Bli med å utvikle kystlekeplassen med farger og humor.

Egil Syversen, her med to av sine stiger, vil være med oss på et kreativt verksted i Amfigrotta 8. november
Egil Syversen, her med to av sine stiger, vil være med oss på et kreativt verksted i Amfigrotta 8. november

Som vel kjent har Hvaler kulturvernforening i flere år jobbet med å utvikle kystlekeplassen med to avdelinger, en på kystmuseet og en i området ved Brottet. Arbeidet med dette prosjektet gjøres på dugnad og er finansiert av henholdsvis Gjensidigestiftelsen og Sparebankstiftelsen DNB. Her skal føyes til at vi ikke er helt ferdig med allerede påbegynte installasjoner og apparater,  et arbeid som også vil pågå i kommende år. Dette til tross er vi innstilt på å søke nye midler. I siste styremøte ga styret godkjenning for en tredje søknad også med tanke på å gå i samarbeid med andre organisasjoner og kunstnere.

For å teste ut et mulig slikt samarbeid inn mot en søknad for 2017, så inviterer vi til et informasjons- og idemøte i Amfigrotta ved Brottet 8. november kl 18:00. Her vil kunstner og tidligere kultursjef i Fredrikstad Egil Syversen være med oss i idemyldringen. Egil har allerede i sin kunstneriske produksjon en formgivning og installasjoner  som passer inn i vårt konsept der stikkord er opplevelser, læring, lek og undring. Og ikke minst i forhold til det siste har vi mye å hente hos Egil Syversen. Kanskje kan vi se skarv, måker, kråker og terner i fargerike stiger utplassert i terrenget? Og hva med appellen om miljøansvar fokusert gjennom båten som “venter på” at havet skal stige… Se bildene fra Egil Syversens Galleri Knollen og la tanken leke.

egil-gapestokk egil-knollen-brygge egil-stiger egil-trillebor

Velkommen til Amfigrotta og et spennende verksted tirsdag 8. november kl 18:00 – bli med å skape en unik lekeplass og opplevelsesarena for barn, unge og voksne.

Paul Henriksen

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *