Takk Gunnar Aleksandersen

Selv om vi i noe tid har vært kjent med at Gunnar Sten Aleksandersen var alvorlig syk, er det med stor sorg beskjeden nå har kommet om at han er død, 61 år gammel. Med Gunnars bortgang har familien mistet et kjært midtpunkt, Hvaler-samfunnet en humørspreder og engasjert person. For Hvaler Kulturvernforening betyr dette at vi har mistet en dyktig regnskapsfører og mangeårig støttespiller.

Ikke bare har Gunnar, gjennom firmaet GLM-regnskap, sørget for orden og oversikt i en stadig utvidet virksomhet ikke minst knyttet til Brottet. Gunnar svarte oss på “alt” til alle tider og var tryggheten der vi andre var amatører. At humørsprederen og kjernekaren Gunnar er borte, er svært tungt, men vi tar med oss alle gode minner og den kunnskap han tilførte oss.

Vi lyser fred over Gunnar Aleksandersens gode minne

Styret i Hvaler Kulturvernforening                                                                                                       Paul Henriksen

Bygdedag med rekordoppslutning

Med rundt 500 mennesker tilstede, ble årets Bygdedag på Kystmuseet virkelig en dag for minneboka. Strålende sol og et  mangesidig program med tilbud til alle aldersgrupper, bidro til dette.

Kystens robåter og seilsjekter på vei inn til det som skal bli en solfylt og minnerik Bygdedag.
Flotte eksemplarer av kystens robåter og seilsjekter på vei inn til det som skal bli en solfylt og minnerik Bygdedag.

IMG_2196 IMG_2201

Slitene, men lykkelig i havn i Skjelsbusundet. På Nordgården (Kystmuseet) forventningsfulle barn som åpner Kystlekeplassens trinn 2 . Dette er  Bygdedagen på sitt beste

IMG_2204

Bygdedagen har blitt en lokal merkedag der fastboende , hyttegjester og ikke minst tilreisende opplever å få være med på en minireise i kystsamfunnets liv og historie. I år besto denne opplevelsen av ny utstilling på låven, smakebiter fra årets oppsetting i Brottet, salg av lokal mat, planter og bøker, åpning av Kystlekeplassen og “parade” med seilsjekter og robåter. I bildet av den gode dagen, hører den uhøytidelige praten med venner og godt kjente med.

Når vi opplever at besøkende til Bygdedagen går hjem med en opplevelse av glede og styrket identifikasjon med kystsamfunnet, ja da har vi som arrangør lykkes. Da er det verdt det arbeidet som et ti-talls personer legger ned i uker og dager forut for et slikt arrangement. Da er det en parentes at en familie-far vrenger bilen ut fra parkeringsplassen for å slippe kr 20,- i avgift på en området der tusenvis av dugnadstimer er lagt ned for fellesskapet.

Paul Henriksen                                                                                                                                       Leder i Hvaler Kulturvernforening

 

Skjelsbuveten 25. mai 2014 – en dag for minneboka

Minnerik markering på Skjelsbuveten,  Vesterøy.
En soldat i tidsriktig utstyr sto for salutt og informasjon om soldatenes utstyr og kår i 1814 - et år med spenning , frykt og glede både for lokalsamfunnet Hvaler og nasjonen Norge .
En soldat i tidsriktig utstyr sto for salutt og informasjon om soldatenes utstyr og kår i 1814 – et år med spenning , frykt og glede både for lokalsamfunnet Hvaler og nasjonen Norge .
Med fanfare, salutt, heising av signalvimpel og rosende ord for engasjementet både fra fylkesordfører Ole Haabeth, Hvalers ordfører Eivind Borge og historiker Petter Ringen Johansen, ble modellen av den optiske telegrafen, som var etablert på “Veten” fra 1809 til 1814,  markert søndag 25.5. Det var i april i fjor at historiker Petter Ringen Johansen ga  Hvaler Kulturvernforening  utfordringen å lage en modell av denne telegrafstasjonen til jubileumsåret 2014.  Som sagt så gjort; Utfordringen ble tatt på strak arm, og tre av foreningens medlemmer; Petter Wistner, Eivind Børresen og Thor–Ivar Olsen har stått for arbeidet, som har pågått i Brottet siden september i fjor.
Med assistanse fra Nettpartner ble masta  flyttet med helikopter til Skjelsbuveten tidligere i måneden.
Eivind Børresen, Petter Wistner og Thor-Ivar Olsen kan nå "tre av" med historisk ryggdekning etter å ha levert et stort arbeid med modellen av den optiske telegrafen.
Eivind Børresen, Petter Wistner og Thor-Ivar Olsen kan nå “tre av” med historisk ryggdekning etter å ha levert et stort arbeid med modellen av den optiske telegrafen.
At den optiske telegrafen igjen  er å finne på Skjelsbuveten har vakt stor interesse i distriktet, noe tilstrømningen til gårsdagens markering også bar bud om da over 90 personer møtte fram denne flotte sommerdagen . Samtidig med arbeidet på selve telegrafmasta, har velforeningene i Utgårdskilen og på Skjelbu satt i gang et arbeid for å etablere informasjonstavler og merking av stien over dette høydedraget. Gjennom gårsdagens minnerike markering har tur- og historisk interesserte fått et nytt og spennende turmål på Hvaler.
Paul Henriksen

Velkommen til Skjelsbuveten søndag 25. mai kl 14:00

Med dette ønskes alle hjertelig velkommen til Skjelsbuveten på Vesterøy førstkommende søndag kl 14:00. Her blir det høytidelig markering av at den optiske telegrafen igjen er på plass på det samme punktet hvor telegrafen var etablert i årene 1809 – 1814.

Førstkommende søndag er det høytidelig markering av den optiske telegrafen der både fylkesordfører og Hvalers ordfører deltar
Førstkommende søndag er det høytidelig markering av den optiske telegrafen der både fylkesordfører og Hvalers ordfører deltar

Parkere kan dere gjøre ved Byggern på Vesterøy. Herfra er det merket sti opp til “veten” – ca. 15 – 20 min gange i lett terreng. Det vil også være folk fra velforening på Skjelsbu i området som anviser veien fra kl 13:15. Programmet på Veten som begynner presis kl 14:00, da fylkesordføreren skal videre til annet arrangement,  er som følger:

  • Velkommen – Hvaler Kulturvernforening
  • presentasjon av arbeidet v/Eivind Børresen
  • Markering I ved Fylkesordfører Ole Haabeth
  • Markering II ved Ordfører Eivind N. Borge med heising av vimpel, fanfare og salutt
  • Kort Historisk presentasjon ved Petter Ringen Johansen
  • Eksempler på bruk av masta ved Thor-Ivar Olsen

Vi vil også gjøre oppmerksom på at Hvaler menighet og Kråkerøy menighet avholder  friluftsgudstjeneste i Brottet fra kl 11:00. Programmet her er lagt slik at  interesserte  også kan delta i arrangementet på Skjelsbuveten.

Paul Henriksen

Magisk historisk luftseilas over Skjelsbusundet

Med hjelp av moderne krefter ble historien gjenskapt på Skjelsbuveten på Vesterøy i dag da et helikopter, sponset av Nettpartner,  fraktet modellen av den optiske telegrafen fra Brottet til “Veten”. Det som på tidlig 1800-tall tok timer å få på plass, ble 200 år senere utført på få minutter.

For gruppa som har arbeidet med telegrafmasta var synet av helikopteret med masta et magisk øyeblikk.
For gruppa som har arbeidet med telegrafmasta var synet av helikopteret med masta over vakkert Hvaler-landskap et magisk øyeblikk.

 

Inn for landing på historisk grunn
Inn for landing på historisk grunn

Vel plassert på stedet er den gamle masta fra 1814 sto , ble den nye godt forankret i fjellet for å sikre byggverket på et utsatt punk med tanke på vind

Solide bolter i fjellet, er en forutsetning for å sikre masta som er plassert på et punkt der vinden for godt tak.
Solide bolter i fjellet, er en forutsetning for å sikre masta som er plassert på et punkt der vinden får godt tak.

Det som nå venter, er den høytidelige markeringen av masta. Dette skal finne sted søndag 25. mai kl 14:00 i nærvær blant annet av fylkesordfører Ole Haabeth og Hvalers ordfører Eivind Borge. Her håper vi at mange vil møte opp for å “møte historien” på et flott utkikkspunkt. Håpet er også at plasseringen av telegrafstasjonen og god merking av stien mellom Utgårdskilen og Skjelsbu “over” Veten skal bli en attraktiv turvei (del av Kyststien) både for fastboende og tilreisende til Hvaler.

Kystledhyttene ved Brottet – idyller til lav pris.

 

Stenhoggerhytta og Klyven ved Skjelsbusundet er klargjort for nye gjester  - fortsatt ledige dager også i sommersesongen
Stenhoggerhytta og Klyven ved Skjelsbusundet er klargjort for nye gjester – fortsatt ledige dager også i sommersesongen

Se Fredriksstad Blads video fra Kystledhyttene Klyven og Stenhoggerhytta – idyller i kystleden. Pr i dag er 130 døgn leid ut, men fortsatt er det muligheter for leie også i sommersesongen. Bli med på visning: http://www.f-b.no/fbtv?videoId=074B7B93

 

.

 

Høyreist og klar for avreise

Med flott hjelp fra Hvaler kommune - den optiske telegrafen for første gang i stående posisjon
Med flott hjelp fra Hvaler kommune – den optiske telegrafen for første gang i stående posisjon

For første gang kunne Eivind Børresen, Thor-Ivar Olsen, Petter Wistner  og medhjelpere i kveld se den optiske telegrafen i stående posisjon, dette takket meget god hjelp fra kommunalteknisk avdeling i Hvaler kommune.

Spenningen var til å ta og føle på - ville de enkelte delene komme på plass i tråd med tegningene. Konklusjon: Full klaff for dyktige håndverkere!
Spenningen var til å ta og føle på – ville de enkelte delene komme på plass i tråd med tegningene. Konklusjon: Full klaff for dyktige håndverkere!

Siden oktober i fjor har de tre dyktige håndverkerne jobbet med modellen av telegrafstasjonen som sto på Skjelsbuveten i årene 1809 – 1814 som del av forsvarsverkene mot svenskehæren. Mandag venter helikopterfrakt til Vesterøys høyeste punkt (72 m), et høydedrag som har vært et meget viktig kommunikasjonspunkt helt fram til vår tid.

Paul Henriksen

Klargjøring for “avreise” til Skjelsbuveten

 

Eivind Børresen, Thor Ivar Olsen, Petter Wistner og Espen Wistner klargjør masta for avreise til Skjelsbuveten 12.05.
Eivind Børresen, Thor Ivar Olsen, Petter Wistner og Espen Wistner klargjør masta for avreise til Skjelsbuveten 12.05.

På den siste dagen i april ble de enkelte delene av den optiske telegrafen satt sammen, og masta er nå tilnærmet klar for “avreise” 12. mai. Som tidligere nevnt,  er det Nettpartner som sponer kulturvernforeningen med helikopterfrakt av masta fra området ved Brottet til Skjelsbuveten der fylkesordfører Ole Haabeth og Hvalers ordfører Eivind Borge, den 25. mai kl 14:00,  skal markere at den optiske telegrafen igjen er på plass på “Veten”.

Paul Henriksen

Et lite løft for et helikopter – et stort løft for kulturvernforeningen

Nettpartner gir kulturvernforeningen flott støtte gjennom å betale helikopterfrakt av telegrafstasjonen til Skjelsbuveten
Nettpartner gir kulturvernforeningen flott støtte gjennom å betale helikopterfrakt av telegrafstasjonen til Skjelsbuveten

Mandag 12. mai blir etter alle solemerker en merkedag i Kulturvernforeningens historie. Da skal nemlig den optiske telegrafstasjonen løftes fra området ved Brottet til Skjelsbuveten. Det er Nettpartner, men et større engasjement i området, som har hyret European Helicopter AS til å utføre løftet av den rundt 350 kg tunge masta.  I den forbindelse vil vi sende en stor takk til Nettpartner som tar denne kostnaden for oss.

Et lite løft fra et helikopter betyr mye for de tunge løft dugnadsgjengen tar for det kulturhistoriske arbeidet på Hvaler
Et lite løft fra et helikopter betyr mye for de tunge løft dugnadsgjengen tar for det kulturhistoriske arbeidet på Hvaler

Den 25. mai kl 14:00 inviteres så alle interesserte til Skjelsbuveten for å markere at det er på plass en modell av den optiske telegrafstasjonen som  hadde en viktig funksjon i kystforsvaret de spente årene fram mot 1814.

Modellen av den optiske telegrafstasjonen blir reist på “Veten” temmelig nøyaktig et år etter at historiker Petter Ringen Johansen ga Hvaler Kulturvernforening utfordringen å lage en slik modell. Vi er stolte av å kunne levere i tråd med utfordringen.

Paul Henriksen                                                                                                                                        Leder i Hvaler Kulturvernforening