag fra kl 10:00 «året rundt»

Paul Henriksen

NIPAS AS har nominert oss – Stem fram Hvaler Kulturvernforening og Stiftelsen DS Hvaler!

Det Fredrikstad baserte entreprenørselskapet NIPAS AS, med flere prosjekter bak seg på Hvaler, bl.a. på Dypedal (boliger), Dypedalsåsen (servicebygg) og Hvaler Ungdomsskole, har utlyst en spesiell og spennende konkurranse der vinneren blir kåret på selveste julaften!

Konkurransen går ut på at vi har blitt oppfordret til å komme med et prosjektønske der NIPAS’ 40 ansatte skal jobbe med dette prosjektet på en felles dag kalt «NIPAS-dagen». I samarbeid med Stiftelsen DS Hvaler har Hvaler Kulturvernforening spilt inn vårt felles ønske; å få bygget en større sjøbod, ca 20 kvm, på Nordgårdsbrygga ved Brottet. Håpet er å få realiserte dette i 2021, et år da kulturvernforeningen fyller 50 år og DS Hvaler kommer i drift.

Sjøboden skal legge til rette for at DS Hvaler får Nordgårdsbrygga som ett av sine hovedanløpssteder, og tjene som depot for utstyr til båt, mannskap og gjester. I tillegg skal denne sjøboden være et viktig bidrag for videre utvikling av en brygge som er stilt til rådighet for allmennheten. Gjennom nevnte tiltak skaper to betydelige kulturhistoriske organisasjoner en felles plattform for kulturaktiviteter og næringsutvikling.

Vi håper du støtter oss i denne konkurransen – gå inn på linken under og stem på prosjektet kalt Hvaler Kulturvernforening. Du finner avstemningsmuligheten nederst på siden,

Knut Alnæs Paul Henriksen Stiftelsen DS Hvaler Hvaler Kulturvernforening

Vipps, så var det kr 20.000,- på konto. Vi takker alle som har støttet oss. Nå går vi for kr 50.000,-!!

Med Arkimedesskruen på plass i Arekilen torsdag, ble det fart på Vipps-aksjonen som kulturvernforeningen har dratt i gang for å sluttføre prosjektet. Vi noterer med stor glede at allerede har vi kr 20.000,- på Vipps-konto, penger gitt av kjente og ukjent støttespillere. Dette setter vi umåtelig stor pris på, og det motiverer.

En slik støtte inspirerer oss også til å sette nye mål. Det betyr at vi ikke gir oss før kr 50.000,- har kommet inn som bidrag til å dekke kostandene på stålkonstruksjonene til tårnet. Med det som er på konto pr 24.10. , gjenstår det å få dekket inn ytterligere kr 140.000,- . Her skal nevnes at vi søker flere alternative finansieringskilder i tillegg til det vi håper på gjennom Vipps-aksjonen

Nå ser vi fram til at flere en de som så langt har bidratt, støtter dette prosjektet som garantert blir et viktig tur- og opplevelsespunkt i Arekilen på Kirkeøy.

Paul Henriksen

Hyggelig og økt interesse for prosjektet i Arekilen

Undertegnede får mangesidige og hyggelige telefoner relatert til aktiviteten i Hvaler Kulturvernforening. Det er folk i media, fagfolk med spesiell interesse for et utvalgt prosjekt, interesseorganisasjoner som ber om råd og vink med tanke på finansiering, kulturaktører og slektninger til personer som f.eks. har jobbet på Brekke skole eller i andre av de områdene foreningen er engasjert i .

I dag ringte en hyggelig dame fra Oslo, Astrid Langballe Dalin og fortalte at hun var barnebarn av ingeniør Brynjulf Langballe som arbeidet med Arkimedesskruen på Hvaler i 1915 og som døde i 1947. Hun fortalte videre at han i sine senere yrkes år ble godseier Harald Løvenskiolds nære medarbeider i forvaltningen av de store skogsområdene i Oslo. Det Astrid Langballe Dalin så spurte om, var om det medførte riktighet at det ble jobbet med en modell av Arkimedesskruen på Hvaler, og i så fall hvor langt dette arbeidet hadde kommet? Både hun og flere i familien var nemlig interessert i å vite mer om hvordan vi forvaltet historien hennes far-far var en sentral del av.

Den nye modellen av Arkimedesskruen ble i dag fraktet til Arekilen i påvente av endelig utplassering i vinter

Hyggelig var det da å kunne fortelle Langballes barnebarn at jeg nettopp i dag skulle være med på frakt av den ferdige «skruen» fra Petter Wistners garasje på Viker til Arekilen. Her skal den ligge på midlertidig lagringsplass til grunnforholdene blir gode nok (tæle) for den videre forflytningen tretti meter unna.

