Det er lov å være stolt?

img_1083 img_1096

På årets siste dugnad ble kompressoren som skal holde isen unna den nye brygga “ønsket velkommen” . Kompressoren får permanent adresse i den nye sjøbua som i kveld  også fikk ny dør.

Tidligere i dag har vi fortalt om gaven på kr 100.000,- fra Sparebankstiftelsen DNB til arbeidet med gamle Brekke skole, en gave som gjør at vi alle som er involvert i kulturvernforeningens arbeid, både er takknemlige og stolte.

Under kaffepraten i kveld, på årets siste dugnad på Nordgårdsbrygga, var det også stolthet medlemmene i dugnadsgjengen ga uttrykk for, og det med god grunn. 10. oktober i fjor startet vi opp to prosjekter; byggingen av kystledhytta Mundastua og Nordgårdsbrygga. Når vi nå, drøyt et år senere ser tilbake  har vi nådd den ambisiøse målsettingen om å få disse prosjektene ferdigstilt. Når vi i tillegg har kommet i gang med å bygge om kystledhytta Klyven for bevegelseshemmede, lagt ut ledning for bobleanlegget og bygget en sjøbu på den nye brygga, skal stoltheten få lov til å blomstre. I et slikt engasjement og produktivitet er det kanskje også at vi finner grunnlaget for den støtte og giverglede mange viser oss?

Stolthet kan lett bli oppfattet som selvgodhet. Jeg håper imidlertid ikke at så er tilfelle her. Det må være lov å føle stolthet over vel utført arbeid. Samtidig vet vi at “intet tre vokser inn i himmelen” , m.a.o. vi er oss bevisst at det ligger mange tøffe år foran oss både med tanke på nye investeringer, men ikke minst i forhold til å drifte det vi nå har bygget opp.

Dugnadsgjengen ønsker en riktig god jul til dere alle og håper på fortsatt støtte i det spennende året vi har foran oss. 9. januar er vi i gang igjen.

Paul Henriksen

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *