Ambisiøst program legges for samarbeidet mellom Hvaler kommune og Hvaler kulturvernforening i 2019 og 2020

Som nevnt tidligere vedtok kommunestyret i Hvaler i desember å videreføre samarbeidet med Hvaler Kulturvernforening. Som grunnlag for dette vedtaket lå de gode erfaringene som ble høstet i løpet av 2017 og 2018 både for bedring av situasjonen på Festningsholmen (Akerøy), for prosjektet i Arekilen og ved gjennomføring av kulturminnedagene.

Det gode samarbeidet  mellom Hvaler kommune og Hvaler Kulturvernforening i 2017 og 2018 er grunnlaget for en videreføring av samarbeidsavtalen

For videre samarbeid i ny to-årsperiode ble det i budsjettmøtet i desember  avsatt kr 550.000,-. Med dette som bakteppe, hadde  tre fra styret i Hkvf i dag møte med kulturadministrasjonen for å legge grunnlaget for veien videre. Vedtar styret i kulturvernforeningen  å gå inn for denne avtalen på sitt møte neste uke, betyr dette at følgende prosjekter skal gjennomføres i løpet av 2019 og 2020, muligens med en noe utvidet prosjektperiode for arbeidet med  “replika av Hvalerskøyte”.

Kort om samarbeidsområdene:

Stolpehuset (Stabburet) som ligger tett opp til barnehagen og den gamle skolen på Brekke eies av Hvaler kommune, vil nå bli forvaltet av Hvaler Kulturvernforening. Målsettingen er å utbedre taket og deler av tømmerveggene som er skadet av vann og soppangrep.  Det vi håper er at dette historiske bygget fra 1770-tallet både skal få en støttefunksjon for den gamle skolen samt kunne være en “eventyrsal” for barnehagen på Brekke. kr 25.000,-

Arbeidet med Kulturminneuka september 2019. I år er disse dagene, som feires over hele landet, viet barn og unge. I sin invitasjon skriver Norge Kulturvernforbund bl.a. følgende: Gjennom Kulturminnedagenes tema for 2019 «fremtidens kulturarv» inviteres arrangører til å spesielt involvere barn og unge. Inviter gjerne barn til å reflektere rundt hva kulturarv er og hva som definerer den lokale kulturarven, ved kysten, på innlandet eller i byen…… Dette er et tema som vi nå vil diskutere videre med ledelsen for skolene på Hvaler. kr 30.000,-

Videre arbeid på festningsholmen (Akerøya) gjennom mulig utbedring av kaia,  fjerning av rust og utbedring av jernfester, evt. bygging av toalett. kr 150.000,-

 Takoverbygg på den nye Arkimedesskruen i Arekilen. Etter planen skal en ny modell av Arkimedesskruen være på plass i 2020. For å hindre at også denne “skruen” blir ødelagt av vind og vær, ønsker vi å bygge et takoverbygg i kombinasjon med et nytt fugletårn. kr 30.000,-

Tre informasjonstavler i området Røsshue. “Røsshue” eller Røsshodet på Kirkøy er et meget attraktivt turområde det være seg i sommer- som vinterhalvåret. Bakgrunnen er den flotte utsikten mot svenskelandet og ytre Oslofjord, de mange minnene om stenindustrien i området og de fem flotte stenskulpturene – StenKunstHvaler. For å fortelle historien om stenindustrien,  om områdets mange kvaliteter både historisk og nåtidig, ønsker vi å innlede samarbeid bl.a. med Hvaler Kunstforening om oppgradering av informasjonstavlene i området. kr 80.000,-

Videre utvikling av kystlekeplassen ved Brottet og på Kystmuseet. Hvaler har Norges eneste kystlekeplass der barn og unge kan leke, lære og oppleve elementer fra kystens liv og historie. Med midler fra prosjektet ønsker vi å bygge “verdens største” bikube og fuglekasse samt innlede et samarbeid med kunstneren Egil Syversen for å få på plass bl.a. en forstørre fiskemåke og skarv (i tre). kr 50.000,- 

Forprosjekt –  replika av en Hvalerskøyte/losskøyte. 

Det skal igangsettes  et forprosjekt som grunnlag for å lage en seilbar tro kopi av en losskøyte (Hvalerskøyte). Prosjektet vil bl.a. innlede et samarbeid med Maritimt Center og andre mulige lokale brukergrupper som speiderne, NAV og skolene på Hvaler. kr 60.000,- 

 Merking av tursti fra Kuvauven til Stolen på Vesterøy der fregatten Lossen gikk ned julaften i 1717. På denne traseen skal det settes opp to informasjonstavler. kr 60.000,-

Formidling av historien om forfatteren  Johan Borgen og hans kone Anna Martas botid på Hvaler.

Familien Borgen bodde i flere ti-år på Hvaler, først på Akerøya, senere på Knatten på Asmaløy. Johan Borgen skrev også flere av sine mest kjente bøker her på Hvaler.  Etter Borgens tid på Knatten, overtok kunstneren Eva Lange og ektemannen Erik Frich Knatten. Vi ønsker nå å gjøre denne delen av Hvalers kulturhistorie bedre kjent. kr 40.000,-

Kr 25.000,- er avsatt som administrasjonsressurs for Hvaler Kulturvernforening.

Paul Henriksen

Hvaler Kulturvernforening

 

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *