Nytt dugnadsår på gamle Brekke skole.

Med innlegg nr 500 på hjemmesiden til Hvaler kulturvernforening, i snitt rundt 100 innlegg pr år siden oppstarten av siden i 2011, sender venneforeningen for gamle Brekke skole ut invitasjon til å bli med inn i et nytt dugnadsår på Hvalers eldste skole.

2015-10-15 15.54. Sten tilbakeElisabeth og Ragnar

Med 2015, oppstartsåret på Brekke vel i havn, kan vi med engasjement og god støtte starte opp arbeidet i 2016

I sin oppfordring til ny dugnadsinnsats skriver Kjell Ole Brobakken på vegne av styret i venneforeningen følgende:

Hei alle sammen
 
Våren er her, og det er på tide å starte opp med dugnadsarbeid på gamle Brekke skole igjen. Første dugnadskveld blir
 
                    onsdag 20. april fra kl. 16.
 
Denne kvelden blir det både rydding i uthuset og start på vasking av sydveggen. Det er derfor fint om dere tar med skurebørster, terrasseskrubber og andre typer vaskekoster. Briller og hansker er også fornuftig å ha til denne type arbeid.
Mange aktiviteter står på planen i år. Vi har fått bevilget penger fra Kulturminnefondet, Østfold fylkeskommune og UNI-stiftelsen. Dette gir oss anledning til å starte med arbeidet på pipa/gruve, restaurering av vinduer og ytterpanel. Vi er nå i gang med å undersøke hvordan de ulike arbeidsoppgavene skal utføres slik at dette blir gjort på forskriftsmessig måte i forhold til restaurering av gamle bygninger. Vi vil komme tilbake til mer informasjon om dette i løpet av våren når plan for arbeidet er laget.
 
Vi håper mange av dere har anledning til å delta på dugnadsarbeid  utover våren med onsdager som fast dugnadsdag. Det er mye spennende arbeid som skal gjøres på gamle Brekke skole. Vi startet godt i 2015, dette gir inspirasjon for ytterligere innsats i 2016. 
 
Velkommen til dugnadsarbeid og hyggelig sosialt samvær.
 
 
Med vennlig hilsen
 
Styret for venner av gamle Brekke skole.

 

Dagen for «fornyelse»

Gråtass ankommer Dypedal Gråtass forlater Årefjorden

Bildet til venstre: Petter Wistner og Sverre Stene sørger for sikker ankomst til Hvaler. Bildet til høyre: «Gråtass» takker av fra Årefjorden i Rygge her sammen med Petter Wistner, Sverre Stene og Irene Storehjelm

Dagen i dag (12.04.) har stått i fornyelsens tegn på minst to måter. I arbeidet med kystlekeplassen har vi i lengre tid jobben med å få på plass en «Gråtass» traktor, og Irene Storehjelm skulle vise seg å bli redningen. I dag ble familiens «sliter» hentet i Irenes barndomshjem ved Årefjorden i Rygge. Nå skal traktoren settes i stand før den garantert vil bli en attraksjon i kystlekeplassen. Og for dere som lurer på årgangen på vår nye «Gråtass», så lurer vi også på dette. Tips går i retning av tidlig 50-tallet. Vi kommer tilbake med flere data om traktoren fra Rygge som både har trukket vad og ryddet skog, m.a.o. en skikkelig kystsliter.

Kennet og LeifIMG_8064 (2)

I går dugnadsinnsats, i dag profesjonell innsats da Morten Norheim tro til

Fornyelse, eller kanskje heller oppgradering har de siste to dagene pågått ved veien langs Brottet, et område preget av tidligere tiders stendrift og gjengroing. Gjennom dugnadsinnsats i går og Morten Norheims profesjonalitet med gravemaskinen i dag, kan vi snart ønske velkommen til et mer ryddet og oppgradert område der vi også finner plass for den gamle stenvogna  «på skinnebelagt vei» til brygga med en ny last for eksport.

