Historisk vedtak om kommunal plan for kulturminnevern

I kveld vedtok et enstemmig kommunestyre Hvalers første “Kommunedelplan for kulturminner” gjeldende for  perioden 2018 – 2030.  18 år skulle det m.a.o. gå fra det første initiativet (2000)  ble tatt  for en slik plan, til vedtaket i dag. Jeg skal ikke gå inn på hvorfor det har tatt så vidt lang tid, men tvert imot legge vekt på den glede og ros som et samstemt kommunestyre ga uttrykk for i dag. Vedtatte plan, som er gitt en meget fin grafisk form, er blitt til gjennom dyktig prosjektledelse av Anette Hansen (tidligere Hvaler kommune, nå Cowi), bred faglig-historisk involvering og lokal deltagelse. I den forbindelse må det være lov å si at dette er en plan der Hvaler kulturvernforening har gitt vesentlige bidrag, og satt sitt “fotavtrykk” på,  gjennom registreringsarbeid og skriving av flere kapitler.  Det som også er spennende  – og utfordrende, er at  flere tiltak som planen ønsker å prioritere, allerede er godt ivaretatt gjennom foreningens engasjement. Bildene under av “stolpehuset” på Brekke (restaurering igangsettes i 2018), Arkimedesskruen (restaurering igangsettes i 2018), og arbeidet med å erstatte de gamle  kanonlavettene på Akerøy fort med nye (er allerede igangsatt) , illustrer den aktive og praktiske rolle Hvaler kulturvernforening, i samhandling med en rekke frivillige, står for sikringen av ut over å gi bidrag til selve planen.

At vi nå har fått en god plan (som også kan leses som en historiebok), er selvsagt svært gledelig. Dette vil bli et viktig redskap både for den kommunale forvaltningen, den enkelte grunneier og utbygger. Det som også må vektlegges er at en slik plan forplikter, ikke minst forplikter den Hvaler kommune til å ha dedikerte personer i administrasjonen som følger opp planens handlingsdel (opplisting av tiltak som skal gjennomføres).

I budsjettet for 2017 bevilget flertallspartiene H og Frp et betydelig beløp (kr 500.000,-) til kulturhistorisk arbeid, og ga kulturvernforeningen den tillitt å forvalte disse midlene. Dette var et svært gledelig vedtak og bidro til at kommunen og frivilligheten kunne utvikle et samarbeid med gode og raske resultater. Når vi i dag har fått vedtatt en ny kulturminneplan, bør nettopp disse erfaringene legges til grunn i det videre arbeidet med å få realisert planens handlingsdel.

Hvaler kulturvernforening ønsker med dette som grunnlag å utvikle samarbeidet med Hvaler kommune om videre kulturhistorisk arbeid, imidlertid ikke ute å bli tilført en merverdi både faglig og økonomisk.

Paul Henriksen

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *