Kommunestyret fulgte opp formannskapet og sa ja til kr 155.500,- til Nordgårdsbrygga

Gammel og ung

10. mars behandlet formannskapet på Hvaler en søknad fra Hvaler kulturvernforening om en tilleggsbevilgning på kr 155.500,- knyttet til arbeidet med Nordgårdsbrygga. I kveld fulgte kommunestyret opp formannskapets innstilling og sa enstemmig ja til bevilgningen. Dette er selvsagt et meget gledelig vedtak og en motivasjon til videre arbeid på bryggeanlegget som vil bli et betydelig landemerke i Skjelsbusundet. Brygga som får et areal på rundt 1,5 mål vil gi plass både til verneverdige fartøyer og til de private båteierne som allerede har plass ved den gamle «stenbrygga».

Nordgårdsbrygga 10.03.2016

Førstkommende lørdag er det innkalt til stor-dugnad både på den nye kystledhytta, Mundastua, og på brygga. Vel vitende om at vi nå har finansiering på plass for Nordgårdsbrygga, det første byggetrinnet i «Museumshavna», blir det garantert god stemning når dugnadsgjengen lørdag går løs på bæreelementene til selve bryggedekket.

"Førsteelver'n" er innkalt til ny dugnad på lørdag vel vitende om at finansieringen er i box.
«Førsteelver’n» er innkalt til ny dugnad på lørdag vel vitende om at finansieringen er i box.

Du er velkommen til å besøke oss på dugnaden.

Paul Henriksen

Tilbud til kulturvernforeningens medlemmer – rabatterte billetter til sommerens forestilling!

Tilbud om billetter til Hvaler Kulturvernforening

Er du medlem av Hvaler kulturvernforening, eller kunne tenke deg å bli medlem, da kan vi nå, i samarbeid med produksjonsselskapet Kulturværste tilby billetter  med nærmere 20% rabatt til sommerens forestilling i Brottet.

Les hele tilbudet fra Kulturværste her. KLIKK PÅ BILDET UNDER:

Tilbud om billetter til Hvaler Kulturvernforening
Tilbud om billetter til Hvaler Kulturvernforening

 

Er du ikke medlem, men ønsker å tegne et støttemedlemskap sender du mail til : paulh@online.no Oppgi hva slags medlemskap (individuelt kr 300,- eller familie kr 400,-). Husk også postadresse.  Faktura vil deretter bli sendt deg.

Paul Henriksen

«Mennesker, maskiner og skip». Se videoen om historien til «Værste»

 

Boka "Værste", en hjørnestensbedrift ved Glommas munning ble utgitt av Paul Henriksen og Svenn Poppe i 1986
Boka «Værste», en hjørnestensbedrift ved Glommas munning ble utgitt av Paul Henriksen og Svenn Poppe i 1986. I 2012 utga Jens Olav Simensen en utvidet  bok om historien til FMV

Mange, også mange «Hvalrær», har opp gjennom årene, og ikke minst i de første ti-årene etter krigen hatt, sin arbeidsplass på hjørnestensbedriften FMV eller «Værste» som bedriften ble kalt. 2500 menn og kvinner hadde i toppårene på 70-tallet sin arbeidsplass på «Værste». På slutten av 1980-tallet var det var det imidlertid ubønnhørlig slutt for bedriftens  110 år lange historie.

E6 Østfold Medieverksted i samarbeid med Østfoldmuseene – Fredrikstad Museum presenterer nå en 46 min lang video om den historisk viktige bedriften.

http://www.f-b.no/tv/mennesker-maskiner-og-skip-5-59-409207.html

 

Paul Henriksen

Amerikansk jazz-legende besøker Brottet for tredje gang, i år 19. august

Bob, Steve and Pat - Bob Doroughs trio 26.08.11OLYMPUS DIGITAL CAMERA

IMG_0788IMG_0762

Bildene er hentet fra konsertene i Brottet og Folkets Hus i 2011 og 2013 og oppholdet hos undertegnede i forbindelse med disse konsertene.

Entusiaster rundt Oslo Jazz-festival har gjennom flere år hentet jazz-legenden Bob Dorough til Norge. Bob Dorough , født i desember i 1923 i Arkansas og vokst opp i Texas, har en musikalsk merittliste som bl.a. innbefatter samspill med legender som Charlie Parker og Miles Davis. Det som virkelig ga Bob Dorough musikalsk heltestatus,  var et pedagogisk tilrettelagt program kalt «Schoolhouse Rock» der bl.a. melodien «Three is the Magic number» ble en stor slager (1973).  http://www.youtube.com/watch?v=rUXtUD81G-g

Siden en av tilretteleggerne for Oslo Jazz-festival, også har sitt sommerlige opphold på Hvaler, ble vi i 2011 invitert til å legge til rette for en konsert med Bob Dorough i Brottet. Da konserten skulle starte regnet det  «helt vann», og vi evakuerte til Folkets Hus like ved. De rundt 70 som møtte fram, fikk deretter en fantastisk opplevelse i Norges eldste Folkets Hus.

