Selg gjerne lærerboligen på Brekke, men varsko her!

Vi har ikke for vane å gi råd verken til politikere eller andre på hjemmesiden til Hvaler kulturvernforening. I forbindelse med spørsmålet om salg av den gamle lærerboligen  på Brekke finner vi imidlertid grunn til å rope et varsko her i forhold til prosessen videre.

Flyfoto tatt av bygningene på Brekke i 1957. Det er det hvite huset tett ved den gamle skolen som nå er foreslått solgt til markedspris
Flyfoto tatt av bygningene på Brekke i 1957. Det er det hvite huset tett ved den gamle skolen som nå er foreslått solgt til markedspris

Bakgrunnen for saken om mulig salg av den gamle  lærerboligen fra 1920-tallet er at den etter hvert nedslitte boligen, tett ved gamle Brekke skole, av rådmannen ble foreslått solgt for 1 kr til en interessent. Dette reagerte Hvalers politikere på og saken ble fremlagt til politisk behandling i “utvalget for samfunnsutvikling”. I møtet ble det gjort et enstemmig vedtak med følgende ordlyd:

Utvalget anbefaler å sende saken tilbake og gir rådmannen myndighet til å fremme saken på nytt med forbehold om at: Eiendommen på Brekke annonseres for salg i full åpenhet, for å sikre likebehandling og at Hvaler kommune sikres høyest mulig salgssum på boligen. Hvaler kommune har et etterslep på byggvedlikehold på 7,5 mill. Inntekter fra salg av eiendommen skal tilbakeføres Kommunalteknikk og øremerkes til byggvedlikehold.  Kommunen fradeler tomten, huset skal legge beslag pa? minst mulig tomt inklusiv uthuset. Vi gjør videre oppmerksom pa? reglene om tilkoblingsavgifter for vann og avløp der det pa?løper tilknytningsavgift. Det gjøres avtale om veirett og fordelingsnøkkel for vedlikehold/brøyting. 

Det var en klok avgjørelse å legge saken fram for politisk behandling for å ha ryddige forhold knyttet til salget, og dermed unngå anklager om kameraderi og forfordeling. Det som imidlertid gjør at vi nå kommer med et “varsko her” til politikerne og administrasjonen,  er at det må knyttes et klart forbehold til salget av huset. Fylkeskonservatoren har vært meget klar på at miljøet på Brekke bør bevares som et hele der den historiske arven ivaretas. Om det kun er økonomi som skal styre salget, kan dette lett bli til formål som ikke bygger opp under fylkeskonservatorens og kulturvernforeningens ønske. Salget bør derfor knyttes an til en klar betingelse om at fremtidig aktivitet i lærerboligen bør ses i nært sammenheng med det restaureringsarbeid som nå gjøres på den gamle skolen og den kulturelle aktivitet som vi ønsker å etablere her.

2015-06-25 17.52.41IMG_9789

Den gamle lærerboligen og uthuset like ved ligger i den samme hagen som utgjør rammen rundt bygningene på Brekke. Bildene over er tatt under dugnad på Brekke i juni 2015 og på Brekkedagen 13. august i år.

Paul Henriksen

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *