Vedtak med store perspektiver for kystmuseet og kulturvernforeningen

 

 

 

 

 

 

                                                   Det er bl.a. i dette havneområdet ved Brottet, mellom nåværende kiosk og den nye Nordgårdsbrygga,  at det  kan bli bygget større båtmagasiner som også gjøres tilgjengelig for publikum

I sitt møte i går, vedtok styret i Østfoldmuseene  enstemmig å etablere et fellesmagasin for Østfoldmuseenes båter på Kystmuseet Hvaler. I vedtaket heter det også at det skal iverksettes et forprosjekt i 2018 i samarbeid med Hvaler kulturvernforening. I den sammenheng skal det engasjeres en arkitekt for prosjektet.

Utgangspunktet for saken er at Østfoldmuseene har en rekke båter som i dag tas hånd om av flere museer. Totalt snakker vi om rundt 40 større og mindre båter som er lagret på land under varierende forhold.  Med et samlet magasin, som også gjøres tilgjengelig for publikum, ønsker Østfoldmuseene å skape langt bedre oppbevaringsmuligheter for de historiske fartøyene, samtidig som formidlingssituasjonen  bedres.

For å kunne ivareta alle disse fartøyene på best mulig måte, er det behov for en bygningsmasse på flere hundre kvadratmeter. Dette vil høyst sannsynlig best kunne gjøres gjennom en todeling med et bygg på kystmuseet (Nordgården) og det øvrige samlet i området ved Brottet, nærmere bestemt mellom den nåværende kiosken og den nye Nordgårdsbrygga. I dette området åpner reguleringsplanen  for to bygg på inntil 200 kvm pr bygg.

Ny bygningsmasse i dette området , vil utvilsomt bidra til å forskjønne området

Selv om dette vil bli en stor og til dels dominerende bygningsmasse, vil en slik utbygging utvilsomt bidra til å forskjønne området og dermed øke attraktiviteten. I det forprosjektet som nå skal i gang vil kulturvernforeningen også spille inn sine behov bl.a. for en oppgradert kiosk og serveringsdel samt en utbedret kaifront mot dagens sivbelagte område. Dagens kiosk, er evt. tenkt brukt til lager, noe det også er stort behov for i området.

Planene om slike båtmagasiner er imidlertid ikke av ny dato. Allerede i 2009 laget arkitekt Per Bjar skisser til slike magasiner. Vi vil utvilsom få nye skisser og alternativer nå, men så langt lar vi disse stå som et eksempel på hvordan dette kan fremstå.

Vi åpner et nytt kapittel i historien om Brottet og kystmuseet Hvaler gjennom dette vedtaket i Østfoldmuseenes styre. Forprosjektet som skal gjennomføres i 2018 vil skape klarhet i arealbehov, økonomi og fremdrift. Vi ser med spenning fram til å delta i prosjektet.

Paul Henriksen

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *