Fylkeskommunen og Hvaler kommune med støtte til kulturvernforeningens arbeid

De siste årenes arbeid med Brottet, Amfigrotta, kystledhytter, kystlekeplassen og gamle Brekke skole er historien om stor dugnadsinnsats og ditto støtte fra næringsliv og det offentlige. Det er i det store og hele et svært positivt bilde vi kan tegne av støtten vi har fått både i form av store rabatter, direkte gaver fra næringslivet og offentlige bevilgninger. Vi velger å tro at dette er en direkte følge av det store dugnadsarbeidet, og at det oppnås resultater av arbeidet, et arbeid til glede for de mange som er opptatt av Hvalers kultur og historie.

.

I løpet av de to siste dagene, har det offentlige ved fylkeskonservatoren i Østfold og Hvaler kommune gitt beskjed om at de støtter kulturvernforeningens arbeid.  Gjennom en tilleggsbevilgning får arbeidet med gamle Brekke skole kr 60.000,- av fylkeskonservatoren. Dette betyr at vi vi samlet for 2018 mottar hele kr 90.000,- fra fylkeskonservatoren. Dette er svært viktige midler for å kunne sluttføre arbeidet med 1. etasje i løpet av 2018/tidlig i 2019. Da er vi også i stand til å skaffe egne midler gjennom utleie av gamle Brekke skole som kystledhytte.

Til Amfigrotta kommer det også midler. Vi søkte Hvaler kommune om støtte til innkjøp av ny projektor og lerret og svaret er at vi får kr 10.000,- til dette gjennom kulturstøtten for 2018, viktige kroner også dette.

Som sagt , vi er omgitt at mange og flotte støttespillere, det være seg i næringslivet og det offentlige. Det å oppleve en slik støtte, er en tillitserklæring og det motiverer. Vi takker dere alle.

Paul Henriksen

 

.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *