Vi minner om informasjonsmøtet om slektsforskning tirsdag 20.11.

Hvaler Kulturvernforening ønsker å være en organisasjon som  bringer folk nærmere både til sin egen historie og til kystsamfunnets historie. I den forbindelse har vi som målsetting å starte et kurs over 2 – 3 dager på nyåret for å sette interesserte i stand til å «forske» i sin egen slekts historie hva enten denne har sine røtter på Hvaler eller i andre deler av landet.

Som en forberedelse til et kurs i slektsforskning arrangerer vi førstkommende tirsdag kl 18:00 et informasjonsmøte i samarbeid med organisasjonen «Slekt og data». Møtet holdes i Amfigrotta ved Brottet. Se for øvrig tidligere oppslag om våre slektshistoriske ambisjoner.

http://www.hvalerkulturvernforening.no/onsker-du-a-vite-mer-om-arbeidet-med-slektsforskning-bli-med-pa-motet-i-amfigrotta-20-november/

Paul Henriksen

 

Dugnadslogg i uke 46 : Kjempeinnsats på tre «fronter»

Igjen kan Hvaler kulturvernforening notere en svært aktiv dugnadsuke både i Brottet, på gamle Brekke skole og på idylliske Nordgården (kystmuseet) . På disse tre dugnadsprosjektene har over 20 personer vært i aksjon denne uka med tilkjøring av materialer fra Skåland sag ved Trøsken, grunnarbeider for ny tribune i Brottet, et omfattende malerarbeid på gamle Brekke skole og et mangesidig rydde- og tilretteleggingsarbeid på Nordgården. I tillegg har driftige damer solgt lodd til inntekt for arbeidet med gamle Brekke skole, et flott dugnadsarbeid som allerede har gitt oss rundt kr 15.000,-  i «kassa». Gledelig er også at nye dugnadsarbeidere har kommet til og med det styrket fellesskapet.

Som tidligere lar jeg bildene under fortelle historien om dette engasjementet der arbeidsoppgavene er mange av de samme som har vært omtalt tidligere, men der nye bilder forteller om et jevnt og traust arbeid. For eksempel på gamle Brekke skole, så styrer vi nå mot å ha første etasje klar for innrykk av gjester (kystledhytte) fra påsken 2019 (uke 16).

Mandagsdugnaden i Brottet besto i oppretting av deler av stentribunen som grunnlag for å bygge en ny tribune delvis i sten , delvis i tre. Materialene (villmarkspanel) hentet vi på Skåland sag ved Trøsken. Her er Jan Appelgren, Steinar Pettersen, Kennet Baarstad, Tom Buskoven, Thor-Ivar Olsen, Erling Olsen, Jan Arntzen og Leif Hansen i aksjon

På Nordgården (kystmuseet) har det nå blitt etablert en svært aktiv gruppe bestående av Rolf Hagen, Harald Hansen, Carl Erik Madsen, Vidar Pedersen, Elisabeth Nordang, Anne-Lise Eriksen, Gunn Karin Karlsen, Arnt Otto Arntsen og Kathrine Sandstrøm Lorentzen. Gruppa møtes til innsats hver onsdag formiddag.

 

 

 

 

 

Dugnadsgruppa på gamle Brekke skole har satt seg fore å redde det gamle stabburet (stolpehuset) på Brekke fra 1700-tallet. I dag var det plankebæring på programmet, plank som skal brukes til å legge nytt tak for å sikre bygget mot ytterligere vannskader. På bildene bærer Knut Hjortland, Ragnhild Nordengen og Kjell Ole Brobakken plank, mens Geir Ove Haug, Ragnar Holthe, Frode Lund og Eivind Børresen legger dette vel til rette under stolpehuset i påvente av vårens innsats på taket.

Kjell Ole Brobakken grunner en av dørene i første etasje der det meste av malerarbeidet er ferdig. Nå venter vi på den historiske tapeten og at gulvene skal slipes. I andre etasje sørget Ragnhild Nordengen og Paul H for at sørveggen fikk sitt andre strøk med turkis farge. «Rotet» bak malerne skyldes at det meste av verktøy og malerspann nå er lagret i andre etasje i påvente av «sluttspurten» i første.

Om du synes at dette arbeidet høres spennende ut, må du gjerne ta kontakt. I dette brede dugnadsarbeidet er det plass til alle som er arbeidsvillige og som trives i et fellesskap som både har plass til alvoret og den spinnville humoren.

Paul Henriksen

 

Bli med tilbake til 1957, et år med nasjonal sorg, og lokal glede over ny bro over Glomma

18.8.57 var det stor festivitas i Fredrikstad da den nye broa ble åpnet av daværende kronprins Olav, kronprinsen som drøyt en måned senere ble kronet til konge i Norge da hans far Kong Haakon V gikk bort 21.9. Øyvind Fjeldberg har «gravd» fram disse begivenhetene du kan bli med på via link under.

https://www.dropbox.com/scl/fi/ms5id123rhun91lf75i8m/Fjeldberg%207.mp4?dl=0&oref=e&r=AAxCWfPPThSz3ebAslN8EdIhdasbMhfLplDliz6RgQtW7jbqbpq_ylOMCl3__8Lu534QGWtS7mdMghF_xYVPK2-73Jzv3hBxXeOQJtRnRzB7hxKiivBK2Q4wjrBiKvJgMOsfY9BdzGGdflMGly5gHRbxRaOZI-TUbsycOmPeuxA0qAg1TANd1IH1WIkvJZ6jdSs

