Meget viktige bevilgninger for Kulturvernforenigens arbeid

Gladmelding I

I går kveld (13.12.) vedtok Hvaler kommunestyre budsjett for 2013 og økonomiplan for perioden 2014 – 2016. I dette vedtaket ligger også en bevilgning av stor betydning for det arbeidet Hvaler Kulturvernforening, i samarbeid med Kystmuseet, er i gang med i Museumshavna. Bevilgningen på kr 300.000,- over to år , er en investering i kommunens anlegg (ytre del av Nordgårdsbrygga). Her skal kommunes leietakere nå sikres en oppgradering av sine båtplasser. Men, denne investeringen støtter også opp om foreningens  planer for den videre utviklingen av havna,  noe vi selvsagt er meget godt fornøyd med. Foreningens verneverdige båter vil nyte godt av dette anlegget gjennom de båtplasser som nå vil bli etablert på sørsiden av brygga.

Her skal også nevnes at styret i Kulturvernforeningen har avsatt kr 30.000,- på neste års budsjett for å foreta grunnundersøkelser og annet forarbeide for videre arbeid i havna

Gladmelding II

Eka på bildet, i Kystmuseets eie, ligger nå trygt på land. En lignende eke vil nå bli restaurert for bruk for gjester til kystledhyttene.
Eka på bildet, i Kystmuseets eie, ligger nå trygt på land. En lignende eke vil nå bli restaurert for bruk for gjester til kystledhyttene.

I forbindelse med at foreningen leier ut to Kystledhytter gjennom Oslofjordens Friluftsråd, har vi hatt et sterkt ønske om å få minst en, helst to tradisjonsbåter , helst eker, for at gjestene skal få erfare å ro med båter som hører hjemme i miljøet. Fra Thor Ivar Olsen og familien har vi fått en slik gammel eke. I dag kom gladmeldingen fra OF og Forbundet Kysten om at vi har fått kr 20.000,- til istandsetting av eka. Samtidig fortsetter vi jakten på eke nr 2. Meld fra om du vet om en slik båt evt. en annen robåt som “hører hjemme” på Hvaler.

Varm opplevelse i kald desember

For de av oss som har jobbet med årets julemarked på Kystmuseet siden i september, har drømmen vært å få på plass et arrangement som appellerer både til store og små. Ikke bare som underholdning, men også som bidrag til å bygge en felles identitet knyttet til kystens liv og historie.

Mari Rubach fra Asmaløy barnehage var en av mange som gledet seg over årets julemarked på Kystmuseet.. Foto FB
Mari Rubach fra Asmaløy barnehage var en av mange som gledet seg over årets julemarked på Kystmuseet.. Foto FB

Både for Kystmuseet og Kulturvernforeningen som arrangører, for de 35 selgerne og de rundt 1000 som møtte opp for å oppleve “jul på Hvaler” ,  ble dagens julemarked i strålende, men kaldt vintervær, nettopp virkeliggjøringen av denne drømmen. Julemarkedet  på Kystmuseet har kommet for å bli. Her og nå er det imidlertid kun en ting å si – Ha en riktig god jul. Om ikke før,  så møtes vi i igjen på julemarkedet 2013.

 

 

Ny og viktig kunnskap om kystsamfunnet Hvaler – “Bustadnavn i Østfold”.

Hva i all verden betyr navnet Loønd – et eldgammelt navn på Vesterøy i øykommunen Hvaler?  Professor i navnegransking ved Institutt for ligvistiske og nordiske studier, Tom Schmidt har en plan for hvordan han skal finne svaret.

Metoden har lange tradisjoner. På slutten av 1800-tallet gjorde navneforskerlegenden Oluf Rygh og språkprofessoren Sophus Bugge det samme som Tom Schmidt gjør i dag. De la ut på landeveien for å snakke med folk.De spurte dem ut om uttale og historie, og de observerte hvordan stedet så ut. Kunne en myr, en ås eller en eng ha gitt betydning til stedsnavnet?

For å finne betydningen av gamle stedsnavn, trengs også kunnskap om dialekter, gamle skriftformer, og om kart og terreng.I navnene kan det nemlig skjule seg norrøne sagn, tidligere landformer eller navn på mennesker som bodde der før noen kan huske.

Hvaler Kulturvernforening er i disse dager vertskap for Professor i navnegransking Tom Schmidt. Schmidt er nå i sluttfasen på arbeidet med boka som tar for seg “Bustadnavn på   Hvaler”, det 12 bindet i en serie av bøker fra ulike områder av Østfold. Et viktig arbeid som vi gi ny kunnskap til forståelsen av Hvaler-samfunnet.

Når professor Tom Schmidt i disse dager besøker Hvaler, er allerede det meste av manus til boka på plass, men mer arbeid gjenstår. I sluttfasen av arbeidet vil Schmidt reise øyene på kryss og tvers for å studere topografi, dialekter, navn  og ikke minst lytte til ulike teorier til hva som ligger bak steds- og gårdsnavn.

Som en liten test på dette arbeidet; Den som tror at den populære ankringsplassen “Fredagshølet” på Seilø ha fått sitt navn etter ukedagen fredag da man drar ut for å treffe venner, fiske og ta en en øl eller to i helgen, tar skammelig feil. Med Tom Schmidts bok får vi det endelige svaret når den kommer ut i i årskiftet 2013/2014.

Første “spadetak” på veien mot realiseringen av Museumshavn

I reguleringsplanen for Kystmuseet med Brottet og området ved Skjelsbusundet, er det innarbeidet en fremtidig Museumshavn. Fra dette området ble det, fra midten av 1890-tallet og langt inn på sekstitallet,  skipet ut sten til Mellom-Europa, Sør-Afrika og Sør-Amerika. I dag fremstår området gjengrodd med siv (takrør), mens den ytre delen av bryggeområdet delvis har glidd ut. Målsettingen er imidlertid å utvikle området slik at dette i fremtiden kan fungere som en Museumshavn med bryggeanlegg for verneverdige båter, gjestehavn, museumsanlegg og servicefasiliteter for besøkende til området. På kveldens dugnad tok vi de første “spadestikk” for et prosjekt som nødvendigvis vil måtte gå over flere år, da dette blir et krevende arbeid både økonomisk og teknisk.

Med et 6 meter langt armeringsjern måler Eivind Nappen grunnforholdene i den fremtidige Museumshavna. Utover høsten vil vi kartlegge hele området. Så langt er målingene positive med tanke på mudring.

Som første steg på en lang vei mot en fullverdig Museumshavn, vil vi i høst starte undersøkelser av gunnforholdene for om mulig å mudre området neste år. Under fanen “prosjekter” på vår hjemmeside, vil du kunne følge det videre arbeidet både med dette og andre prosjekter Hvaler Kulturvernforening er engasjert med.

Årets bygdedag – en strålende opplevelse

Årets bygdedag ble på alle måter en strålende opplevelse med 200 – 300 besøkende i flott og varmt sommervær. Dette var den beste rammen som ønkes kan for en bygdedag der det kulturhistoriske arbeidet sto i fokus gjennom foredrag, utstilling, underholdning og den gode samtalen med kjente og mindre kjente.

Årets bygdedag ble arrangert i strålende og varmt sommervær.
Hvalerprofiler var temaet for årets utstilling. Her ved tre av dem i den solvarme maidagen.
Odd Magne Ulvunds utstilling “Hvalerprofiler”, mennesker som på ulikt vis har bidratt til utviklingen av det Hvalersamfunnet vi kjenner i dag, var omfattet med stor interesse .

Hvaler Kulurrvernforening i samarbeid med Kystmuseet Hvaler inviterer til årets bygdedag pinseaften kl 12:00. På programmet i år står utstillingen “Hvalerprofiler” – bilder tatt av fotograf Odd Magne Ulvund, presentasjon av Rolf Utgårds bok om fremveskten av fisket og sjøbuene på Vestre Hvaler, samt underholdning av Brottungane og Hvaler musikkforening. Som alltid er bygdedagen synonymt med den gode praten men venner og kjente.

Bygdedag betyr utstilling, foredag og den gode humørfylte praten med venner og kjente.

Julemarkedssuksess i desemberstorm

Flere hundre mennesker fant lørdag 3.12. veien til Nordgården på Dypedal der Kystmuseet og Hvaler Kulturvernforening arrangerte julemarked andre år på rad. På tross av at dagen åpnet med storm og striregn,  møtte flere hundre mennesker fram. Av forståelige grunner valgte noen av selgerne å trekke seg da det ble vanskelig å reise telt, men flere stilte og bidro til at dette ble et flott marked. Her var det utstilling av pepperkaker bakt av barn i skoler og barnehager, salg av diverse produkter, underholdning, salg bl.a. av grøt og varme fiskekaker og spesielle juleaktiviteter for barn. Mange benyttet også dagen til et besøk på  «Emilstua», for anledningen pyntet til jul anno 1911.

Se bilder fra julemarkedet  https://picasaweb.google.com/hvalerkommune/JulemarkedPaHvaler?authuser=0&authkey=Gv1sRgCIbh44KT5JynVw&feat=directlink

Hvaler Kulturvernforening takker alle som bidro til å gjøre dette til et minnerikt julemarked. Styret vil nå, sammen med vår venner i Kystmuseet, gå igjennom erfaringene og legge grunnlaget for neste års julemarked, forhåpentligvis da under bedre værforhold enn 2011 kunne by på.

Les hyggelig artikkel i Fredrikstad Blad http://www.f-b.no/nyheter/proppfullt-av-kreative-ideer-1.6645442 

NB! Kulturvernforeningen har et lite restlager (5) av Bjørnar Spydevolds nye CD, «Julenatt» som inneholder kjente og kjære julesanger. Prisen er kr 200,- hvorav kr 100,- går til Kulturvernforeningen. Send bestilling til paulh@online.no , eller ring 41 46 37 71. Vi sender deg CD’en  kostnadsfritt.

Julemarkedet er bare delvis “Tatt av vinden”

Værmeldingen for for lørdag 3. desember er meget spesiell all den stund det nå meldes storm, ja i en kort periode  “full storm” på formiddagen.  Dette fører til at vi ikke rigger opp større telt som planlagt, men arrangementet vil for øvrig gå etter planen.  Værforholdene til tross velger mao mange selgere likevel å stille opp, en sporty holdning vi setter stor pris på.

Hvaler Kulturvernforening og Kystmuseet Hvaler kan derfor ønske hjertelig velkommen til gammeldags jul med marked på Nordgården lørdag 3.12. kl 12:00.

Plakat – print den gjerne ut og heng den opp et sted mange kan se den

Hvaler kulturvernforening og Kystmuseet Hvaler arrangerer julemarked lørdag 3. desember

PROGRAM:

Kl. 12:00 Åpning ved leder av Hvaler kulturvernforening Paul Henriksen

Kl. 12:15: Åpning av pepperkakelandsbyen ved ordfører Eivind Normann Borge

Kl. 13:15: Underholdning av Brottungær

Kl. 13:45: Hvaler musikkforening og gang rundt juletreet

Kl. 15:00: Musehogget tradband

Aktiviteter:

* Julemarked * Julenisse i finstua * Åpent snekkerverksted * Tegneverksted * Lag ditt eget honninglys på Låven * Klapp hesten og sauene * Juleverksted i Finstua * Smia er åpen  *  Tombola og lotteri * Servering av julegrøt, hjemmelagede fiskekaker, vafler, kakao og gløgg *

(PS. Ingen kortterminal – husk kontanter)

Hjelp oss å fortelle om julemarkedet på Facebook – http://www.facebook.com/event.php?eid=170641603027452 – klikk på  “Deltar”, “Inviter” og og del med dine venner…

Randi Utgård er død

Med Randi Utgårds (86) bortgang, har Hvalersamfunnet og Hvaler Kulturvernforening spesielt mistet en av sine store kulturpersonligheter. Gjennom engasjementet for å etablere bygdesamlingen i 1971, flere bøker og artikler, og ikke minst gjennom et stort dugnadsarbeid har Randi Utgård gitt et svært verdifullt bidrag til arbeidet med vår kystkulturelle arv og Hvalers historie spesielt. For sitt mangesidige arbeid har Randi Utgård mottatt Hvaler kommunes kulturpris. Vi lyser fred over Randi Utgårds gode minne.

Paul Henriksen, Leder i Hvaler Kulturvernforening

Hvalers bygdedag 2011 en stor suksess

Gråvær og duskregn til tross. Rundt 300 mennesker møtte fram da Hvaler Kulturvernforening og Kystmuseet Hvale inviterte til den tradisjonsrike bygdedagen på Nordgården, Spjærøy. Vi skal svært mange år tilbake for å finne tilsvarende oppslutning på en dag som ikke minst var preget av 40 år med kulturhistorisk arbeid. Gjennom utstilling foredrag, bildespill og en stor samling avisartikler, fikk de fremmøtte et bilde av en forening som har tatt steget fra bygdesamling til kulturelt satsningsområde. Om det siste ble nestoren

Rundt 300 mennesker fant veien til Kystmuseet pinseaften

i arbeidet Jan Arntzen intervjuet av Rolf Utgård. 15 nye medlemmer kunne også bokføres på en dag som må betengnes som en stor suksess.