Er du klar for å bo i Mundastua fra 1. juli? Vi er klar for å leie ut.

I en rekke oppslag på kulturvernforeningens hjemmeside har vi fortalt om byggeprosessen med Mundastua, den tredje kystledhytta. Dette er en prosess som fortsatt pågår, men pr i dag kan vi si at arbeidet utvendig er tilnærmet ferdig. Det betyr at det kun er noe innvendig  belistning, gulvbelegg og inventar som nå skal på plass. Dermed er vi klar for å si: her kan du bo fra 1. Juli. Når Oslofjordens friluftsråd er klar for å motta bestilling, er ennå ikke avklart, men med vårt klarsignal, har vi tro på at dette vil kunne skje i nær framtid. Følg derfor med på: http://www.oslofjorden.org/portal/page/portal/of/kystleden?displaypage=TRUE&element_id=16217

 

Mundastua 2Mundastua 5

Mundastua, lengst til høyre på begge bildene ligger kun få meter fra Skjelsbusundet i et spennende maritimt miljø. Utendørsscenen Brottet ligger kun 150 meter unna. Det er gode bademuligheter og lekeplass i området. Kystmuseet finner du også i nærheten, det samme med merket kyststi.

Mundastua 3 Mundastua 4

Utsikten fra Mundastua, Klyven og Stenhoggerhytta er fantastisk med flotte uteplasser. På den nye Mundastua vil det si en veranda på hele 15 kvadratmeter. Innvendig utrusting og standard er lik for alle tre hyttene.

Velkommen til å bo på kystledhyttene i et område som oser av historie og kultur. I motsetning til Klyven og Stenhoggerhytta, er det ikke tillatt med husdyr på Mundastua.

Paul Henriksen

 

Varm dugnadskveld med stor bredde og engasjement

30.05. a-laget30.05 Tønnis Sørensen

For oss som samler på små og litt større historiske poenger, så var denne kvelden  med å bidro til denne samlingen. Ny veranda kom på plass på Mundastua og dette var også kvelden da vi kunne ønske Tønis Sørensen med Effie M som første båt velkommen til det nye bryggeanlegget, selv om dette er langt fra ferdig. Tønis var ikke snauere enn at han trakk i kjeledressen og tok del i bryggearbeidet – se under.

30.05. over og under dekk30.05. Inngangen

På brygga ble det arbeidet både over og under “dekk”, “under dekk” ble det satt opp nye sidesperrer ( Carsten Henriksen og Tønis Sørensen). mens Kennet Baarstad , Egil Hauge Pedersen og Asbjørn Svendsby la nye meter med dekke.

I Brottet foregår det også intenst arbeid både på og utenfor scenen. Under ledelse av Jan Arntzen jobber Thomas og Marcus med å lage overbygg i inngangspartiet til Amfigrotta. Dette mens det er fullt kjør med prøver til årets oppsetting på “Brottungær”.

30.05. Prøver i Brottet

Det flotte bygget på scenen er satt opp av fedrene til barna som skal være med i årets stykke. Imponerende både i arbeidsinnsats og med tanke på den prangende sommerboligen Monrad Fløte, i Nils Vogts skikkelse,  skal bebo i årets oppsetting; “Fløte på nye sommereventyr” .

En slik varm før-sommerdag med yrende liv er sjarmerende, utforende og livgivende. Et privilegium for de mange som var med i kveld.

Paul Henriksen

 

Datoer å merke seg

Hvaler kulturvernforening går nå inn i en meget hektisk sesong. La oss se på noen datoer og arrangementer du bør merke deg

Fredag 8. juli premiere på Brottungær

1069861_406398569478043_1417389166_n[1]

Lørdag 16. juli premiere på “Fløte på nye sommereventyr”

Adobe Photoshop PDF

Søndag 7. august. Konsert med Roar Engelberg i Brottet. Opplev Norges fremste panfløytist i Brottet amfi!

Roar%20Engelberg[1]

Lørdag 13. august – Åpen dag på gamle Brekke skole. Informasjon om restaureringsarbeidet, underholdning og salg av gammelt pedagogisk materiell

IMG_8638 (2)

Fredag 19. august – konsert med den 92 år gamle jazzlegenden Bob Dorough i Amfigrotta ved Brottet. Dette blir garantert en minnerik kveld!

IMG_0788

I forhold til alle disse arrangementene kommer vi tilbake med nærmere tidsangivelse.

Paul Henriksen

 

Hvaler kulturvernforening har “arbeid til alle”

Ragnar og HelgeSten deles

1.  Helge Johansen og Ragnar Nielsen           2. Arild Johannessen og Leif Hansen

Sten på taketMaterialer

3. Erling Olsen, Kennet Baarstad og Thor-Ivar Olsen   4. Kilometer med materialer

Aktiviteten i Hvaler kulturvernforening har de siste månedene vært svært stor med arbeid på en rekke prosjekter. De siste ukene har denne aktiviteten blir intensivert. Ovenstående bilder tatt de aller siste dagene kan illustrere dette.

  1. Den tidligere fiskeren (Helge) og kjøpmannen, og treskjærer i Utgårdskilen (Ragnar) , med store kunnskaper om treverk og vedlikehold, har tatt ansvaret for å pusse opp det gamle styrehuset, “Billetten” . Det er flott å se at fagkunnskap, opparbeidet gjennom et langt yrkesliv, blir tatt i bruk på denne måten
  2. For å skjære til taksten på den nye kystledhytta (Mundastua) jobber den tidligere legen (Arild) og maskinsjefen i Wilhelmsen (Leif) sammen.
  3. På taket på den samme Mundastua, legger den tidligere Fjordfisk-ansatte (Erling), bussjåføren (Kennet) og båtbyggeren (Thor Ivar) de siste takstene på plass i flott mai vær
  4. I forkant av den ny Nordgårdsbrygga har Byggern’s sjåfør losset nye kilometer med plank til den storslagne brygga. Dette betyr arbeid til mange frivillige også i høstmånedene.

Kulturvernforeningens mangesidige arbeid, som også inkluderer arbeidet med å restaurere gamle Brekke skole, vil fortsette etter at ferie og forestillinger er avviklet. Skulle du ønske å være med i dette brede utviklingsarbeidet er det bare å ta kontakt. Dette er et arbeid der vi har plass til “alle” og der fellesskap og trivsel er grunnlaget for de resultatene vi oppnår.

Paul Henriksen

En dag med “hele folket i arbeid”

At det er stor aktivitet i dagene og ukene før ny sesong, er ingen ny situasjon for Hvaler kulturvernforening. Det er imidlertid sjelden at aktiviteten er så stor og omfattende som i dag. At vi også er i gang med restaureringsarbeidet på gamle Brekke skole, forsterker inntrykket av en organisasjon som engasjerer et stort antall personer. Her må imidlertid understrekes at det er plass til mange flere.

19.05. 619.05. 3

På den nye kystledhytta kom det taksten på plass i dag. Dugnadsgjengen startet også arbeidet med den nye flotte verandaen i forkant av hytta. Heldige er de som kaprer en plass for seg og sine her. Hytta skal være klar fra 1. juli.

19.05. 419.05. 5

Ingerid Bjercke, ikke helt ukjent med maling, debuterte som dugnadsarbeider på kystledhytta Klyven i dag og malte med bred og rød penn. På brygga jobbet “veteranene” Leif Hansen og Steinar Pettersen med å sette opp støtsperrer.  

19.05. 219.05. 7

Arbeidet på gamle Brekke skole handler for tiden om “yttervegger”, både de som kun trenger en omgang med børste og maling, men ikke minst om det som må skiftes ut. Her Jan Borger Berntzen, Eivind Børresen og Paul Henriksen i gang med å demontere “svalgangen”. Hvert enkelt bord som tas ned merkes, råte fjernes for så igjen å bli montert på veggen. Byggmester Svein Rognli, som hadde ansvaret for taket i fjor, er den som også skal få ny svalgang på plass etter at dugnadsgjengen har gjort forarbeidet.

Det er et stort behov for flere dugnadsarbeidere på alle prosjektene, men spesielt gjelder dette på  Brekke. Vår oppfordring er derfor: still på dugnader dere som er interessert i å ta vare på den gamle skolen. Onsdager fra kl 16:00 og ut over ettermiddagen er vi på plass. En rekke arbeidsoppgaver venter.

19.05. 1 IMG_8595 (2)

I Brottet går også forberedelsene for fullt. Foreløpig ikke i form av øvelser, men med bygging av kulisser for stykket “Fløte på nye sommereventyr”. Her er det den driftige gjengen med fedre til “Brottungane” som har tatt på seg jobben med å bygges Fløtes nye og prangende sommerhus. 

Paul Henriksen                                                                                                                               Leder i Hvaler kulturvenforening

 

Grunneier med sjikanøst stengsel på merket tursti

Paul og Thor Ivar 15.06. 4

Den 12 km lange Kulturleden, en del av kyststien ble merket i løpet av våren og sommeren 2015

I 2014 og 2015 fikk Hvaler kulturvernforening bevilget til sammen kr 110.000,- fra Østfold fylkeskommune og Gjensidigestiftelsen til merking av turstier på Spjærøy. Prosjektet som ble avsluttet sommeren 2015 er kalt «Kulturleden» og inngår med sine rundt 12 km i kyststisystemet på Hvaler. Det er i dette stisystemet ikke opparbeidet nye traseer for stien, men kun tatt utgangspunkt i stier og veier som er merket i kommunens kartverk og som har vært benyttet gjennom generasjoner.
Dette arbeidet har blitt meget godt mottatt av «turfolket» og de aller fleste av de godt over 20 grunneierne som har blitt kontaktet for merking (grunneieravtale en forutsetning for merking), har svar positivt på at slik merking kan gjennomføres. 3 – 4 grunneiere har ikke svart eller sagt nei, hvoretter merkingen har blitt gjennomført utenfor vedkommende eiendom.
Med den begrunnelse at gjennomførte stiprosjekt har medført økt trafikk og sjenanse har en grunneier i området  Sydengen/Basto imidlertid nå plassert store stener midt i stien for å hindre «normal ferdsel», en handling som ikke kan oppfattes som annet enn  sjikanøst mot en tursti som gjennom generasjoner har blitt benyttet i området. I 2004 stengte den samme grunneieren stien og satte opp «gjennomgang forbudt-skilt». Dette førte til at kommunen grep inn med det til følge at stien ble gjenåpnet og et legjerde ble satt opp.
sten 2 stener 1
store stener plassert ut på en heller smal sti kan ikke karakteriseres som annet enn sjikanøst
I den aktuelle saken, der grunneieren har forlangt stien lagt utenfor deres eiendom, har Hvaler kommune igjen uttalt seg og slår ikke uventet fast at allmennhetens rett til fri ferdsel over eiendommen er godt hjemlet i norsk lovverk (bl.a. friluftsloven) og norsk rettspraksis. I sitt svarbrev til grunneieren sier bl.a. kommunen følgende (utdrag av brev fra kommunen til grunneier):
Opprinnelig var dette en hyttetomt i utmark, og det var naturlig at stien gikk inntil fjellfoten, mellom berget og hytta. Dette har gitt opphavet til stien. En bruksendring fra fritidsbolig til bolighus vil på et generelt grunnlag ikke uten videre omgjøre utmark til innmark. I dette tilfellet går stien som nevnt i utkanten( og utenfor) gårdsplassen.
Det legges derfor til grunn at stien går i utmark.
Det følger da av friluftslovens § 2 (Ferdsel i utmark.) at:
I utmark:1. kan enhver ferdes til fots hele året, 2. når det skjer hensynsfullt og med tilbørlig varsomhet. 3 Det samme gjelder ferdsel med ride- eller kløvhest, kjelke, tråsykkel eller liknende på veg eller sti i utmark1 og over alt i utmark på fjellet, såfremt ikke kommunen med samtykke av eieren eller brukeren har forbudt slik ferdsel på nærmere angitte strekninger. Kommunens vedtak må stadfestes av fylkesmannen.
Det skal også legges til at i arbeidet med merkingen, satte vi opp skilt på hver side av den aktuelle eiendommen med teksten: «Vis hensyn ved passering av eiendommen – gå av sykkelen». Dette som et bidrag til å redusere den sjenanse som grunneieren påsto «han» var usatt for.
IMG_8537 (2)
Med utplasseringen av de store stenblokkene, viser grunneieren at «han» ikke tar til etterretning kommunens klare melding om retten til fri ferdsel. Selv om stien ikke helt ut er stengt, vil f.eks. personer med barnevogn ha store problemer ved passering av den aktuelle eiendommen. I tillegg gir slike stengsler grunnlag for usikkerhet om retten til å passere.
Som prosjekteier og med referanse til både rettspraksis og kommunens klare konklusjon, vil imidlertid Hvaler kulturvernforening oppfordre turgåere til fortsatt å bruke denne stien. Til grunneieren vil vi komme med den klare oppfordring om fjerne stenene. Gjøres ikke dette vil vi ta kontakt med kommunen om tiltak for igjen å få åpnet stien i trå med den konklusjon Hvaler kommunes jurist har trukket. Etter vår oppfatning har grunneieren her en heller dårlig sak og har alt å vinne på rask og frivillig løsning på saken.
Til turfolket vil vi bare si: fortsett å gå på tur på merket sti mellom Sydenengen og Basto. Dere har all rett til å gå i dette området.
Paul Henriksen                                                                                                                                                                                                Leder i Hvaler kulturvernforening

Kulturvernforeningen støtter Oslofjordens Friluftsråds anke

Kulturvernforeningen kan ikke se at det gavner verken natur- eller kulturminnevernet å la Stakebua på Herføl forfalle
Kulturvernforeningen kan ikke se at det gavner verken natur- eller kulturminnevernet å la Stakebua på Herføl forfalle

“Stakebua” på holmen Jomfruland ytterst i Herfølrenna ble bygget av kystverket rundt 1920 for oppbevaring og vedlikehold av sjømerker (staker). Kystverket har ikke lenger aktivitet på holmen da nye materialer har erstattet de gamle trestakene. I 2012 kjøpte Oslofjordens Friluftsråd holmen og har etter samtykke med kystverket fått anledning til å gjøre den gamle bua om til kystledhytte.

Nå har imidlertid fylkesmannens miljøvernavdeling avslått friluftsrådets søknad, et avslag som ankes. Avslaget er begrunnet med at Stakebua ligger innenfor Herfølsalta naturreservat. Formålet med dette reservatet er å bevare en havstrand med spesielle naturtyper. Bestemmelsene for reservatet gir adgang til drift og vedlikehold av bl.a. bua på holmen , men altså ikke omgjøring til kystledhytte.

Hvaler kulturvernforening støtter Oslofjordens Friluftsråds søknad om istandsetting og bruk da vi mener at bruk av “Stakebua” som kystledhytte ikke bør ha negativ innvirkning på de verneinteresser naturreservatet skal ivareta. Når friluftsrådet anker avslaget fra fylkesmannen, ønsker vi å tilkjennegi vår holdning og støtte til prosjektet. Les  kulturvernforeningens uttalelse her: Stakebua – uttalelse OF

Paul Henriksen                                                                                                                                    Leder i Hvaler kulturvernforening

Bygdedagen, det gode og nære fellesskap

 

Flagget og Arnt Otto 14.05.

Nærmere 400 personer var tilstede da Kystmuseet Hvaler og Hvaler kulturvernforening arrangerte  bygdedag på kystmuseet i dag (pinseaften). Igjen fikk vi oppleve en bygdedag der Hvalers og kystens kulturhistorie står i fokus. Vi lar bilder fra dagen fortelle sitt tydelig språk om at vi kan bokføre nok en vellykket bygdedag, den over førtiende i rekken.

Arne Martin og Ingunn 14.05.Ingunn og Thor Ivar 14.05.

Ingun Hovden Christensen og Ivar Knudsen i presenterte den nye mannsbunaden i storstua på Nordgården. Her Ingunn, en av ildsjelene i arbeidet, i samtale med Arne Martin Klausen og Thor Ivar Olsen om de kulturhistoriske elementene som mannsbunaden bærer i seg.

Brottungær 14.05.Tordenskiold 14.05.

På “tunet” fikk vi smakebiter fra årets oppsetting med Brottungene, mens Kyrre Sæther, i rollen som Tordenskiold, fortalte om Tordenskiold-jubileet som finner sted i Fredrikstad og på Skjærhalden 8. og 9. juli

Sanitetsforeningen 14.05.Reidar Andersen og Asgeir Svendsen14.05.

DS Hvaler og SverreIMG_8504 (2)

(over) Lag og foreninger, her representert ved Sanitetsforeningen på Hvaler og forbundet Kysten, ved styreleder Asgeir K. Svendsen, presenterte seg og sto for en rekke aktiviteter. Reidar Andersen, med sitt trekkspill, bidro, sammen med Hvaler Musikkforening, til å gi bygdedagen en flott musikalsk ramme.

(under) Dagen ga også muligheter for å presentere arbeidet til Stiftelsen DS Hvaler og salg av plansjer og kart til inntekt for restaureringen av Gamle Brekke skole

Se reportasjen  i FB her: http://www.f-b.no/nyheter/hvaler/hvaler-kulturvernforening/lise-besokte-bygdedagen-pa-hvaler-for-forste-gang-her-er-det-sa-flott/s/5-59-455458

Paul Henriksen                                                                                                                                 leder i Hvaler kulturvernforening

Nytt møte med veggen på gamle Brekke skole

IMG_8480 (2) IMG_8482 (2)

Under ledelse av Eivind Børresen har vi nå gått løs på nordveggen. Her veggen nå skrapt og børstet og i går ble veggen malt “engelsk rød”. I veggen i tilelgg til Eivind, Kjell Ole Brobakken, Jan Borger Berntzen og Paul H. Ragnhild Nordengen oppgraderte kjellerlemmen

Dugnadsgjengen på gamle Brekke var i aksjon igjen i går onsdag 11.5. I sin oppsummering sier venneforeningens leder Kjell Ole Brobakken følgende:

Onsdag kveld var vi igjen i veggen på gamle Brekke skole. Denne gangen skulle første strøk med maling på, men ikke hvilke som helst maling. Linoljemaling må brukes på gamle hus, og fargen er engelsk rød. Malingen er kjøpt hos et firmaet “Historisk maling As” på Ørje. I det fine været ble vi nesten ferdig med nordveggen. Kjellerlemmen ble også skrapet og satt inn med visir, så denne er klar til første strøket med linoljemaling på neste dugnad.
Kjell Ole kommer også med en sterk oppfordring til alle som er opptatt av den historisk viktige bygningen. Møt fram til dugnadene!! Neste dugnad blir torsdag 19. mai (NB ikke onsdag). Vi håper å se dere  fra kl 16 og utover. Vi fortsetter med maling og starter riving av ytterpanel.
Onsdag 25. mai får vi besøk av Stefan Ädel fra fylkeskommunen. Han er antikvar og ansatt i Østfold fylkeskommune, og er Hvaler kulturvernforenings kontaktmann hva gjelder restaureringsarbeidet av gamle Brekke skole.   Fra kl 15 og utover vil Stefan orientere oss om restaureringsarbeidet av gamle Brekke skole. Sett av tiden allerede nå til en interessant ettermiddag. Det blir også kaffe og noe å bite i.
Paul Henriksen

Dugnadslørdag i drømmevær

IMG_8434 (2)IMG_8429 (2) Mens gjester på kystledhyttene koste seg med fisketur i den gamle eka, og båtfolket benyttet dagen til årets første tur med snekka, var ti mann samlet til dugnad i strålende sommervær. “Langt borte” var vinterøktene i varmedress, kalde fingre og utfordringer i lyset fra arbeidslamper.

IMG_8420 (2)IMG_8447 (2)

Mens Espen Wistner klargjør for legging av taksten og Thor-Ivar Olsen legger resten av innvendig panel i Munda stua, jobber Erling Olsen, Helge Olav Lilleheier, Leif Hansen Kennet Baarstad, Steinar Pettersen, Tom Buskoven og Paul H på brygga. Her skal over 20.000 skruer settes for feste av nærmere 7 km med toppbord. Vi er godt i gang i god sommertemperatur, men mange og lange økter gjenstår. Mandag er vi “på jobb” igjen. Hva som driver oss? At vi har det gøy og er med å utvikle et område som vil bli til glede for svært mange i årene som kommer.

Paul Henriksen