Dugnad i vinterlys

I uke 5 har snøføyke og temperaturer ned mot minus 10 begrenset dugnadsarbeidet utendørs både på Kystmuseet og i Brottet. I Brottet ble mandagsdugnaden imidlertid benyttet til småjobber innendørs; oppheng av bilder og rydding i Amfigrotta, på kystledhyttene og i verkstedet, arbeid som ofte blir skjøvet på , ja nærmest glemt. Kulde og vind ga oss rom for også å få krysset ut de mindre oppgavene som sto på vent.

På gamle Brekke skole derimot kunne dugnaden gå som normalt med god fyr i ovner både i 1. og 2. etasje. Vi registrerte også at vinterlyset ga en fin ramme for malerarbeidet som nå pågår for fullt i 2. etasje. Som det vil fremgå av bildene under går det i turkis, mens den nye doen i 2. etasje skal få sin “sanitære” hvitfarge.

Det rundt 50 kvm store rommet i 2. etasje males nå i turkis farge. Det sørger Knut Hjortland, Eivind Børresen, Kjell Ole Brobakken og Paul H for

 

Svalgangen med trapp mellom etasjene er snart ferdig malt mens et “utdrag” av barnas skriblerier skal bevares. Bevart blir ikke det gamle skapet i 2. etasje som  etter hvert blir toalett. Røropplegg er på plass, nå mangler bare inventar og et par malingsstrøk. På bildet Ragnar Holte og Frode Lund

Paul Henriksen

Ny uke med fullt dugnadstrøkk – se bildene fra uke 4

En god del av det bildestoffet som denne rekken av ukentlige dugnadsblogger forteller om vil selvsagt inneholde mye av det samme fra gang til gang, men forhåpentligvis så forteller bildene og tilhørende tekst om et mangesidig, frivillig og samlende engasjement utført av et stort korps personer “årets rundt”. Været setter selvsagt en ramme for de som jobber ute, spesielt i Brottet og på Kystmuseet, men så langt har vinteren vært snill her ute i havgapet og skapt fine arbeidsforhold både i byggingsarbeidet i Brottet og for det store rydde og tilretteleggingsarbeidet som pågår på Kystmuseet. Bildene under forteller sitt tydelig språk om aktivitetene.

Arbeidet på den nye tribunen er godt i gang der Jan Appelgren, Ole-Christian Bärnholdt og Paul H bygger “plank på plank”, mens Steinar Pettersen og Tom Buskoven gjorde ferdig nedre del av rekkverket.

Stenleggerne Kennet Baarstad og Erling Olsen ferdigstilte inngangen til Amfigrotta.

Med all respekt for de mange som rydder og drar i kvist og kvast, så har vi i Frode Jørgensen en superrydder som systematisk feller trær, busker og kratt langs hele fellsiden for senere å brenne dette. Rydding betyr også å rive. Her Harald Hansen, Carl Erik Madsen og Arnt Otto Arntsen og Gunn Karin Karlsen i gang med å rive et gammelt overbygg som for år siden ble tatt av snøen

Anne-Lise Eriksen og Elisabeth Nordang står på med malerkost og sag. Humor og trivsel er viktige ingredienser i et godt dugnadslag.

Fullt trøkk var det også på Brekke i går onsdag der et gammelt skap skal bli den nye doen i etasjen. Med hodelykt, bor og vippesag fikk Eivind Børresen og Ragnar Holte hull i gulvet for tilførselsrør godt heiet fram av Ragnhild Nordengen. På bildet til høyre er den samme Ragnar og Ragnhild pluss Kjell Ole Brobakken i gang med kvistlakkering og skraping av vegg og dører. Geir Ove Haug er en ny og trivelig dugnadskar som har kommet til de siste ukene. Flott at nye melder seg på sammen med “de gamle”, her representert ved Paul H og Kjell som med kraft og blikk på 1700-tallsdøra skraper denne.

En god porsjon dugnadsinnsats ligger også til grunn for at Hvaler Kulturvernforenig i går kunne ønske velkommen til en første av to kursdager om slektsforskning. Kurset som var fulltegnet med 15 personer på plass, vil forhåpentligvis kunne følges av et nytt kurs til høsten. Kurset arrangeres i samarbeid med organisasjonen Slekt og data.

Paul Henriksen

 

 

Full innsats tross sur vind, tåke og våt snø der dassen gikk rett på bålet!

Vinteren kan være en utfordrende tid for dugnadsfolket, i alle fall for de mange som jobber ute som  i Brottet og på kystmuseet. Med sur vind fra nord, våt snø og regn skulle vi kanskje tro at oppmøtet ble der etter, men imponerende nok er det “fullt lag” som stiller. Mandagsdugnaden i Brottet fortsatte ufortrødent med sluttføring av arbeidet på den “nye” trappa og videreføring av arbeidet på tribunen som vokser fram øverst i amfiet.

Stenleggerne Erling Olsen og Kennet Baarstad og trappesnekkerne Steinar Pettersen og Tom Buskoven “sto han av” i den sure nordavinden. Det gjorde også Jan Appelgren, Thor-Ivar Olsen og Paul H som fikk på plass flere benkerader på det som skal bli en mer robust og vindskjermet tribune.

Onsdag er dagen for dugnader både på Kystmuseet ( fra kl 09:00) og på Gamle Brekke skole (fra kl 15:00). På Kystmuseet i dag var det tid både for maling av fuglekasser, “høytidelig avskjed” med gamledassen. samtaler med museumsledelsen om renovering av båthuset og samtaler med Tore Mads Holter og Knut Kristiansen i Hvaler Motorvernforening (Skjærhalden).

Alt har sin tid også for gamle utedasser. I dag var det, dog noe vemodig, tid for å rive gamledassen på Kystmuseet og brenne “hela rasket”. Frode Jørgensen, Anne-Lise Eriksen og Elisabeth Nordang gjorde kort prosess, mens “fuglegruppas” Carl Erik Madsen ga fuglekassene et programmessig “rødt strøk”.

På Gamle Brekke skole, godt skjermet for en sur og våt Hvaler-vinter, utgjorde Ragnhild Nordengen, Knut Hjortland, Petter Wistner og Paul H kveldens dugnadslag. Petter er finsnekkeren som nå lager flotte kjøkkenbenker og en “gammeldags” vedkasse til kjøkkenet. Forarbeidet skjer på Petters eget verksted på Viker. I kveld var det klart for montering.  Ragnhilds arbeidet besto av rengjøring  og pussing av det gamle skapet på skolen, mens undertegnede og Knut H. gikk løs på de siste kvadratmeterne med vegger og dører som skal skrapes ned i 2. etasje. Eivind Børresens store innsats på dagtid gjør sitt til at vi nå ligger godt foran tidskjemaet i 2. etasje som er planlagt ferdig i 2020.

Paul Henriksen

 

Ambisiøst program legges for samarbeidet mellom Hvaler kommune og Hvaler kulturvernforening i 2019 og 2020

Som nevnt tidligere vedtok kommunestyret i Hvaler i desember å videreføre samarbeidet med Hvaler Kulturvernforening. Som grunnlag for dette vedtaket lå de gode erfaringene som ble høstet i løpet av 2017 og 2018 både for bedring av situasjonen på Festningsholmen (Akerøy), for prosjektet i Arekilen og ved gjennomføring av kulturminnedagene.

Det gode samarbeidet  mellom Hvaler kommune og Hvaler Kulturvernforening i 2017 og 2018 er grunnlaget for en videreføring av samarbeidsavtalen

For videre samarbeid i ny to-årsperiode ble det i budsjettmøtet i desember  avsatt kr 550.000,-. Med dette som bakteppe, hadde  tre fra styret i Hkvf i dag møte med kulturadministrasjonen for å legge grunnlaget for veien videre. Vedtar styret i kulturvernforeningen  å gå inn for denne avtalen på sitt møte neste uke, betyr dette at følgende prosjekter skal gjennomføres i løpet av 2019 og 2020, muligens med en noe utvidet prosjektperiode for arbeidet med  “replika av Hvalerskøyte”.

Kort om samarbeidsområdene:

Stolpehuset (Stabburet) som ligger tett opp til barnehagen og den gamle skolen på Brekke eies av Hvaler kommune, vil nå bli forvaltet av Hvaler Kulturvernforening. Målsettingen er å utbedre taket og deler av tømmerveggene som er skadet av vann og soppangrep.  Det vi håper er at dette historiske bygget fra 1770-tallet både skal få en støttefunksjon for den gamle skolen samt kunne være en “eventyrsal” for barnehagen på Brekke. kr 25.000,-

Arbeidet med Kulturminneuka september 2019. I år er disse dagene, som feires over hele landet, viet barn og unge. I sin invitasjon skriver Norge Kulturvernforbund bl.a. følgende: Gjennom Kulturminnedagenes tema for 2019 «fremtidens kulturarv» inviteres arrangører til å spesielt involvere barn og unge. Inviter gjerne barn til å reflektere rundt hva kulturarv er og hva som definerer den lokale kulturarven, ved kysten, på innlandet eller i byen…… Dette er et tema som vi nå vil diskutere videre med ledelsen for skolene på Hvaler. kr 30.000,-

Videre arbeid på festningsholmen (Akerøya) gjennom mulig utbedring av kaia,  fjerning av rust og utbedring av jernfester, evt. bygging av toalett. kr 150.000,-

 Takoverbygg på den nye Arkimedesskruen i Arekilen. Etter planen skal en ny modell av Arkimedesskruen være på plass i 2020. For å hindre at også denne “skruen” blir ødelagt av vind og vær, ønsker vi å bygge et takoverbygg i kombinasjon med et nytt fugletårn. kr 30.000,-

Tre informasjonstavler i området Røsshue. “Røsshue” eller Røsshodet på Kirkøy er et meget attraktivt turområde det være seg i sommer- som vinterhalvåret. Bakgrunnen er den flotte utsikten mot svenskelandet og ytre Oslofjord, de mange minnene om stenindustrien i området og de fem flotte stenskulpturene – StenKunstHvaler. For å fortelle historien om stenindustrien,  om områdets mange kvaliteter både historisk og nåtidig, ønsker vi å innlede samarbeid bl.a. med Hvaler Kunstforening om oppgradering av informasjonstavlene i området. kr 80.000,-

Videre utvikling av kystlekeplassen ved Brottet og på Kystmuseet. Hvaler har Norges eneste kystlekeplass der barn og unge kan leke, lære og oppleve elementer fra kystens liv og historie. Med midler fra prosjektet ønsker vi å bygge “verdens største” bikube og fuglekasse samt innlede et samarbeid med kunstneren Egil Syversen for å få på plass bl.a. en forstørre fiskemåke og skarv (i tre). kr 50.000,- 

Forprosjekt –  replika av en Hvalerskøyte/losskøyte. 

Det skal igangsettes  et forprosjekt som grunnlag for å lage en seilbar tro kopi av en losskøyte (Hvalerskøyte). Prosjektet vil bl.a. innlede et samarbeid med Maritimt Center og andre mulige lokale brukergrupper som speiderne, NAV og skolene på Hvaler. kr 60.000,- 

 Merking av tursti fra Kuvauven til Stolen på Vesterøy der fregatten Lossen gikk ned julaften i 1717. På denne traseen skal det settes opp to informasjonstavler. kr 60.000,-

Formidling av historien om forfatteren  Johan Borgen og hans kone Anna Martas botid på Hvaler.