I 2013 var det på nytt duket for besøk av Bob Dorough og to medmusikanter i Brottet. Igjen ble legenden møtt med trampeklapp. Med tanke på Bobs alder, var det imidlertid  ingen av oss som så for seg en tredje konsert. Der tok vi skammelig feil

Når han igjen har meldt sin ankomst, er vi overbevist om at dette nok en gang vil bli en suksess, i år høyst sannsynlig i Amfigrotta.

Gled dere til en fartsfylt konsert i Amfigrotta lørdag 19. august.

Paul Henriksen

Norsk kulturminnefond støtter gamle Brekke skole med 196.000,-

IMG_1037IMG_1039

Etter at vi i 2015 fikk bevilget midler til istandsetting av tak og grunnmur på gamle Brekke skole, er årets plan for arbeidet knyttet til følgende områder:

  • Istandsetting av pipe, grue og bakerovn
  • Istandsetting av yttervegger
  • restaurering/utskifting av vinduer og ytterdør

Til disse tiltakene søkte vi om kr 240.000,- fra Norsk kulturminnefond . På hevendelse til «fondet» i dag,  får vi  bekreftet en bevilgning på kr 196.000,- for 2016, dette til istandsetting av yttervegger og restaurering/utskifting av vinduer og ytterdør. Pipe, grue og bakerovn er så langt prioritert bort og må evt. finansieres på annen måte. Her skal legges til at vi tidligere har fått kr 50.000,- fra UNI-stiftelsen og kr 33.250,- fra fylkeskonservatoren nettopp for dette formålet. Om dette er nok til å få satt pipa i stand, må vi nå få fagkyndige til å vurdere.

Det er en aldri så liten strek i regningen at «fondet» ikke fant grunn til å bistå med restaureringen av pipesystemet i denne omgang. Imidlertid er vi selvsagt svært glad for de midlene som nå er bevilget for en viktig fase to i arbeidet med «gamle Brekke skole», en av landets første faste skoler.

Paul Henriksen                                                                                                                                 Leder i Hvaler kulturvernforening

 

Ja til ytterligere kr 155.500,- til Nordgårdsbrygga

Som kjent er dugnadsgjengen allerede godt i gang med bæreelementene til brygga som vil bli et flott landemerke i Skjelsbusundet
Som kjent er dugnadsgjengen allerede godt i gang med bæreelementene til brygga som vil bli et flott landemerke i Skjelsbusundet

I kveld har et enstemmig formannskap sagt ja til å utvide støtten  til den nye Nordgårdsbrygga med kr 155.500,- , et beløp som skal gjøre det mulig å sluttføre arbeidet i løpet av sommeren/tidlig høst 2016. Fortsatt gjenstår behandlingen av saken i kommunestyret (31.03), men etter alle solemerker slutter kommunestyret seg til dagens meget positive vedtak i formannskapet. Så snart vi får kommunestyrets endelige godkjenning, kan vi gå til nye innkjøp av plank til bryggedekket på rundt 1,5 mål.

En slik bred politisk støtte er svært hyggelig med tanke på de mange som vil ha glede av dette flotte bryggeanlegget. Ikke minst ser vi dette som en inspirasjon og anerkjennelse til et langvarig og seriøst frivillig arbeid.

Paul Henriksen

Opprydding gir bedre oversikt

Hvaler_Kulturvernforening_logo

Hvaler kulturvernforening er en virksomhet med et bredt engasjement knyttet både til kulturarrangementer, kulturminnearbeid, friluftsliv, informasjonsvirksomhet og ikke minst i form av pågående byggeprosjekter. Dette ønsker vi å fortelle om gjennom vår nettside (blogg) og facebookside. Det vi ser er også at det er en gledelig og økende interesse for det stoffet som legges ut her.

I et forsøk på å skape løpende oversikt, gi bidrag til Hvalers historie samtidig som vi vil fremheve støtten vi mottar både økonomisk og i form av «heder og ære», har vi lagt om hjemmesiden i håp om å øke interessen for og bedre oversikten over aktiviteten.