Nyryddet vei 1 Nyryddet vei 2

Blankskurt fjell og etter hvert en pen prydet voll er det som skal møte besøkene til Brottet og Museumshavna i 2016

Paul Henriksen

Etter en dag med heder og ære er vi tilbake i hverdagen – om fremtiden

På bildet fra venstre: Andreas Lervik, Trine Moe, Svein-Helge Treimo , alle fylkeskommunen Thomas Holmen Olsen, Hvaler kommune, Sverre Stene Hvaler kulturvernforening, Øyvind Wevling, Brottet kultur og Gaute Jacobsen, Østfoldmuseene.
På bildet fra venstre: Andreas Lervik (leder av kultur- og næringsutvalget, AP), Trine Moe (næringsseksjonen), Svein-Helge Treimo (kulturseksjonen), alle fylkeskommunen, Thomas Holmen Olsen, Hvaler kommune, Sverre Stene Hvaler kulturvernforening, Øyvind Wevling, Brottet kultur og Gaute Jacobsen, Østfoldmuseene.

I går var det dagen for å motta heder og ære (Oslofjordprisen) på Oslofjordmuseet. I dag var det tilbake i hverdagen og fremtidens utfordringer knyttet til spørsmålet: hvordan, og i samarbeid med hvem,  kan vi utvikle Brottet med Museumshavna i fremtiden.

For  å skape et grunnlag for videre planlegging hadde Hvaler kulturvernforening i dag invitert  til et møte i Amfigrotta med representanter for Østfold fylkeskommune, Hvaler kommune, Brottet kultur og Østfoldmuseene, alle sentrale samarbeidspartnere og aktører når fremtidens kultur-, frilufts- og kulturhistoriske område skal utvikles.

Brottet3OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Brottet er tilnærmet ferdig. Nå venter en ny og vel så stor utfordring; bygging av et havneanlegg med  bl.a. museale bygg og serviceanlegg i det sivbelagte området.

Brottet og Amfigrotta er snart ferdigstilt. Nå rettes fokus inn mot utviklingen av havneområdet med muligheter for kulturhistorisk og næringsmessig utvikling. I så måte er deltagelse fra fylkeskommunen og Hvaler kommune svært viktig  om vi skal lykkes både teknisk og økonomisk.

Konklusjonen fra møtet synes rimelig klar, en konklusjon ikke minst formulert av fylkeskommunens representanter:

  • Hvaler kulturvernforening må klargjøre målsettingen med området: «dette vil vi«.
  • Hvaler kommune må i samarbeid med Nasjonalparksenteret, Kystmuseet og kulturvernforeningen, evt. andre aktører,  legge grunnlag for et felles prosjekt som «løfter Hvaler».

Denne utfordringen tar vi nå på største alvor. Vi vil, og er allerede i gang med, å utarbeide planer for havneområdet. Dernest vi vi komme med en tydelig oppfordring til Hvaler kommune om å klargjøre sin rolle. Selv om vi har et godt samarbeid med Hvaler kommune i dag, mangler vi tydeliggjorte føringer på:

  • Hva kommunen ønsker i dette unike området der kommunen selv er grunneier?
  • Hvordan vil kommunen legge til rette for et samarbeid med aktører på Hvaler for å utvikle Brottet og Museumshavna til et kultur-, natur- og kulturhistorisk satsningsområde slik kommuneplanen legger opp til.

Pr i dag er mye uklart, Hvaler kulturvernforening er bredt til å gå i forhandlinger for å tegne veien videre.

Paul Henriksen

 

En merkedag for Hvaler kulturvernforening

En dag for minneboka. Thor Ivar Olsen, Anne-Lise Eriksen og Paul Henriksen mottar Oslofjordprisen fra leder i styret for OF, Inger Johanne Bjørnstad
En dag for minneboka. Thor Ivar Olsen, Anne-Lise Eriksen og Paul Henriksen mottar Oslofjordprisen 2016 fra leder i styret for OF, Inger Johanne Bjørnstad

Hvaler kulturvernforening gikk ut av 2015 som en av tre finalister til den nasjonale frivillighetsprisen. Selv om vi ikke nådde helt opp, var dette en stor anerkjennelse til et dugnadsmiljø der 25 – 30 personer over år  stiller opp til dugnader på Brekke skole, i Brottet, på kystledhyttene, kystlekeplassen og på Nordgårdsbrygga………

Nominerte_Banner_liten

På Oslofjordens friluftsråds årsmøte i dag (7.4.), avholdt på Oslofjordmuseet på Vollen i Asker, ble Hvaler kulturvernforening tildelt friluftsrådets pris, Oslofjordprisen, for 2016. Som leder for styret vil jeg få uttrykke en stor takk og ikke minst stolthet på vegne av de mange som stiller opp uke etter uke, år etter år.  Ja, kanskje vi fikk som fortjent?

Paul Henriksen                                                                                                                                       Stolt leder av Hvaler kulturvernforening

Kommunestyret fulgte opp formannskapet og sa ja til kr 155.500,- til Nordgårdsbrygga

Gammel og ung

10. mars behandlet formannskapet på Hvaler en søknad fra Hvaler kulturvernforening om en tilleggsbevilgning på kr 155.500,- knyttet til arbeidet med Nordgårdsbrygga. I kveld fulgte kommunestyret opp formannskapets innstilling og sa enstemmig ja til bevilgningen. Dette er selvsagt et meget gledelig vedtak og en motivasjon til videre arbeid på bryggeanlegget som vil bli et betydelig landemerke i Skjelsbusundet. Brygga som får et areal på rundt 1,5 mål vil gi plass både til verneverdige fartøyer og til de private båteierne som allerede har plass ved den gamle «stenbrygga».

Nordgårdsbrygga 10.03.2016

Førstkommende lørdag er det innkalt til stor-dugnad både på den nye kystledhytta, Mundastua, og på brygga. Vel vitende om at vi nå har finansiering på plass for Nordgårdsbrygga, det første byggetrinnet i «Museumshavna», blir det garantert god stemning når dugnadsgjengen lørdag går løs på bæreelementene til selve bryggedekket.

"Førsteelver'n" er innkalt til ny dugnad på lørdag vel vitende om at finansieringen er i box.
«Førsteelver’n» er innkalt til ny dugnad på lørdag vel vitende om at finansieringen er i box.

Du er velkommen til å besøke oss på dugnaden.

Paul Henriksen

Tilbud til kulturvernforeningens medlemmer – rabatterte billetter til sommerens forestilling!

Tilbud om billetter til Hvaler Kulturvernforening

Er du medlem av Hvaler kulturvernforening, eller kunne tenke deg å bli medlem, da kan vi nå, i samarbeid med produksjonsselskapet Kulturværste tilby billetter  med nærmere 20% rabatt til sommerens forestilling i Brottet.

Les hele tilbudet fra Kulturværste her. KLIKK PÅ BILDET UNDER:

Tilbud om billetter til Hvaler Kulturvernforening
Tilbud om billetter til Hvaler Kulturvernforening

 

Er du ikke medlem, men ønsker å tegne et støttemedlemskap sender du mail til : paulh@online.no Oppgi hva slags medlemskap (individuelt kr 300,- eller familie kr 400,-). Husk også postadresse.  Faktura vil deretter bli sendt deg.

Paul Henriksen

«Mennesker, maskiner og skip». Se videoen om historien til «Værste»

 

Boka "Værste", en hjørnestensbedrift ved Glommas munning ble utgitt av Paul Henriksen og Svenn Poppe i 1986
Boka «Værste», en hjørnestensbedrift ved Glommas munning ble utgitt av Paul Henriksen og Svenn Poppe i 1986. I 2012 utga Jens Olav Simensen en utvidet  bok om historien til FMV

Mange, også mange «Hvalrær», har opp gjennom årene, og ikke minst i de første ti-årene etter krigen hatt, sin arbeidsplass på hjørnestensbedriften FMV eller «Værste» som bedriften ble kalt. 2500 menn og kvinner hadde i toppårene på 70-tallet sin arbeidsplass på «Værste». På slutten av 1980-tallet var det var det imidlertid ubønnhørlig slutt for bedriftens  110 år lange historie.

E6 Østfold Medieverksted i samarbeid med Østfoldmuseene – Fredrikstad Museum presenterer nå en 46 min lang video om den historisk viktige bedriften.

http://www.f-b.no/tv/mennesker-maskiner-og-skip-5-59-409207.html

 

Paul Henriksen

Amerikansk jazz-legende besøker Brottet for tredje gang, i år 19. august

Bob, Steve and Pat - Bob Doroughs trio 26.08.11OLYMPUS DIGITAL CAMERA

IMG_0788IMG_0762

Bildene er hentet fra konsertene i Brottet og Folkets Hus i 2011 og 2013 og oppholdet hos undertegnede i forbindelse med disse konsertene.