Familien Borgen bodde i flere ti-år på Hvaler, først på Akerøya, senere på Knatten på Asmaløy. Johan Borgen skrev også flere av sine mest kjente bøker her på Hvaler.  Etter Borgens tid på Knatten, overtok kunstneren Eva Lange og ektemannen Erik Frich Knatten. Vi ønsker nå å gjøre denne delen av Hvalers kulturhistorie bedre kjent. kr 40.000,-

Kr 25.000,- er avsatt som administrasjonsressurs for Hvaler Kulturvernforening.

Paul Henriksen

Hvaler Kulturvernforening

 

 

 

Full gass også i årets andre dugnadsuke

Også denne uka kan jeg rapportere om full innsats på alle dugnadsarenaer, det være seg i Brottet, på Brekke skole og på Kystmuseet.  For å sitere fylkeskonservatoren så “skinner” nå gamle Brekke skole, i alle fall i 1. etasje der dugnadsgruppa under ledelse av Eivind Børresen nå er i ferd med å legge siste hånd på verket før etasjen kan innredes som kystledhytte med åpning til påske. Men, vi er ikke alene. Denne uka har vi fått profesjonell hjelp av Kåre Næss eller Kåre maler’,n som mange vil huske fra mangeårig innsats i Hvaler kommune. Kåre er den som nå virkelig setter prikken over “i’n” ved  å tapetsere det som engang var husets fin-stue.

Kåre maler’n har, med sin profesjonelle hånd, bidratt med viktig dugnadsinnsats på Brekke gjennom å tapetsere fin-stua

For øvrig er den store innsatsen på Brekke nå konsentrert om 2. etasje der vi er innspurten på å skrape ned de siste veggene før maling står på programmet senere i vinter. Her er Knut Hjortland, Ragnhild Nordengen, Kjell Ole Brobakken og Paul Henriksen i gang med “skrape-blikk” på veggen.

Arbeidet med et gammelt hus avdekker til stadighet små og større eksempler på husets historie og mangeårige bruk, som  her fra trappa i svalgangen der det i sin tid ble lagt “nye” plater over de nedslitte trinnene. Dette gir perspektiver og tanker om de mange som har hatt sin historie knyttet til Gamle Brekke skole. Hvor mange barn har ikke i glede og med en viss frustrasjon over dagens opplevelser gått opp og ned denne trappa?

Onsdag er også dugnadsdagen på Kystmuseet der Anne-Lise Eriksen, Jan Vassdal, Gunn Karin Karlsen, Carl Erik Madsen, Harald Hansen, Arnt Otto Arntsen og Frode Jørgensen og Elisabeth Nordang rydder, kapper ved, brenner rusk og rask og anlegger urtehage.

Allerede mandag startet dugnadsuke i det som må sies å være en dag som må betegnes som Grå, Glatt og Glad. I gråværet med en utfordrende hinne av is over landskapet, møttes en glad gjeng til årets første dugnad der vi kom tilnærmet i mål med den nye trappa opp til arenaen, og der den første delen av reisverket på tribunen, bak i anlegget,  kom på plass. Dette som erstatning for provisoriet som har stått der en del år nå. Håpet er å oppgradere tribunen, trapper og gangveier før den 15. sesongen i Brottet 2019.

På jobb i Brottet på årets første dugnadsdag; Jan Vassdal, Steinar Pettersen, Tom Buskoven, Jan Appelgren, Ole-Christian Bernholdt, Thor-Ivar Olsen, Kennet Baarstad og Paul H.

Med håp om at du også følger oss også i dugnadsuke nr 3 – 2019

Paul Henriksen

 

 

 

Takk for flott støtte gjennom grasrotandelen !

Gjennom oppslag i Fredriksstad Blad (papir og nett) kan vi lese om hvilken viktig støtte Norsk Tippings “grasrotandel” er for en rekke lag og foreninger i distriktet. Grasrotandelen er som kjent en ordning der syv prosent av spillerens innsats går til en valgt mottaker og med det bidrar til å støtte frivilligheten. Bidraget betyr ingen reduksjon i spillerens innsats, vinnersjanser eller premie. Les mer om grasrotandelen her: https://www.norsk-tipping.no/grasrotandelen

FBs oversikt viser at Hvaler Kulturvernforening i 2018 kunne bokføre hele kr 35750,- fra 30 “spillere”, et bidrag som økte med rundt kr 8000,- fra året før. Dette betyr mye for en frivillig forening med stor innsats på flere prosjektområder. Styret i Hvaler Kulturvernforening, og de rundt 40 dugnadsarbeiderne som gjennom hele året står på i Brottet, på Gamle Brekke skole, i Arekilen og  på Kystmuseet, takker så mye for at dere har valgt nettopp vår forening som mottaker av denne støtten. Håpet er selvsagt  at vi vil se en økning i andelen også i 2019. Dette betyr mye for oss!

Kulturvernforeningens rundt 40 dugnadsarbeidere takker så mye for støtten gjennom grasrotandelen

Paul Henriksen

Det “klopper seg til” i Arekilen!

Som kjent jobbes det for å “gjenåpne” Arekilen for de mange som ønsker å gjøre seg bedre kjent med naturmangfoldet og de kulturhistoriske verdiene som dette verneområdet på Kirkøy kan fremvise.  Senhøstes kom et opp en informasjonstavle ved inngangen til kilen. I disse dager har Hvaler kommune startet sin del av prosjektet med å få på plass tre klopper for å få folk over de mest myrbelagte områdene i nærheten av Arkimedesskruen. Det er skjærgårdstjenestens folk som har stått for arbeidet som skal følges opp gjennom  rydding og merking av stiene inn i kilen. Vi snakker her om et begrenset stisystem (avstikker) knyttet til kyststien i Ørekroken. Så snart søknaden til kommunen om å få bygge et utkikkspunkt (platting) er godkjent, vil også denne delen av arbeidet bli igangsatt.

Tom Eilertsen og Bård Vikerheim i Skjærgårdstjenesten har anlagt tre flotte klopper i våtmarksområdet tett opp til Arkimedesskruen

Paul Henriksen

Dugnadsåret 2019 er i gang. Bli gjerne med oss på kystmuseet, i Brottet eller på Brekke

Elisabeth Nordang, Arnt Otto Arntsen, Harald Hansen, Vidar Pedersen, Gunn Karin Karlsen og Anne-Lise Eriksen ønsker gjerne å dele gleden med dugnadsarbeidet med flere på Hvaler. Meld i fra om du vil være med i dette fellesskapet.

2019 er kun to dager gammelt, og med det begynner også et nytt dugnadsår for ildsjelene i Hvaler Kulturvernforening I dag startet gruppa med ansvar for Kystmuseet (Nordgården) sitt arbeidsår med rydding etter julemarked og annet tilretteleggingsarbeid i terrenget rundt det gamle ærverdige gårdstunet på Spjærøy. Mandag førstkommende er dugnadsgjengen i Brottet i gang fra kl 10:00, mens gruppa på Brekke skole følger på onsdag 9.1. kl 15:00. Gruppa på kystmuseet har sin faste dag på onsdager fra ca. kl 09:00 til 12 – 13-tiden.

I dette omfattende  og ikke minst hyggelige arbeidet for fellesskapet på Hvaler er det plass til alle. Det som binder oss sammen er vissheten om at her står trivsel og aktivitet i sentrum og at arbeidet som gjøres kommer mange til gode enten det er på Kystmuseet, i Brottet eller på Brekke. Er du interessert i å være med i en eller flere av disse  gruppene, så meld i fra til undertegnede.

Paul Henriksen

41463771

paulh@online.no