God start på kystledsesongen – allerede er 50 døgn booket!

Kystledhyttene ved Brottet er tilnærmet like og ligger sjønært ved Skjelsbusundet. Tett ved er det lekeplass (kystlekeplassen) med lekeapparater inspirert av kystens liv og historie

Mandag 12.2. var det bookingstart for de 64 kystledhyttene rundt Oslofjorden, hvorav Hvaler kulturvernforening drifter fire av disse i samarbeid med Oslofjordens Friluftsråd. De tre hyttene ved Brottet (Stenhoggerhytta, Klyven og Mundastua) er allerede lagt ut, mens Gamle Brekke skole legges ut noe senere,  med planlagt oppstart fra påske.

Hyttene er vinterisolert med enkel , men funksjonell standard som gir en ekte hytteopplevelse

Allerede etter tre dager registrer vi god interesse for våre tre hytter der 50 døgn er bestilt, naturlig nok de fleste av disse i sommermåneden juli. Fortsatt er det imidlertid ledig plass for de som ønsker et opphold på inntil 5 dager ved idylliske Skjelsbusundet.

Et opphold på kystledhyttene ved Brottet representerer opplevelser av mange slag, både ved selv å kunne ro og fiske, men også ved det yrende båtlivet som utspiller seg i Skjelsbusundet og ved den nye og flotte Nordgårdsbrygga.

Ønsker du å leie en av disse tre hyttene, eller en annen av de over 60 kystledhyttene ved Oslofjorden, gå inn på nettsiden til Oslofjordens Friluftsråd:https://www.oslofjorden.org/hytteoversikt/

Paul Henriksen

 

Vår i lufta ga ny giv i dugnadsarbeidet

Selv om dugnadsgruppa på Kystmuseet har tatt noen fridager, ga «vårværet» denne uka nytt trøkk i dugnadsarbeidet i Brottet der arbeidet på nye trapper, rekkverk og tribune gikk for fullt på mandag. Plassene på tretribunen øverst i amfiet har vært av de sist solgte og dermed «minst populære» selv om det er svært god oversikt over spillområdet herfra. Nå forsterker vi tribunen samtidig som det lages en god vindskjerming. Dette håper vi publikum merker seg og med det bidrar til å gjøre nettopp disse plassene mer attraktive

Blir arbeidsforholdene tilnærmet like gode i ukene som kommer blir vi ferdig med denne delen av arbeidet i løpet av mars. Deretter venter arbeid bl.a. med kystlekeplassen der flere «apparater» forhåpentligvis kommer på plass i løpet av våren.

Ole-Christian Bärnholdt, Jan Vassdal, Jan Appelgren, Steinar Pettersen, Thor-Ivar Olsen, Tom Buskoven, Helge Olav Lilleheier, Kennet Baarstad, Jan Arntzen og Paul H var mandag i full gang med videre arbeid på trapper og ny og bedre skjermet tribune.

På Brekke skole går arbeidet videre med stormskritt, ikke minst takket være Eivind Børresens daglige innsats i tillegg til den ukentlige dugnadsinnsatsen fra den faste gjengen. Nå har den gamle og ærverdige huset også fått sitt «green room» i 2. etasje –  stilfullt malt i grønt med restaurerte vinduer fra 1700-tallet. Kjell Ole Brobakken ivrig dugnadsarbeider og leder for venneforeningen gleder seg over resultatet og ser fram til  å ta i bruk 2. etasje  fra 2020.

Å male inne i de gamle kjøkkenskapene hører også med til, ikke det mest bekvemme arbeidet, noe bildene over illustrerer der Kjell Ole Brobakken og Ragnhild Nordengen og undertegnede ligger, sitter, kne står og vrir malerkoster i «utilgjengelige» hjørner. Men tommelen opp for kjøkkenet i 2. etasje som i fremtiden skal stå til disposisjon for allment bruk.

 

Paul Henriksen

Dugnadsgjeng med skrue løs i Arekilen!

Et nytt avsnitt i dugnadskapitlet om Arekilen ble åpnet i dag da prosjektet fikk flott hjelp av Harald Lorentzen og hans maskinkraft for å løfte ut den gamle Arkimedesskruen (modellen fra begynnelsen av 80-tallet), i tillegg til at Hvaler kommune stilte med bil.  Målsettingen er nå å strippe denne for gammelt og råttent treverk, for deretter å fastslå hvorvidt den gamle akselen kan brukes når Petter og Espen Wistner sammen med Ragnar Holte og Vidar Pedersen,  snart starter arbeidet med en ny modell  i verkstedet på Viker (planlagt ferdig i 2020)  I tillegg til Harald Lorentzen, deltok Petter Wistner,  Kai Hermansen, Vidar Pedersen og Ragnar Holte i dagens «forløsning». Jeg lar for øvrig bildene fortelle sitt om det spennende og historiske løftet.

Flott jobb av gutta med «løs skrue». Foto Kai Hermansen

Paul Henriksen

 

På full fart inn i sesong nr. 15 i Brottet

Nå er kanskje ikke en femtenårsmarkering det som vekker størst oppsikt, men like fullt ønsker vi, gjennom familieforestillingen «Fyret» å markere at det i år  er 15 år siden 500 publikummere, med daværende statsminister Jens Stoltenberg i spissen, var samlet til premiere i Brottet 12. juli 2005. Stykket som var på plakaten var musikkspillet «Stenhogger’n» , fortellingen om klasseforskjeller, slit, fagforeningens kamp for bedre kår, men også med humor og flott musikk.

Den store forvandlingen, fra sommeren 2004 (foto HP Thøgersen) til premiere juli 2005 (Foto Fredriksstad Blad). Oppstartsåret innebar starten på en mangeårig innsats både praktisk og knyttet til det kunstneriske arbeidet. Rundt 70.000 har besøkt Brottet gjennom årene vi nå har lagt bak oss.

De aller fleste forestillingene som har vært spilt i Brottet har vært knyttet til kystens liv og historie. I tillegg til historien om stenhoggerne og deres familier, har fiskerne, losens og kystbondes liv blitt iscenesatt. Bildet over er fra forestillingen «Sommerdrømmen» lystspillet som tok for seg «badegjestenes» møte med fastbefolkningen på 50-tallet

Rekken av forestillinger i Brottet amfi fra 2005 – årets oppsetting 2019

                                               2005 Musikkspillet Stenhogger’n
2006 Musikkspillet Stenhogger’n
2007 Musikkspillet Stenhogger’n
2008 Jeppe i Brottet
2009 Musikkspillet Brottsjø
2010 Musikkspillet Brottsjø
2011 Jeppe i Brottet
2012 Musikkspillet Stenhogger’n
2013 En Midtsommernatts drøm
2014 Frihetsspranget
2015 Sommerdrømmen
2016 Fløte på nye sommereventyr
2017 En Midtsommernattsdrøm
2018 Brottsjø
2019 Fyret – premiere 17. juli

I tillegg til «voksenforestillingene», der også en rekke barn og unge har deltatt, har det vokst fram et livskraftig barne- og ungdomsteater, Brottungær» med base i Brottet. Brottungær har hatt egne oppsettinger, men i sesongene 2018 og nå i 2019 er barn-og ungdomsteateret deltager både med aktører og som medprodusent i oppsettingen. «Fyret » er en samproduksjon av Kulturværste AS, Hvaler Kulturvernforening og «Brottungær».

Da er det bare å se fram til årets jubileumsforestilling «Fyret», der livet på en fyrstasjon anno 1905 skal skildres. Igjen er det det våre gode samarbeidspartnere i Kulturværste AS  Hans Petter Thøgersen (Manus) og Svein Gundersen (Musikk) og Ole-Hermann Gudim Lundberg (regi) som står for det kunstneriske arbeidet. Bedre formidlere av kystens liv og historie kan jeg knapt se for meg. I jubileumsåret er det ikke minst viktig å hedre disse tre for den jobben de har gjort og fortsatt gjør som historiefortellere.

Paul Henriksen

 

Utvidet samarbeid kan styrke de frivillige organisasjonene på Hvaler

Kulturavdelingen i Hvaler kommune, som til daglig holder hus i Kornmagasinet på Skjærhalden, inviterer mandag 11.02. kl 18:30 lag og foreninger til fellesmøte på Hvaler ungdomsskole.

Mandag førstkommende har Kulturavdelingen i Hvaler kommune invitert lag og foreninger til møte  i den nye aulaen på Hvaler ungdomsskole. I tillegg til å informere om kommunens mange tiltak inn mot frivilligheten, er det lagt opp til en  samtale der temaet er: «Hvordan kan lag og foreninger samarbeide?» All ære til kulturavdelingen for et slik initiativ. Det er nemlig helt klart at det ligger store muligheter for å skape merverdier i et bevisst og målrettet samarbeid mellom frivillige lag og foreninger, et samarbeid som også kan gi grunnlag for næringsutvikling på Hvaler.

Både Hvaler Menighet og Hvaler Musikkforening er av kulturvernforeningens mange gode samarbeidspartnere.

Hvaler Kulturvernforening vil bidra med sine erfaringer, og vi har høstet mange , de fleste gode erfaringer, i samarbeid både med frivillige og offentlige instanser, de siste årene. I tillegg til det avtalefestede samarbeidet som vi har med Østfoldmuseene (Kystmuseet Hvaler), Oslofjordens Friluftsråd, Hvaler Barne- og Ungdomsteater Brottungær, Kulturværste AS og Hvaler kommune har kulturvernforeningen, bl.a. i tilknytning til Kulturminnedagene,  hatt et fint samarbeid både med Hvaler Menighet, Hvaler Hagelag og Hvaler Musikkforening. I tillegg skal nevnes samarbeidsavtaler med Stiftelsen DS Hvaler og Maritimt Center på Isegran.

Med et manipulert bilde illustrerer vi  samarbeidet vi ser fram til med Stiftelsen DS Hvaler  når båten forhåpentligvis vil starte å anløpe Nordgårdsbrygga ved Brottet i 2020

Nå er det mer på gang. I disse dager har vi samtaler med viktige aktører i Hvalersamfunnet om nye områder å utvikle samarbeidet på. Dette gjelder Hvaler Kunstforening og Hvaler Speidergruppe. Konkret dreier dette seg om:

Her er spørsmålet om vi kan finne plass og grunnlag for et samarbeid knyttet til speidergruppas opplæring i bruk av båt og sjøsikkerhet, og med det kunnskaper om kystens liv og historie. En nylig samtale med speidergruppas leder Christian Pahle ga så avgjort grunnlag for ideer å spinne videre på.

I samtaler vi nå skal ha med leder i Hvaler Kunstforening, André Zaborowski, er behovet for nye informasjonstavler på «Røsshue» på Kirkøy det som gir kan gi grunnlag for  samarbeid. Planen er at vi, med midler stilt til rådighet av Hvaler kommune, skal få på plass tre informasjonstavler i løpet av 2019. Tavlene skal både fortelle om prosjektet «StenKunstHvaler» og samtidig gi turgående informasjon om stenindustrien i området fra 1890-tallet og fram til «vår tid». http://www.hvalerkunstforening.no/Pages/stenkunst.html

Hva er det så som må ligge til grunn for et utvidet og meningsfullt samarbeid mellom lag og foreninger på Hvaler? Med bakgrunn i erfaringene nevnt over vil jeg legge vekt bl.a. på følgende:

  • De samarbeidende organisasjonene må tone ned egen prestisje. Innse at det å samarbeide kan gi både egen og samarbeidspartneren kraft til å gå løs på nye oppgaver og med det komme ut av konservative og tradisjonelle arbeidsformer
  • Samarbeid gir muligheter for møte med ildsjeler i andre organisasjoner og lære av deres erfaringer
  • Samarbeid med andre lag og foreninger gir grunnlag for nyrekruttering.
  • Et utvidet samarbeid er avgjort en styrke ved søknader til sparebankstiftelser og andre om økonomisk støtte til prosjekter
  • Muligheten for å oppnå rabatter og ellers gode priser fra næringslivet øker gjennom at flere samarbeider
  • Frivilligheten er helt avhengig av oppmerksomhet i ulike medie-kanaler. Samarbeidet styrker muligheten for slikt medieoppmerksomhet.
  • Frivilligheten representerer en stor folkehelseressurs og samarbeid styrker dette grunnlaget ved at flere kan bringes med i ulike former for aktivitet både fysisk og mentalt.