Entusiaster rundt Oslo Jazz-festival har gjennom flere år hentet jazz-legenden Bob Dorough til Norge. Bob Dorough , født i desember i 1923 i Arkansas og vokst opp i Texas, har en musikalsk merittliste som bl.a. innbefatter samspill med legender som Charlie Parker og Miles Davis. Det som virkelig ga Bob Dorough musikalsk heltestatus,  var et pedagogisk tilrettelagt program kalt «Schoolhouse Rock» der bl.a. melodien «Three is the Magic number» ble en stor slager (1973).  http://www.youtube.com/watch?v=rUXtUD81G-g

Siden en av tilretteleggerne for Oslo Jazz-festival, også har sitt sommerlige opphold på Hvaler, ble vi i 2011 invitert til å legge til rette for en konsert med Bob Dorough i Brottet. Da konserten skulle starte regnet det  «helt vann», og vi evakuerte til Folkets Hus like ved. De rundt 70 som møtte fram, fikk deretter en fantastisk opplevelse i Norges eldste Folkets Hus.

I 2013 var det på nytt duket for besøk av Bob Dorough og to medmusikanter i Brottet. Igjen ble legenden møtt med trampeklapp. Med tanke på Bobs alder, var det imidlertid  ingen av oss som så for seg en tredje konsert. Der tok vi skammelig feil

Når han igjen har meldt sin ankomst, er vi overbevist om at dette nok en gang vil bli en suksess, i år høyst sannsynlig i Amfigrotta.

Gled dere til en fartsfylt konsert i Amfigrotta lørdag 19. august.

Paul Henriksen

Norsk kulturminnefond støtter gamle Brekke skole med 196.000,-

IMG_1037IMG_1039

Etter at vi i 2015 fikk bevilget midler til istandsetting av tak og grunnmur på gamle Brekke skole, er årets plan for arbeidet knyttet til følgende områder:

  • Istandsetting av pipe, grue og bakerovn
  • Istandsetting av yttervegger
  • restaurering/utskifting av vinduer og ytterdør

Til disse tiltakene søkte vi om kr 240.000,- fra Norsk kulturminnefond . På hevendelse til «fondet» i dag,  får vi  bekreftet en bevilgning på kr 196.000,- for 2016, dette til istandsetting av yttervegger og restaurering/utskifting av vinduer og ytterdør. Pipe, grue og bakerovn er så langt prioritert bort og må evt. finansieres på annen måte. Her skal legges til at vi tidligere har fått kr 50.000,- fra UNI-stiftelsen og kr 33.250,- fra fylkeskonservatoren nettopp for dette formålet. Om dette er nok til å få satt pipa i stand, må vi nå få fagkyndige til å vurdere.

Det er en aldri så liten strek i regningen at «fondet» ikke fant grunn til å bistå med restaureringen av pipesystemet i denne omgang. Imidlertid er vi selvsagt svært glad for de midlene som nå er bevilget for en viktig fase to i arbeidet med «gamle Brekke skole», en av landets første faste skoler.

Paul Henriksen                                                                                                                                 Leder i Hvaler kulturvernforening

 

Ja til ytterligere kr 155.500,- til Nordgårdsbrygga

Som kjent er dugnadsgjengen allerede godt i gang med bæreelementene til brygga som vil bli et flott landemerke i Skjelsbusundet
Som kjent er dugnadsgjengen allerede godt i gang med bæreelementene til brygga som vil bli et flott landemerke i Skjelsbusundet

I kveld har et enstemmig formannskap sagt ja til å utvide støtten  til den nye Nordgårdsbrygga med kr 155.500,- , et beløp som skal gjøre det mulig å sluttføre arbeidet i løpet av sommeren/tidlig høst 2016. Fortsatt gjenstår behandlingen av saken i kommunestyret (31.03), men etter alle solemerker slutter kommunestyret seg til dagens meget positive vedtak i formannskapet. Så snart vi får kommunestyrets endelige godkjenning, kan vi gå til nye innkjøp av plank til bryggedekket på rundt 1,5 mål.

En slik bred politisk støtte er svært hyggelig med tanke på de mange som vil ha glede av dette flotte bryggeanlegget. Ikke minst ser vi dette som en inspirasjon og anerkjennelse til et langvarig og seriøst frivillig arbeid.

Paul Henriksen