Under forutsetning av  at årsmøtet (17.03) gir sin tilslutning, vil selskapet Brottet kultur AS bli lagt ned i sin nåværende form og underlagt kulturvernforeningens styre. Dette betyr også at større deler av informasjonsarbeidet knyttet til Brottet og Amfigrotta vil skje via vår nett- og facebookside. Informasjon for dem som vil leie lokaler eller av annen grunn ha kontakt med oss, vil også ligge her.

Vi håper alt i alt at den smule opprydding som vi nå har foretatt vil bidra til bedre innsikt i, og engasjement for, Hvaler kulturvernforening.

Paul Henriksen

Effektiv dugnad i påskevær

Mundastua 5.3. Store dimmensjoner 2

Det var den reneste påskestemning da kulturvernforeningens dugnadsgrupper møtte til Stordugnad i dag på to parallelle prosjekter, Mundastua og Nordgårdsbrygga. Når 12 mann stiller opp en lørdags formiddag gir det synlige resultater. På den nye kystledhytta kom det på plass panel, to vinduer og ny dør, mens halvparten av bæreelementene på brygga nå er på plass. Trivsel, effektivitet, mangesidig kompetanse i gruppa og viten om at dette er prosjekter som mange vil ha glede av er viktige faktorer i dette arbeidet.

Dagens "dream team" besto av: Kennet Baarstad, Tom Buskoven, Carsten Henriksen, Per Christiansen, Thor-Ivar Olsen, Steinar Pettersen, Espen Wistner, Leif Hansen, Petter Wistner og Asbjørn Svendsby. Foto - og del av "dream team: Tone Bergerud Eriksen
Dagens «dream team» besto av: Kennet Baarstad, Tom Buskoven, Carsten Henriksen, Per Christiansen, Thor-Ivar Olsen, Steinar Pettersen, Espen Wistner, Leif Hansen, Paul Henriksen Petter Wistner og Asbjørn Svendsby. Foto – og del av «dream team»: Tone Bergerud Eriksen

 

Sier politikerne på Hvaler ja til ytterligere støtte til Nordgårdsbrygga?

BlomURBEX_N_1215331_8200802IMG_7378 IMG_7385 (2)IMG_7371

Som vel kjent er Hvaler kulturvernforening godt i gang med å bygge en større trebrygge over den gamle stenfyllinga der det i sin tid ble skipet ut sten til bygninger og gater i en rekke land «over hele verden». Til dette arbeidet avsatte Hvaler kommune kr 300.000,- i budsjettet for 2015. Under arbeidets gang har vi møtt på utfordringer som tilsier at brygga blir noe dyrere. I en søknad til kommunen tidligere i vinter begrunner vi behovet for ytterliggere kr 155.000,- med følgende:

  • Under arbeidet med pålene, ble det avdekket en fjellrygg som vanskeliggjorde arbeidet. Dette bidro til et større antall timer med pram og to mann (Kystmiljø), enn først anslått.
  • Brygga bygges over en gammel stenfylling («Stenbrygga») som har vist seg delvis å ha rast ut. Dette har gjort sitt til at pålene måtte settes lengre ut i sjøen, noe som har ført til at de gamle akterfestene knyttet til kommunale plasser måtte flyttes (Kystmiljø).
  • Som et resultat av ovennevnte forhold blir det behov for et noe større kjøp av materialer og festeanordninger. Selv om Hvaler kulturvernforening har oppnådd svært gode rabatter øker dette kostnadsrammen på prosjektet.
  • Strømtilførsel og bryggebelysning skal på plass. Det er ingen belysning i dag.

Torsdag 10. mars behandler formannskapet denne saken der administrasjonen er positiv til å bevilge disse midlene. Det er derfor vanskelig å tro at Hvalers politikere, som tidligere  entusiastisk har støttet prosjektet, vil si nei til en slik tilleggsbevilgning. Det er for øvrig kommunestyret (31.03.) som har det avgjørende ordet i saken.

Med en slik tilleggsbevilgning på plass, vil området få et havneanlegg ferdig i løpet av et halvt år, et havneanlegg som både vil gi plass til private båteiere (kommunale plasser), verneverdige båter ( søknader foreligger allerede) og fremstå som en attraktiv anløpshavn for charterbåter i Hvaler-skjærgården.

I morgen, lørdag 5. mars, er det på nytt stor dugnad på brygga og viktige bæreelementer skal på plass. 12 mann er klare til innsats fra kl 10:00.

Les hele saken her:

https://hvaler.kommune.no/Documents/Politikk_og_demokrati/Formannskapet/2016/Innkallinger/2016-03-10/2016-03-10%20Innkalling%20-%20Formannskapet.pdf

Paul Henriksen