Museumshavna ved Brottet med stort utviklingspotensial

Med ferdigattest på Nordgårdsbrygga og Hvaler kommunes samarbeidsavtale med Borg havn fra 1.1.2018, som i utgangspunktet også tar opp i seg Nordgårdsbrygga, er det nå et ønske fra kulturvernforeningen om å se på lokal forvaltning av denne brygga som del av den forvaltningsavtalen vi allerede har med Hvaler kommune for hele området (50 år). Pr. i dag er det delt forvaltning av brygga mellom kulturvernforeningen på sørsiden og kommunen på nordsiden.

For vel en uke siden hadde undertegnede og Hvalers havnesjef Ling Kile en samtale med Roar Johansen i Borg Havn om en mulig full overtagelse av brygga. I dag var det tid for gjenbesøk av en “tung” delegasjon fra Borg Havn der Tore Lundestad (havnesjef), Roar Johansen og Knut Sørensen (med spesialansvar for Isegran) møtte undertegnede, Gunn Karin Karlsen og Arnt Otto Arntsen fra  kulturvernforeningen.

Det ble ikke konkludert på vårt spørsmål om full overtagelse av brygga i dag, men signalene fra Borg Havn er så langt positive til å imøtekomme vårt ønske, imidlertid innenfor et avtaleverk som understreker at Nordgårdsbrygga inngår i Hvalers totale havnekapital. Fra vår side ser vi en evt. slik utvikling som positiv all den stund både Borg Havn generelt, og Isegran-miljøet spesielt, kan tilføre vårt arbeid viktig kompetanse og avlaste det press som i dag hviler på de sentrumsnære havnene og Isegran spesielt.

Senest i går kunne vi fortelle om Østfoldmuseenes planer om et båtmagasin ved Brottet/kystmuseet, i dag ble nye perspektiver trukket frem og allerede 3. januar møter vi næringssjefen i Hvaler kommune Bjørn Winter Johansen. I alle disse samtalene ser vi på Nordgårdsbrygga og hele området definert som “Museumshavn”, som et område med et mangesidig potensial bl.a. knyttet til stikkordene kulturelle aktiviteter, kulturminnevern/ fartøyvern, museal formidling bl.a. om stenindustrien, lek og friluftsliv samt servering. Samlet sett vil m.a.o. dette området kunne bli svært viktig som innslag i Hvalers satsning på kultur og næringsutvikling i årene som ligger foran oss.

Paul Henriksen

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *