Velkommen til Skjelsbuveten søndag 25. mai kl 14:00

Med dette ønskes alle hjertelig velkommen til Skjelsbuveten på Vesterøy førstkommende søndag kl 14:00. Her blir det høytidelig markering av at den optiske telegrafen igjen er på plass på det samme punktet hvor telegrafen var etablert i årene 1809 – 1814.

Førstkommende søndag er det høytidelig markering av den optiske telegrafen der både fylkesordfører og Hvalers ordfører deltar
Førstkommende søndag er det høytidelig markering av den optiske telegrafen der både fylkesordfører og Hvalers ordfører deltar

Parkere kan dere gjøre ved Byggern på Vesterøy. Herfra er det merket sti opp til “veten” – ca. 15 – 20 min gange i lett terreng. Det vil også være folk fra velforening på Skjelsbu i området som anviser veien fra kl 13:15. Programmet på Veten som begynner presis kl 14:00, da fylkesordføreren skal videre til annet arrangement,  er som følger:

 • Velkommen – Hvaler Kulturvernforening
 • presentasjon av arbeidet v/Eivind Børresen
 • Markering I ved Fylkesordfører Ole Haabeth
 • Markering II ved Ordfører Eivind N. Borge med heising av vimpel, fanfare og salutt
 • Kort Historisk presentasjon ved Petter Ringen Johansen
 • Eksempler på bruk av masta ved Thor-Ivar Olsen

Vi vil også gjøre oppmerksom på at Hvaler menighet og Kråkerøy menighet avholder  friluftsgudstjeneste i Brottet fra kl 11:00. Programmet her er lagt slik at  interesserte  også kan delta i arrangementet på Skjelsbuveten.

Paul Henriksen

Magisk historisk luftseilas over Skjelsbusundet

Med hjelp av moderne krefter ble historien gjenskapt på Skjelsbuveten på Vesterøy i dag da et helikopter, sponset av Nettpartner,  fraktet modellen av den optiske telegrafen fra Brottet til “Veten”. Det som på tidlig 1800-tall tok timer å få på plass, ble 200 år senere utført på få minutter.

For gruppa som har arbeidet med telegrafmasta var synet av helikopteret med masta et magisk øyeblikk.
For gruppa som har arbeidet med telegrafmasta var synet av helikopteret med masta over vakkert Hvaler-landskap et magisk øyeblikk.

 

Inn for landing på historisk grunn
Inn for landing på historisk grunn

Vel plassert på stedet er den gamle masta fra 1814 sto , ble den nye godt forankret i fjellet for å sikre byggverket på et utsatt punk med tanke på vind

Solide bolter i fjellet, er en forutsetning for å sikre masta som er plassert på et punkt der vinden for godt tak.
Solide bolter i fjellet, er en forutsetning for å sikre masta som er plassert på et punkt der vinden får godt tak.

Det som nå venter, er den høytidelige markeringen av masta. Dette skal finne sted søndag 25. mai kl 14:00 i nærvær blant annet av fylkesordfører Ole Haabeth og Hvalers ordfører Eivind Borge. Her håper vi at mange vil møte opp for å “møte historien” på et flott utkikkspunkt. Håpet er også at plasseringen av telegrafstasjonen og god merking av stien mellom Utgårdskilen og Skjelsbu “over” Veten skal bli en attraktiv turvei (del av Kyststien) både for fastboende og tilreisende til Hvaler.

Kystledhyttene ved Brottet – idyller til lav pris.

 

Stenhoggerhytta og Klyven ved Skjelsbusundet er klargjort for nye gjester - fortsatt ledige dager også i sommersesongen
Stenhoggerhytta og Klyven ved Skjelsbusundet er klargjort for nye gjester – fortsatt ledige dager også i sommersesongen

Se Fredriksstad Blads video fra Kystledhyttene Klyven og Stenhoggerhytta – idyller i kystleden. Pr i dag er 130 døgn leid ut, men fortsatt er det muligheter for leie også i sommersesongen. Bli med på visning: http://www.f-b.no/fbtv?videoId=074B7B93

 

.

 

Høyreist og klar for avreise

Med flott hjelp fra Hvaler kommune - den optiske telegrafen for første gang i stående posisjon
Med flott hjelp fra Hvaler kommune – den optiske telegrafen for første gang i stående posisjon

For første gang kunne Eivind Børresen, Thor-Ivar Olsen, Petter Wistner  og medhjelpere i kveld se den optiske telegrafen i stående posisjon, dette takket meget god hjelp fra kommunalteknisk avdeling i Hvaler kommune.

Spenningen var til å ta og føle på - ville de enkelte delene komme på plass i tråd med tegningene. Konklusjon: Full klaff for dyktige håndverkere!
Spenningen var til å ta og føle på – ville de enkelte delene komme på plass i tråd med tegningene. Konklusjon: Full klaff for dyktige håndverkere!

Siden oktober i fjor har de tre dyktige håndverkerne jobbet med modellen av telegrafstasjonen som sto på Skjelsbuveten i årene 1809 – 1814 som del av forsvarsverkene mot svenskehæren. Mandag venter helikopterfrakt til Vesterøys høyeste punkt (72 m), et høydedrag som har vært et meget viktig kommunikasjonspunkt helt fram til vår tid.

Paul Henriksen

Klargjøring for “avreise” til Skjelsbuveten

 

Eivind Børresen, Thor Ivar Olsen, Petter Wistner og Espen Wistner klargjør masta for avreise til Skjelsbuveten 12.05.
Eivind Børresen, Thor Ivar Olsen, Petter Wistner og Espen Wistner klargjør masta for avreise til Skjelsbuveten 12.05.

På den siste dagen i april ble de enkelte delene av den optiske telegrafen satt sammen, og masta er nå tilnærmet klar for “avreise” 12. mai. Som tidligere nevnt,  er det Nettpartner som sponer kulturvernforeningen med helikopterfrakt av masta fra området ved Brottet til Skjelsbuveten der fylkesordfører Ole Haabeth og Hvalers ordfører Eivind Borge, den 25. mai kl 14:00,  skal markere at den optiske telegrafen igjen er på plass på “Veten”.

Paul Henriksen

Et lite løft for et helikopter – et stort løft for kulturvernforeningen

Nettpartner gir kulturvernforeningen flott støtte gjennom å betale helikopterfrakt av telegrafstasjonen til Skjelsbuveten
Nettpartner gir kulturvernforeningen flott støtte gjennom å betale helikopterfrakt av telegrafstasjonen til Skjelsbuveten

Mandag 12. mai blir etter alle solemerker en merkedag i Kulturvernforeningens historie. Da skal nemlig den optiske telegrafstasjonen løftes fra området ved Brottet til Skjelsbuveten. Det er Nettpartner, men et større engasjement i området, som har hyret European Helicopter AS til å utføre løftet av den rundt 350 kg tunge masta.  I den forbindelse vil vi sende en stor takk til Nettpartner som tar denne kostnaden for oss.

Et lite løft fra et helikopter betyr mye for de tunge løft dugnadsgjengen tar for det kulturhistoriske arbeidet på Hvaler
Et lite løft fra et helikopter betyr mye for de tunge løft dugnadsgjengen tar for det kulturhistoriske arbeidet på Hvaler

Den 25. mai kl 14:00 inviteres så alle interesserte til Skjelsbuveten for å markere at det er på plass en modell av den optiske telegrafstasjonen som  hadde en viktig funksjon i kystforsvaret de spente årene fram mot 1814.

Modellen av den optiske telegrafstasjonen blir reist på “Veten” temmelig nøyaktig et år etter at historiker Petter Ringen Johansen ga Hvaler Kulturvernforening utfordringen å lage en slik modell. Vi er stolte av å kunne levere i tråd med utfordringen.

Paul Henriksen                                                                                                                                        Leder i Hvaler Kulturvernforening

Skolehistoriske klenodier på Brekke

Som kjent arbeider Hvaler Kulturvernforening for bevaring og istandsetting av Brekke gamle skole, Hvalers første faste skole fra 1849. Til dette arbeidet ble det tidligere i år bevilget kr 40.000,- fra Østfold fylkeskommune til utarbeidelse av en tilstandsrapport. På grunnlag av dette materialet vil det i løpet av høsten bli søkt om midler fra Kulturminnefondet for en større istandsetting av et bygg med stor historisk verdi for Hvaler-samfunnet.

Plansjen som viser "Moses i sivet" er en av mange skolehistoriske klenodier Hvaler Kulturvernforening nå tar hånd om.
Plansjen som viser “Moses i sivet” er en av mange skolehistoriske klenodier Hvaler Kulturvernforening nå tar hånd om.

Brekke 2

 

Med et klart apropos  til påsken – bildet av Jesus på korset

Brekke 3 Brekke 4

I tillegg til plansjer knyttet til kristendomsfaget, rommer samlingen bl.a en rekke kart og plansjer brukt i andre fag. De eldste plansjene vi registrerte i dag (15.4) var datert 1902.

I tillegg til det Brekke skole representerer i form av  kulturhistorisk og arkitektonisk verdi, “gjemmer” den gamle skolen på en stor “skatt” av stor interesse for alle de av oss som har syn for det historiske innholdet i skolen. På Brekke finner vi dette  i form av rundt 300 plansjer knyttet til fag som “kristendom”, “naturfag”, “geografi”, “historie” og “regning”. I tillegg rommer samlingen rundt 50 større geografiske kart og  “illustrasjoner” knyttet til mål og vekt samt forplantningslære.

Styret i Kulturvernforeningen vil nå bruke god tid på forvaltningen av dette historiske materialet. Det vi foreløpig ser for oss er at vi skal:

 • Avfotografere alle kart og plansjer i løpet av høsten 2014
 • Dokumentere materialet – i løpet av høsten 2014
 • Stille ut alle kart, plansjer og noen bøker i løpet av sommeren 2015
 • Sikre utvalgt materiale for permanent utstilling i huset ( Brekke gamle skole)
 • Selge overskuddsmaterialet for et evt. fond for bevaring av Brekke gamle skole

PaulHenriksen                                                                                                                                           Leder i Hvaler Kulturvernforening

Et 10 års-minne – Fra gjengrodd stenbrudd til sentral kulturarena

Jan Arntzen og Paul Henriksen feller de første trærne i Brottet sensommeren 2004Jan beregner Brottets senterpunkt

KLIKK PÅ BILDENE FOR STØRRE FORMAT

(1) Jan Arntzen og Paul Henriksen feller de første trærne i Brottet – sommeren 2004.         (2) Jan Arntzen  i gang med å beregne midtpunktet i Brottet

Tore Rasmussen - stener til tribunen skal delesEt lite jubileum - første rad er på plass

(3) Tore Rasmussen fra Sydengen, en av mange som stilte opp for å virkeliggjøre drømmen om Brottet.                                                                                                                                             (4) Vinteren gjør sin entre – i januar/februar kom de første ringene på plass i amfiet

Jan og Helge Fredriksen, arbeidet på tribunen har startetKåre Johansen og Helge Fredriksen får nok en tribuenesten på plassTreje rad skal på plass - Helge Fredriksen dirigerer gravemaskinen

(5) Høsten 2004 – med maskinkraft ble grunnlaget lagt for stensettingen av amfiet. Sparebankstiftelsen DNB ga oss 250.000,- til dette arbeidet.                                                   (6) Kåre Johansen og Helge Fredriksen bidro med stor arbeidsinnsats og viktig fagkunnskap.                                                                                                                                          (7)  Vinteren 2004/2005 ga gode arbeidsforhold  både for maskiner og folk som nå la ring på ring i amfiet

Kåre Johansen står for finarbeidet. Her sammen med Simen Thøgersen, Helge Fredriksen og Carl Erik DahlstrømPokerlaget skal settes

 (8) Velfortjent hvil for dugnadsfolket – Karl Erik Dahlstrøm, Helge Fredriksen, Kåre Johansen  og Simen Thøgersen.                                                                                                          (9) Utfordrende både for aktører og dugnadsfolk  –  Mens dugnadsgjengen sto på for fullt, gikk prøvende sin gang – her skal pokerscenen i “Stenhogger’n” settes.

Våren 2005 har kommet . De øverste radene plasseres inn . På bildet bl.a. Carsten Henriksern, Jan Arntzen, Jan Gunnarsen, Jon Helge Holte Stenhoggern ble en stor suksess. Feires med champagne i glasset. Marit Moum Aune og Thøger i sentrum

(10) Kun dager igjen til premieren 14. juli 2005 – full innsats under ledelse av Jan Arntzen (11) Regissør Marit Moum Aune får en fortjent klem av manusforfatter Hans Petter Thøgersen etter premieren 14.7.2005. Brottet amfi har kommet for å bli!

 20050714-sj.jpg

Premieren på Stenhogger’n 14.07.2005 – et år etter at arbeidet på amfiet startet opp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Første etappe på vei mot Skjelsbuveten

Ikke akkurat internett, men en modell av 1800-tallets store nyvinning - den optiske telegrafen. I kveld sørget Jan Vassdal, Thor-Ivar Olsen, Helge Olav Lilleheier, Petter Wistner, Carsten Henriksen, Asbjørn Svendsby, Per Christiansen, Eivind Børresen og Paul Henriksen for at masta nå ligger klar for neste etappe - helikopterfrakt til Skjelsbuveten.
Ikke akkurat internett, men en modell av 1800-tallets store nyvinning – den optiske telegrafen. I kveld sørget Jan Vassdal, Thor-Ivar Olsen, Helge Olav Lilleheier, Petter Wistner, Carsten Henriksen, Asbjørn Svendsby, Per Christiansen, Eivind Børresen og Paul Henriksen for at masta nå ligger klar for neste etappe – helikopterfrakt til Skjelsbuveten.

I  kveld (17.3.) ble det foretatt et tungt, men viktig løft da masta som siden oktober i fjor har vært gjenstand for bearbeiding i Amfigrotta ved Brottet, ble båret ut til mellomlagring på stranda. Den nær 8 meter høye modellen av den optiske telegrafen, skal nå ligge her i påvente av at Nettpartner skal bistå oss med helikopterfrakt. Nok en gang er det næringslivet som stiller opp for Hvaler Kulturvernforening. At vi nå får gratis helikopterfrakt av den flere hundre kilo tunge masta, setter vi stor pris på. Dette gir oss  godt håp om å holde tidsplanen som tilsier markering av masta den 25. mai.

En fornøyd dugnadsgjeng kan slå fast at vi er godt i rute. Nå venter helikopterfrakt av masta til Skjelsbuveten.
En fornøyd dugnadsgjeng kan slå fast at vi er godt i rute. Nå venter helikopterfrakt av masta til Skjelsbuveten.