Det gamle slagordet «sammen er vi sterke» gjelder fortsatt eller  kanskje vil skulle utvide dette ytterligere til å si «sammen blir vi  og samfunnet sterkere»? Dette i arbeidet både for å utvikle frivilligheten på Hvaler, men også som grunnlag for næringsutvikling i kystkommunen. Her ligger nemlig et potensial som politikere og andre i alt for liten grad har påaktet.

Paul Henriksen

 

 

Initiativ er tatt for styrket vern av kulturminner og miljøer i nasjonalparken Ytre Hvaler.

 

Torbjørnskjær fyr og huset på Akerøya med en historie både som bolighus, som feriebolig for forfatterparet Johan og Annemarta Borgen og som mangeårig base  for registrering av trekkfuglene, er to sentrale kulturminner og miljøer i nasjonalparken Ytre Hvaler. Disse kulturminnene omfattes i dag ikke av verneforskriften for nasjonalparklen

Som ordfører på Hvaler i perioden 2003 – 2007 var undertegnede involvert i arbeidet med å få etablert Ytre Hvaler Nasjonalpark (YHN), et arbeid som ble kronet med vedtak om opprettelsen av parken 26.06.2009. Det som var hovedfokus i vårt arbeid den gang, var å få vedtatt nasjonalparken og med det legge til rette for en verneforskrift som sikret naturgrunnlaget i sjø og på land. I dette arbeidet ble beklageligvis fokuset på kulturminner og kulturlandskap satt til side og derfor heller ikke innarbeidet i verneforskriften eller den forvaltningsplanen som følger verneforskriften.

Færder fyrstasjon og vippefyret på Verdens ende i Færder nasjonalpark er omfattet av verneforskrift og forvaltningsplanen for denne nasjonalparken

Nasjonalparkene Færder og Ytre Hvaler er tilnærmet like store og grenser opp mot hverandre, men har ulike vernebestemmelser

Som styremedlem i Oslofjordens Friluftsråd og samtidig leder av Hvaler Kulturvernforening, har jeg blitt nærmere kjent med vernegrunnlaget også i Færder Nasjonalpark (FN) som ble vedtatt opprettet 23.08. i 2013. Forvaltningen av denne nasjonalparken hviler i likhet med YHN på en omfattende verneforskrift knyttet til naturmiljøet over og under vann, men i formålsbeskrivelsen er det tatt inn et punkt som klart skiller FN positivt ut med tanke på forvaltningen av kulturminner. Her finner vi følgende formulering:  …………Formålet med nasjonalparken er videre å ta vare på
det opprinnelige skjærgårdslandskapet og det marine miljøet, herunder kulturminnene på land og i sjø.

Dette fokuset på kulturminnene i FN er ytterligere understreket i en egen forvaltningsplan: https://prosjekt.fylkesmannen.no/Documents/Faerder/Dokument/Forvaltningsplan%20NP%20Arbeidsdokument%20060313%20alle%20vedlegg.pdf

Betyr så denne forskjellen i verneforskrifter at kulturminner i YHN ikke blir ivaretatt? Nei, det betyr ikke at så er tilfelle. Både fra nasjonalparkforvaltningens side og fra kommunens side, gjennom nylig vedtatt kulturminneplan, og ved bl.a. ved å engasjere Hvaler kulturvernforening, så er det i dag et fokus på bevaring av kulturminner i nasjonalparken YH. Dette forhindrer imidlertid ikke at det er nødvendig å få et tilnærmet likt forvaltningsgrunnlag i de marine nasjonalparkene i Ytre Oslofjord. Undertegnede har derfor på vegne av Hvaler Kulturvernforening rettet en henvendelse til fylkeskonservatoren om å engasjere seg for et slikt felles grunnlag. Dette initiativet er også fulgt opp i forhold til Oslofjordens Friluftsråd, som i sitt siste møte vedtok å innarbeide følgende formulering i arbeidsplanen som skal vedtas på årsmøtet i mars:

8. Arbeide for at verneforskriftene for Ytre Hvaler nasjonalpark gis bestemmelser om kulturminner og kulturlandskap på lik linje med tilsvarende i Færder nasjonalpark, slik at forskriftene i nasjonalparkene harmoniseres på dette området.  

Så langt har ikke fylkeskonservatoren svart på henvendelsen (sendt forrige uke), men det skulle forundre meg mye om det ikke også herfra vil være et ønske om et slikt styrket og harmonisert regelverk. Til syvende og sist er det Miljødirektoratet som skal vedta en endring i forskriftene. Får vi dette på plass betyr det at dagens vern og fokus på kulturminner og kulturmiljøer har blitt ytterligere styrket i nasjonalparken Ytre Hvaler.

Paul Henriksen

 

Gamle Brekke skole, et vindu til Hvalers historie

På mer enn en måte må det være lov å hevde at gamle Brekke  skole fremstår som et mangesidig vindu til Hvalers historie, en visshet vi vet å ta med oss når vi nå går inn i de siste månedene med restaureringsarbeid. I første etasje er det aller meste på plass og de første møblene er nå på vei inn, også de i tråd med historien.

I andre etasje ble det siste strøket i «salen» tatt i kveld. Her gjenstår å male vinduene på sørveggen og veggene i kammerset og i det som skal være etasjens kjøkken. Helt til slutt skal listverk og gulv males.

Mens mye av dugnadsarbeidet både i Brottet og på Kystmuseet har måttet ta «time-out» grunnet været, jobber dugnadsfolkene under varme og fine forhold på Brekke takket være godt med ved og gode historiske vedovner.

Strøk 2 ble lagt på i «salen» i kveld. Her er Paul H. Ragnar Holte, Knut Hjortland og Eivind Børresen i aksjon i rommet som helt inn på 60-tallet ble brukt som gymsal.

Den gamle 1700tallsdøra i «salen» har fått ny, men «tidsriktig» «kammerslås», levert fra spesialfirmaet Molo AS i Oslo. Til høyre er Ragnar Holte, Jan Borger Berntsen og Ragnhild Nordengen i gang med å pusse skapdørene i det gamle spesialrommet som i fremtiden skal fungere som kjøkken i 2. etasje.

I 1. etasje har de første møblene kommet inn, foreløpig tilfeldig plassert. Fra barndomshjemmet til Kåre og Egil Adolfsen på Søndre Sandøy har vi fått spisestuemøblement som er rundt 100 år gammelt. Den gamle finstua har også fått sitt eget «vind» til historien. Geir  Ove Haug og Eivind Børresen lukker opp for de gamle tømmerveggene fra det første huset som ble reist her på Brekke rundt 1770.

Paul Henriksen

Nå skjer det et taktskifte i prosjekt Arekilen!

Som vel kjent er det i gang et bredt samarbeid for å «gjenåpne» Arekilen og dermed gjøre områdets natur- og kulturhistoriske verdier kjent for et større publikum. Det er Hvaler Kulturvernforening som koordinerer dette arbeidet i nært samarbeid med Hvaler kommune, Hvaler Arbeidssenter, ornitologer og interesserte enkeltpersoner. Prosjektet er støttet av Hvaler kommune, fylkeskommunen , fylkesmannen og Fredriksstad Blad-stiftelsen

For en tid tilbake kunne vi fortelle at tre nye klopper er på plass over de mest utsatte våtmarksområdene i nærheten av den gamle Arkimedesskruen. Dette er et arbeid utført av skjærgårdstjenesten folk. Førstkommende lørdag starter så arbeidet der frivillige vil rydde stitraseene fram til området ved skruen (her etableres etter hvert et fugletårn), samt til den  nye utkikksplattformen – se akvarell under. Senere vil så merking av stiene bli gjennomført. Ny Arkimedesskrue med overbygg i kombinasjon med fugletårn er planlagt ferdig i 2020.

Slik vil utkikksplattformen på østsiden av Arekilen fremstå – akvarell laget av Axel Thorenfeldt

Byggesøknaden for plattformen er nå levert Hvaler kommune. SG arkitekter, Nilsen Bygg og Hvaler arbeidssenter har signert denne delen av Arekilen-prosjektet.  Det ventes svar på byggesaken i løpet av tre uker, dermed skulle det ligge godt til rette for byggestart i god tid før hekkesesongen tar til i Arekilen. Arbeidet med nye informasjonstavler vil pågå parallelt med arbeidet ute i marken.

Paul Henriksen

Ønsker du å bli medlem i kulturvernforeningen eller kjenner du noen som bør bli?

Ved årsskiftet har Hvaler Kulturvernforening rundt 260 medlemmer, en viktig «grunnmur» både fordi det motiverer å ha faste støttespillere, det gir oss en forutsigbar inntekt og mange av våre medlemmer gjør en flott innsats gjennom ulike typer av dugnadsarbeid. Nå er det mange som tror at medlemskap i Hvaler Kulturvernforening er knyttet til det å gå på dugnad, men så er ikke tilfelle. Medlemskapet er kun knyttet til at du betaler medlemskontingenten som er som følger pr år:

  • Individuelt medlemskap – kr 300,-
  • Familiemedlemskap – kr 400,-
  • Organisasjoner, lag og foreninger kr 1000,- (forslag til årsmøtet 2019)

Bildene over  fra Brottet («Fyret sommerens oppsetting), arbeidet med gamle Brekke skole, fugletårn og Arkimedesskruen i Arekilen og kystlekeplassen er bare noen av de mange prosjektene Hvaler Kulturvernforening jobber med sammen med andre aktører i Hvaler-samfunnet

Selv om vi har en god medlemsstokk, så tror vi med bakgrunn i bredden på arbeidet at potensialet for å øke dette tallet bør være tilstede. Vi vet nemlig at mange «heier på oss» både i Brottet, på gamle Brekke skole, i arbeidet med kystledhyttene, i arbeidet med Arekilen og de mange andre prosjektene vi er knyttet til bl.a. i samarbeid med Hvaler kommune.

Derfor er oppfordringen fra styret: Meld deg inn i dag, så får du giro tilsendt i mars etter vårt årsmøte den 14.

Send en mail til undertegnede : paulh@online.no eller melding til 41463771 eller på Facebook.

Paul Henriksen                                                                                                                                                                                                                                               Leder av styret i Hvaler Kulturvernforening

 

Gjør deg klar for booking av kystledhyttene 5. eller 7. februar kl 10:00

Fortsatt er det vinter som preger Oslofjordområdet, men allerede nå forberedes en ny sesong med utleie av kystledhyttene, så også i området ved Brottet og på gamle Brekke skole. I alt er det 61 kystledhytter i hele Oslofjord-området, hvorav 7 på Hvaler. Til påske åpnes den åttende på gamle Brekke skole.

Kommende uke er det formell åpning av sesongen med muligheter for å bestille plass på hyttene. Medlemmer i Oslofjordens Friluftsråd kan gjøre seg klare allerede tirsdag 5. februar,  for de uten slikt medlemskap er datoen 7. februar. For begge kategorier går startskuddet kl 10:00

Rimelig overnatting for fire personer i inntil fem dager, flotte leke- og bademuligheter, to eker til disposisjon og med flotte turmuligheter i merket kyststi tett ved,  har gjort  Stenhoggerhytta, Klyven og Mundastua til attraktive feriesteder siden oppstarten i 2012. Viktig er det også at utleie av disse hyttene gir en kjærkommen inntekt til Hvaler Kulturvernforening

Representanter for OFs styre og administrasjon var i fjor på besøk på gamle Brekke skole og kunne konstatere at skolens første etasje vil bli et flott og spennende nytt tilskudd til kystleden i 2019. Åpningsdato vil bli kunngjort senere.

Skulle du være interessert i å leie deg inn på de kystledhyttene som kulturvernforeningen drifter, eller på noen av de andre hyttene som tilbys både på øst og vestsiden av Oslofjorden, gå inn på følgende link: https://www.oslofjorden.org/hytteoversikt

 

Paul Henriksen