“Jeg har en god følelse for dette prosjektet….”

I dag preger gjengroing og forfall både selve Arkimedesskruen og området rundt. I løpet av våren skal området ryddes som første etappe i arbeidet med å få på plass en ny “skrue”. I tillegg skal det gjøres undersøkelser rundt den gjennomgående akslingen på skruen. Spennende å se om noe av den over hundre år gamle skruen fortsatt kan leve videre i ny “kropp”. Det er Petter Wistner, som nå lager nye kanonlavetter til festningen på Akerøy, som skal stå for arbeidet med Arkimedesskruen.

Utsagnet over kom fra seniorrådgiver hos fylkesmannen i Østfold, Gunnar Bjar på møtet på Hvaler Arbeidssenter om Arekilen torsdag 15. mars. Dette møtet, som samlet rundt 15 engasjerte deltagere, var en oppfølger av møtet den 30 januar. Her ble starten på arbeidet markert, et arbeid som utvilsomt vil være ønsket  av alle med interesse for de natur- og kulturhistoriske verdiene i området, og som i Hvalers kulturminneplan er et prioritert område for tiltak.

Gjennom prosjektet skal stier rustes opp for å gi muligheter for turer i dette vakre våtmarksområdet. Men, glem ikke å bruke den muligheten vi har i disse dager med sikker is, kanskje den flotteste muligheten til å utforske hele området.

På møtet den 15. mars besluttet initiativgruppa å jobbe videre med følgende delprosjekter

  1. Istandsetting av stier og tråkk  i og utenfor verneområdet. Disse skal knyttes til allerede merkede      kyststi-traséer, bl.a. til stien i Ørekroken
  2. Å gjenskape Arkimedesskruen samt etablere informasjonstavler i området. I tilknytning til “skruen” skal det også vurderes å få laget en modell av vindmølla som i sin tid drev “skruen”.
  3. Bygge utkikkstårn for ornitologer og alle dem som for øvrig vil oppleve Arekilens rike dyre- og fugleliv.

Møtet besluttet dessuten å opprette arbeidsgrupper knyttet til hvert av disse områdene. Arbeidet skal ledes av Hvaler kulturvernforening innenfor samarbeidsavtalen som er på plass mellom Hvaler kommune og kulturvernforeningen om ulike natur- og kulturhistoriske tiltak.

Initiativet og den fremdrift som nå er lagt for arbeidet i Arekilen høstet positiv støtte både fra fylkesmannens representant Gunnar Bjar, og fra Laila Kjølbo Rød på vegne av Hvaler kommune. Det var i oppsummeringen av møtet at Bjar uttrykte sin “gode følelse og tiltro til  prosjekt” der han også lovet rask saksbehandling når nødvendige søknader om tiltak blir spilt inn. Her kan nevnes at den første søknaden om å rydde i området rundt skruen blir fremmet allerede kommende uke. Dette betyr at før sommerferien vil det være klare tegn på at arbeidet med å hente Arekilen frem fra “glemselen” er godt i gang.

Paul Henriksen

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *