Kystledhyttene ved Brottet – idyller til lav pris.

 

Stenhoggerhytta og Klyven ved Skjelsbusundet er klargjort for nye gjester - fortsatt ledige dager også i sommersesongen
Stenhoggerhytta og Klyven ved Skjelsbusundet er klargjort for nye gjester – fortsatt ledige dager også i sommersesongen

Se Fredriksstad Blads video fra Kystledhyttene Klyven og Stenhoggerhytta – idyller i kystleden. Pr i dag er 130 døgn leid ut, men fortsatt er det muligheter for leie også i sommersesongen. Bli med på visning: http://www.f-b.no/fbtv?videoId=074B7B93

 

.

 

Høyreist og klar for avreise

Med flott hjelp fra Hvaler kommune - den optiske telegrafen for første gang i stående posisjon
Med flott hjelp fra Hvaler kommune – den optiske telegrafen for første gang i stående posisjon

For første gang kunne Eivind Børresen, Thor-Ivar Olsen, Petter Wistner  og medhjelpere i kveld se den optiske telegrafen i stående posisjon, dette takket meget god hjelp fra kommunalteknisk avdeling i Hvaler kommune.

Spenningen var til å ta og føle på - ville de enkelte delene komme på plass i tråd med tegningene. Konklusjon: Full klaff for dyktige håndverkere!
Spenningen var til å ta og føle på – ville de enkelte delene komme på plass i tråd med tegningene. Konklusjon: Full klaff for dyktige håndverkere!

Siden oktober i fjor har de tre dyktige håndverkerne jobbet med modellen av telegrafstasjonen som sto på Skjelsbuveten i årene 1809 – 1814 som del av forsvarsverkene mot svenskehæren. Mandag venter helikopterfrakt til Vesterøys høyeste punkt (72 m), et høydedrag som har vært et meget viktig kommunikasjonspunkt helt fram til vår tid.

Paul Henriksen

Klargjøring for “avreise” til Skjelsbuveten

 

Eivind Børresen, Thor Ivar Olsen, Petter Wistner og Espen Wistner klargjør masta for avreise til Skjelsbuveten 12.05.
Eivind Børresen, Thor Ivar Olsen, Petter Wistner og Espen Wistner klargjør masta for avreise til Skjelsbuveten 12.05.

På den siste dagen i april ble de enkelte delene av den optiske telegrafen satt sammen, og masta er nå tilnærmet klar for “avreise” 12. mai. Som tidligere nevnt,  er det Nettpartner som sponer kulturvernforeningen med helikopterfrakt av masta fra området ved Brottet til Skjelsbuveten der fylkesordfører Ole Haabeth og Hvalers ordfører Eivind Borge, den 25. mai kl 14:00,  skal markere at den optiske telegrafen igjen er på plass på “Veten”.

Paul Henriksen

Et lite løft for et helikopter – et stort løft for kulturvernforeningen

Nettpartner gir kulturvernforeningen flott støtte gjennom å betale helikopterfrakt av telegrafstasjonen til Skjelsbuveten
Nettpartner gir kulturvernforeningen flott støtte gjennom å betale helikopterfrakt av telegrafstasjonen til Skjelsbuveten

Mandag 12. mai blir etter alle solemerker en merkedag i Kulturvernforeningens historie. Da skal nemlig den optiske telegrafstasjonen løftes fra området ved Brottet til Skjelsbuveten. Det er Nettpartner, men et større engasjement i området, som har hyret European Helicopter AS til å utføre løftet av den rundt 350 kg tunge masta.  I den forbindelse vil vi sende en stor takk til Nettpartner som tar denne kostnaden for oss.

Et lite løft fra et helikopter betyr mye for de tunge løft dugnadsgjengen tar for det kulturhistoriske arbeidet på Hvaler
Et lite løft fra et helikopter betyr mye for de tunge løft dugnadsgjengen tar for det kulturhistoriske arbeidet på Hvaler

Den 25. mai kl 14:00 inviteres så alle interesserte til Skjelsbuveten for å markere at det er på plass en modell av den optiske telegrafstasjonen som  hadde en viktig funksjon i kystforsvaret de spente årene fram mot 1814.

Modellen av den optiske telegrafstasjonen blir reist på “Veten” temmelig nøyaktig et år etter at historiker Petter Ringen Johansen ga Hvaler Kulturvernforening utfordringen å lage en slik modell. Vi er stolte av å kunne levere i tråd med utfordringen.

Paul Henriksen                                                                                                                                        Leder i Hvaler Kulturvernforening

Skolehistoriske klenodier på Brekke

Som kjent arbeider Hvaler Kulturvernforening for bevaring og istandsetting av Brekke gamle skole, Hvalers første faste skole fra 1849. Til dette arbeidet ble det tidligere i år bevilget kr 40.000,- fra Østfold fylkeskommune til utarbeidelse av en tilstandsrapport. På grunnlag av dette materialet vil det i løpet av høsten bli søkt om midler fra Kulturminnefondet for en større istandsetting av et bygg med stor historisk verdi for Hvaler-samfunnet.

Plansjen som viser "Moses i sivet" er en av mange skolehistoriske klenodier Hvaler Kulturvernforening nå tar hånd om.
Plansjen som viser “Moses i sivet” er en av mange skolehistoriske klenodier Hvaler Kulturvernforening nå tar hånd om.

Brekke 2

 

Med et klart apropos  til påsken – bildet av Jesus på korset

Brekke 3 Brekke 4

I tillegg til plansjer knyttet til kristendomsfaget, rommer samlingen bl.a en rekke kart og plansjer brukt i andre fag. De eldste plansjene vi registrerte i dag (15.4) var datert 1902.

I tillegg til det Brekke skole representerer i form av  kulturhistorisk og arkitektonisk verdi, “gjemmer” den gamle skolen på en stor “skatt” av stor interesse for alle de av oss som har syn for det historiske innholdet i skolen. På Brekke finner vi dette  i form av rundt 300 plansjer knyttet til fag som “kristendom”, “naturfag”, “geografi”, “historie” og “regning”. I tillegg rommer samlingen rundt 50 større geografiske kart og  “illustrasjoner” knyttet til mål og vekt samt forplantningslære.

Styret i Kulturvernforeningen vil nå bruke god tid på forvaltningen av dette historiske materialet. Det vi foreløpig ser for oss er at vi skal:

 • Avfotografere alle kart og plansjer i løpet av høsten 2014
 • Dokumentere materialet – i løpet av høsten 2014
 • Stille ut alle kart, plansjer og noen bøker i løpet av sommeren 2015
 • Sikre utvalgt materiale for permanent utstilling i huset ( Brekke gamle skole)
 • Selge overskuddsmaterialet for et evt. fond for bevaring av Brekke gamle skole

PaulHenriksen                                                                                                                                           Leder i Hvaler Kulturvernforening

Et 10 års-minne – Fra gjengrodd stenbrudd til sentral kulturarena

Jan Arntzen og Paul Henriksen feller de første trærne i Brottet sensommeren 2004Jan beregner Brottets senterpunkt

KLIKK PÅ BILDENE FOR STØRRE FORMAT

(1) Jan Arntzen og Paul Henriksen feller de første trærne i Brottet – sommeren 2004.         (2) Jan Arntzen  i gang med å beregne midtpunktet i Brottet

Tore Rasmussen - stener til tribunen skal delesEt lite jubileum - første rad er på plass

(3) Tore Rasmussen fra Sydengen, en av mange som stilte opp for å virkeliggjøre drømmen om Brottet.                                                                                                                                             (4) Vinteren gjør sin entre – i januar/februar kom de første ringene på plass i amfiet

Jan og Helge Fredriksen, arbeidet på tribunen har startetKåre Johansen og Helge Fredriksen får nok en tribuenesten på plassTreje rad skal på plass - Helge Fredriksen dirigerer gravemaskinen

(5) Høsten 2004 – med maskinkraft ble grunnlaget lagt for stensettingen av amfiet. Sparebankstiftelsen DNB ga oss 250.000,- til dette arbeidet.                                                   (6) Kåre Johansen og Helge Fredriksen bidro med stor arbeidsinnsats og viktig fagkunnskap.                                                                                                                                          (7)  Vinteren 2004/2005 ga gode arbeidsforhold  både for maskiner og folk som nå la ring på ring i amfiet

Kåre Johansen står for finarbeidet. Her sammen med Simen Thøgersen, Helge Fredriksen og Carl Erik DahlstrømPokerlaget skal settes

 (8) Velfortjent hvil for dugnadsfolket – Karl Erik Dahlstrøm, Helge Fredriksen, Kåre Johansen  og Simen Thøgersen.                                                                                                          (9) Utfordrende både for aktører og dugnadsfolk  –  Mens dugnadsgjengen sto på for fullt, gikk prøvende sin gang – her skal pokerscenen i “Stenhogger’n” settes.

Våren 2005 har kommet . De øverste radene plasseres inn . På bildet bl.a. Carsten Henriksern, Jan Arntzen, Jan Gunnarsen, Jon Helge Holte Stenhoggern ble en stor suksess. Feires med champagne i glasset. Marit Moum Aune og Thøger i sentrum

(10) Kun dager igjen til premieren 14. juli 2005 – full innsats under ledelse av Jan Arntzen (11) Regissør Marit Moum Aune får en fortjent klem av manusforfatter Hans Petter Thøgersen etter premieren 14.7.2005. Brottet amfi har kommet for å bli!

 20050714-sj.jpg

Premieren på Stenhogger’n 14.07.2005 – et år etter at arbeidet på amfiet startet opp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Første etappe på vei mot Skjelsbuveten

Ikke akkurat internett, men en modell av 1800-tallets store nyvinning - den optiske telegrafen. I kveld sørget Jan Vassdal, Thor-Ivar Olsen, Helge Olav Lilleheier, Petter Wistner, Carsten Henriksen, Asbjørn Svendsby, Per Christiansen, Eivind Børresen og Paul Henriksen for at masta nå ligger klar for neste etappe - helikopterfrakt til Skjelsbuveten.
Ikke akkurat internett, men en modell av 1800-tallets store nyvinning – den optiske telegrafen. I kveld sørget Jan Vassdal, Thor-Ivar Olsen, Helge Olav Lilleheier, Petter Wistner, Carsten Henriksen, Asbjørn Svendsby, Per Christiansen, Eivind Børresen og Paul Henriksen for at masta nå ligger klar for neste etappe – helikopterfrakt til Skjelsbuveten.

I  kveld (17.3.) ble det foretatt et tungt, men viktig løft da masta som siden oktober i fjor har vært gjenstand for bearbeiding i Amfigrotta ved Brottet, ble båret ut til mellomlagring på stranda. Den nær 8 meter høye modellen av den optiske telegrafen, skal nå ligge her i påvente av at Nettpartner skal bistå oss med helikopterfrakt. Nok en gang er det næringslivet som stiller opp for Hvaler Kulturvernforening. At vi nå får gratis helikopterfrakt av den flere hundre kilo tunge masta, setter vi stor pris på. Dette gir oss  godt håp om å holde tidsplanen som tilsier markering av masta den 25. mai.

En fornøyd dugnadsgjeng kan slå fast at vi er godt i rute. Nå venter helikopterfrakt av masta til Skjelsbuveten.
En fornøyd dugnadsgjeng kan slå fast at vi er godt i rute. Nå venter helikopterfrakt av masta til Skjelsbuveten.

 

En dugnasuke av de helt store

Når det gjelder oppslutningen om kulturvernforeningens dugnader det være seg i Brottet, Amfigrotta, på Kystlekeplassen eller for å få klargjort kystledhyttene for sesongen, er vi godt vant. Siste uke går imidlertid inn i historien som en av de mest aktive. Her følger uken i kortform:

 • Mandag 3.3. – Dugnader på dagtid og kveldstid for å innrede Amfigrotta og   klargjøre nye publikumstoaletter. Totalt stilte 11 mann opp.
 • Onsdag 5.3. –  Rune Svennes og Hvaler Bademiljø stilte gravemaskin og en meget dyktig fører (Glenn Charles Nicolaisen) til rådighet da vi fikk på plass rundt 100 meter drensledning. Fem mann fra den faste dugnadsgruppa stilte opp for å bistå gravemaskinen
Med flott hjelp fra Hvaler Rørleggerbedrift fikk vi på plass rundt 100 meter drensledning på Kystlekeplassen. Kennet, Helge og Leif bistår gravemaskinen
Med flott hjelp fra Hvaler Rørleggerbedrift fikk vi på plass rundt 100 meter drensledning på Kystlekeplassen. Kennet, Helge og Leif bistår gravemaskinen
 • Onsdag 5.3. – Arbeidet på den optiske telegrafen blir sluttført – Petter Wistner, Thor Ivar Olsen og Eivind Børresen kan notere at første mål er nådd. Nå skal masta demonteres for senere frakt til Skjelsbuveten
 • Onsdag  – torsdag 5/6.3. Møter for å forberede årsmøte og søknad om Vann og Avløp.
 • Lørdag 8.3. – Carsten Henriksen, Anders Vesta og Jan Vassdal  jobbet på Kystlekeplassen med felling av trær og bearbeiding  av lekeplass-området.
 • Mandag 10.3. – Dugnader på dagtid og kveldstid for å innrede Amfigrotta, klargjøring av publikumstoaletter og arbeid med lystårn i Brottet. 12 mann stilte opp.
Arild og Asbjørn legger gulvbelegg i Amfigrottas nye kjøkken.
Arild og Asbjørn legger gulvbelegg i  det nye kjøkkenet i Amfigrotta.
Carsten, Thor-Ivar og Helge legger siste hånd på verket på nye front-dører til lystårnene i Brottet.
Carsten, Thor-Ivar og Helge legger siste hånd på verket på nye front-dører til lystårnene i Brottet.

I sum er denne frivilligheten vår store kapital.

Stenhoggerfilmen igjen på plass

Det er ikke mye som minner om den gamle stenindustrien på Nordgårdsbrygga i dag, et område som nå skal utvikles som Museumshavn. NRK-filmen fra 1965, viser imidlertid stor aktivitet med tilvirking og utskiping av sten.
Det er ikke mye som minner om den gamle stenindustrien på Nordgårdsbrygga i dag, et område som nå skal utvikles som Museumshavn. NRK-filmen fra 1965, viser imidlertid stor aktivitet med tilvirking og utskiping av sten.

I 1965 ble laget et NRK-film som viser stenhoggervirksomheten på Dypedal, Spjærøy (ikke Asmaløy som det står på YouTube. Filmen er et unikt dokument  der flere sider ved arbeidet er synliggjort. Filmen gir oss et godt og “nærgående bilde både av utsprenging av sten, teknikken med å dele stenblokkene, bearbeiding og ikke mist utskipning fra Nordgårdsbrygga (Stenbrygga).

http://www.youtube.com/watch?v=fcOP5HSsYyU

Området der stenen blir skipet ut, planlegges nå utviklet som Museumshavn. Hvaler Kulturvernforening foretok de første dybdemålingene i 2013. I 2014 vil vi med hjelp av fagkompetansen i Muliticonsult foreta undersøkelser av grunnen for så å starte arbeidet med å mudre i området. I første fase av arbeidet på den ytre delen av Nordgårdsbrygga, samarbeider vi for øvrig nært med Hvaler kommunes havneadministrasjon.

Et spennende, men ikke minst krevende arbeid, både teknisk og økonomisk, ligger foran oss.

Paul Henriksen