I denne originale betongramma skal Arkimedesskruen plasseres så snart det blir tæle i bakken og mulig å kjøre kranbilen lenger ut mot våtmarksområdet. På fundamentene til den gamle vindmølla skal så fugletårnet ( 5 meter) monteres opp,

Avslutningsvis er det å si at skal vi få på plass tårnet, så er vi avhengig av økonomisk støtte. Vi har pr i dag på plass cirka halvparten av hva dette prosjektet vil koste. Det betyr at vi har på «bok» ca 210.000,- av de nærmere 400.000,- som vi trenger for realisering. Vi jobber nå langs flere kanaler for å få dette til, men håper og tror at næringsliv og enkeltpersoner også kan stille opp. Ønsker du å bidra – bruk vårt Vippsnr.: 628751 eller direkte til prosjektkontoen: 1503.75.49689

Paul Henriksen

En flott høst gir flott fremdrift

Været er selvsagt en viktig faktor når det jobbes dugnad. Nå er det ikke slik at det blir stopp fordi det skulle komme litt regn, men sikkert er det at høstens milde og solrike dager har gitt en ekstra «skyv» for de rundt 15 som stort sett jobber ute det være seg på båthuset, kiosken og maskinhuset.

Så vår bønn til værgudene er fortsatt: by gjerne på regn , men ikke mandager, eller for den del på onsdager da gruppa på kystmuseet er i gang!

Det er en klar målsetting å få båthuset under tak før vinteren for alvor setter inn. I dag ble de første bordlengde lagt nettopp på taket, samtidig som arbeidet på den andre langveggen startet opp. På denne veggen skal det etter hvert inn et større vindu slik at folk skal kunne følge byggeprosessen når arbeidet på losskøyta «Arnt Otto» starter opp.
Kiosken får også nå et flott løft, først og fremst gjennom nye luker, men etter hvert også nye benkeplater og nytt gulvbelegg. Kåre Næss, Trond Engblad og Asbjørn Svendsby tar hånd om dette.

Erfaringene fra restaureringen av gamle Brekke skole med tilhørende stolpehus (stabburet) kommer godt med i arbeidet med de gamle driftsbygningene fra stenhoggerperioden. Med nye vindskier på plass planlegges her bruk av taksten som vannbrett, en løsning brukt i tidligere tider. Her Steinar Pettersen og Eivind Børresen.

Paul Henriksen

Mer av det samme betyr et betydelig dugnadsløft

Selv om flere av våre dugnadskamerater er engasjert i hummerfisket, og av den grunn ikke møter i denne perioden, så er det meget god fremdrift på prosjekter som kiosken, som nå får nye og skyvbare luker, og på båthuset. På det siste kunne vi i dag notere at den ene langveggen nå er på plass. I løpet av november håper vi også at den andre er reist på det vi etter hvert ønsker å utvikle til et museumsbygg rundt «Hvaler-skøyta».

Paul Henriksen

Hjelp oss å reise midler, slik at vi kan reise tårnet i Arekilen!! Vippsnummer 628751.

For første gang går Hvaler kulturvernforening i samarbeid med arbeidsgruppa for «gjenåpning» av Arekilen til det skritt og be enkeltpersoner, organisasjoner og næringsliv om støtte for å få sluttført et prosjekt, nemlig å få reist fulgetårnet i tilknytning til Arkimedesskruen.

På fundamentet til den gamle vindmølla som drev Arkimedesskruen skal det reises et fem meter høyt utkikkstårn – fugletårn

I det mangesidige Arekilen-prosjektet bestående av utbedring av stier , utkikksplattform, arbeid med å lage en ny modell av Arkimedesskruen samt etablering av informasjonstavler er det mange bidragsytere. Her skal nevnes Hvaler kommune, fylkeskommunen, fylkesmannen, Hvaler Kulturvernforening, Lions julelotteri, næringsaktører og privatpersoner . Det siste både gjennom betydelig økonomisk støtte og i form av dugnadsinnsats.

Nå gjenstår kun å få reist tårnet ved siden av skruen som plasseres ut i løpet av de nærmeste månedene. Her har vi nå endelig fått oversikt over kostandene for dette delprosjektet, og må nok innrømme at vi ikke har kjent godt nok til prisen på galvanisert jern som alene vil beløpe seg til ca. kr 220.000,- . Her skal nevnes at vi allerede får verdifulle råd og signalisert sponsorstøtte fra Lande mek og sveis.

Med transport og montering vil dette tårnet komme opp i totalt ca. 370.000,-. Pr i dag har vi «på bok» ca. kr 200.000,- , mao en manko på kr 170.000,- som vi ber om hjelp til å få finansiert. Vippsnummer er 628751 er knyttet til en av kulturvernforeningens konti.

Med tårnet på plass har vi som fellesskap sikret Hvaler et turmål som både gir oss opplevelser og kunnskap om kultur- og naturmiljøet i verneområdet Arekilen. Bli derfor med oss gjennom bidrag til Vippsnummeret over.

Paul Henriksen

Åser på plass i varm høstsol

Åsene som underlag på taket kom i dag på plass på båthusets ene langside. På motsatt side nærmer vi oss avslutningen på arbeidet med veggen som også får vinduer.

Innleie av en såkalt saxe-lift, gjorde dagens arbeid med åsene til en langt mer sikker og mindre arbeidskrevende operasjon enn om dette skulle vært gjort med ren mannekraft. I løpet av dugnadsdagen kom samtlige åser på den ene siden av taket på plass. Nå starter snart arbeidet med å legge bord og papp på taket som igjen skal få «gammel» sten utlagt. Dette vil gi dette praktbygget, en flott finish.

Ragnar Holte og Andreas Pagander har hatt hovedansvaret for det krevende arbeidet på taket.

Kåre Næss, Asbjørn Svendsby og Trond Engblad er et effektivt team som etter avslutningen på teknisk tårn, nå har kastet seg over kiosken der arbeidet etter alle solemerker avsluttes kommende uke med nye luker på plass.

På På bildet til høyre gjør Steinar Pettersen og Eivind Børresen vurderinger på hva som skal skiftes ut av materialer på det gamle maskinhuset. Utgangspunktet er at minst mulig skal skiftes ut. Lærdommen fra restaureringen av gamle Brekke skole kommer godt med. Parolen er: Vær tro mot historien!

Paul Henriksen

Kulturvernforeningen med spennende tilbud fra sesongen 2021

På sitt siste møte hadde styret i kulturvernforeningen to forslag til behandling, forslag som ble vedtatt og som kan bli realisert allerede fra kommende sesong. Dette dreier seg om:

  1. Etablering av stativ for leie av plass til kajakk, et tilbud vi gir i samarbeid med Oslofjordens Friluftsråd
  2. Etablering av kiosk som holdes åpen fra tiden rundt 20.juni fram til skolestart i august.

Dette vil være tilbud som bidrar til å videreutvikle området ved Brottet, et område der allmennhetens aktiviteter har prioritet og der natur-, kultur og kulturhistoriske opplevelser settes i sentrum.

Kajakkstativer I takt med den økende interessen for å padle kajakk, har Oslofjordens Friluftsråd, i samarbeid med flere instanser, bl.a. Norges padlerforbund, etablert ordninger med utplassering av større eller mindre stativer der folk kan leie plass for sin private kajakk. https://www.oslofjorden.org/rett-ut-kajakklagring/

Slike stativer er så langt plassert ut i Indre Oslofjord og på vestsiden av fjorden. Fra kommende sesong håper vi også å kunne åpne denne «døra» for friluftsfolket også på Hvaler, nettopp i samarbeid med OF. Vi ser for oss et stativ med plass til 12 kajakker innenfor området Brottet Kystkultursenter, nært opp til Nordgårdsbrygga. Her kan padlerne enkelt sette ut kajakkene via speidernes flytebrygge.

Kiosk Nåværende serveringsbygg vil fortsatt være i bruk i forbindelse med forestillinger og andre arrangementer i Brottet amfi. I tillegg håper vi å kunne utnytte dette bygget, som i disse dager oppgraderes, til også å gi et kiosktilbud de øvrige sommerdagene.

Serveringsbygget, eller kiosken, vil forhåpentligvis fra sesongen 2021 også kunne gi tilbud ut over de få dagene med forestillinger i Brottet.

For også å gjøre miljøet rundt kiosken mer attraktivt, ønsker vi i tillegg å bygge en platting for bord og stoler, omkranset av enkle blomsterkasser. Siden stedet også vil ha skjenkebevilling før øl og vin, vil vi i løpet av første halvår «se oss rundt» etter en eller flere personer over 18 år som kan betjene dette tilbudet.

Paul Henriksen

Utsatt årsmøte i Hvaler Kulturvernforening ga ny tillitt til Paul Henriksen som leder

Temmelig nøyaktig for 6 måneder siden skulle kulturvernforeningen avholdt sitt 49. årsmøte. Nedstengningen av Norge 12. mars i år satte imidlertid en stopper for det. Mange organisasjoner, herunder kulturvernforeningen, har dermed måttet utsette behandling og vedtak av årsmeldinger, regnskap og valg.

Vi er derfor glade for å kunne avvikle vårt årsmøte nå, og med det kunne inngi opplysninger nettopp om årsmelding, årsregnskap og navn på styremedlemmer til myndigheter og samarbeidspartnere.

I tillegg til at Paul Henriksen fikk fornyet tillit som leder, så består det nye styret av følgende: Anne Lise Eriksen (gjenvalg), Kjell Ole Brobakken (gjenvalg), Gunn Hedberg ( ikke på valg), Anne-Lill Adamsen Reff (vara ny), Ellen Enger (ny) og Heidi Opsahl Olsen (gjenvalg)

Årsmøtet ble ledet av Rolf Utgård.