Paul Henriksen

 

Ønsker du å vite mer om arbeidet med slektsforskning? – bli med på møtet i Amfigrotta 20. november

 

For personer som søker informasjon om sin egen, eller nærstående personers slekt på Hvaler, er bygdebøker som «Gårder og slekter» av stor betydning for å komme i gang. Disse bøkene har imidlertid sin begrensning . Mange vil videre i sin søken, og har da tatt kontakt med oss i Hvaler kulturvernforening,  som stort sett ikke har kunnet gjøre annet enn å vise til kirkens protokoller og til tilgjengelige folketellinger.

For å skaffe foreningen noe kompetanse på slektsforskning, og for å hjelpe personer til å starte sitt selvstendige slektssøk, har derfor styret i kulturvernforeningen jobbet med tanken om å starte et kurs for personer som er interessert i å vite mer om sin egen slekt. I den forbindelse har vi luftet tanken med Østfold Historielag som igjen har funnet fram til nøkkelpersoner i organisasjonen «Slekt og Data Østfold».

Morten Edvardsen og Henning Pytterud er navnet på slike nøkkelpersoner som du kan treffe i Amfigrotta ved Brottet på Spjærøy onsdag 20.11. kl 18:00. Målsettingen er at dette informasjonsmøtet igjen skal danne grunnlaget for et eget kurs på nyåret. I den forbindelse inviteres også medlemmer av Kråkerøy historielag til møtet.

Hjelp oss å spre plakaten du finner link til under: Plakat slektsforskning

 

Paul Henriksen

Kystledhyttene, et viktig bidrag til turisme og friluftsliv

I disse dager behandles «Næringsstrategi 2019 – 2023» for Hvaler kommune politisk med sluttbehandling i kommunestyret 15. november. Med dette strategidokumentet som grunnlag, skal kommunen legge føringer for sin næringspolitikk de nærmeste årene. Nå er det mye verdifullt som bor i denne temaplanen, men ett forhold synes å være helt uteglemt, nemlig den ressurs som Hvalers kystledhytter, og friluftslivet for øvrig, representerer  i utviklingen av såkalt «lokalt basert næringsliv», et samlebegrep som er berørt flere steder i dokumentet.

I samarbeid med Oslofjordens Friluftsråd leier Hvaler Kulturvernforening i dag ut tre kystledhytter ved Brottet i perioden april – oktober. I 2019 blir også første etasje på Gamle Brekke skole innlemmet i det tilbudet kulturvernforeningen bidrar med til overnattingsplasser sentralt på Hvaler. Fra kommende sesong er dette bidraget på totalt 18 sengeplasser. Foreningen er på denne måten også en viktig næringsaktør.

Homlungen fyr og Rekefabrikken på Vesterøy er også to svært etterspurte kystledhytter, med Homlungen helt på topp blant de 61 hyttene som kan bookes via Oslofjordens Friluftsråd

Til sammen er det sju kystledhytter på Hvaler pr 2018, fra 2019 åtte da Brekke skole kommer til. I tillegg til de som allerede er nevnt,  finner vi dette tilbudet både på Lauer og Akerøya. Ser vi på slutt-tallene for 2018, har de sju «hyttene» til sammen vært utleid i totalt 621 døgn. Erfaringstall tilsier at i gjennomsnitt ligger antall gjester pr døgn på ca. tre personer, m.a.o. bor nærmere 2000 personer på disse hyttene i løpet av sesongen. Hva disse bidrar med i form av verdiskapning, er vanskelig å anslå, men at brukerne av kystledhyttene er aktive både med tanke på innkjøp fra dagligvarehandel, spisesteder og i form av å bruke Hvalers kulturtilbud, har vi klare bevis for bl.a. gjennom det som formidles i gjestebøkene.

Når det gjelder de enkelte hyttene er følgende booking-døgn registrert i 2018  :

Stenhoggerhytta – Brottet: 99

Klyven – Brottet: 77

Mundastua – Brottet: 76

Lauer: 91

Akerøya: 49

Rekfabrikken – Papper: 93

Homlungen fyr 136

Utvider vi bildet til også å gjelde Fredrikstad med sine fire kystledhytter, er antallet bookingdøgn i 2018 som følger: Struten 51 døgn, mens  Strømtangens tre overnattingshytter totalt kunne notere 164 døgn med fyrvokterleiligheten på topp med 78 døgn.

Fredrikstads fire kystledhytter finner vi på Strømtangen (3)  og  på Struten fyr

Skulle du være interessert i dette flotte og mangesidige tilbudet på 61 hytter, er oppstart av booking for sesongen 2019  satt til 5. februar 2019. Booking foretas via hjemmesiden til Oslofjordens Friluftsråd https://www.oslofjorden.org/

 

Paul Henriksen                                                                                                                                                                                                                                                    Leder i Hvaler Kulturvernforening

 

 

Dugnadslogg for uke 45

«Vintertid» er innført, men det forhindrer ikke at dugnadsarbeidet i regi av kulturvernforeningen går sin gode gang på flere områder, også i ly av mørket. I Brottet jobbes det for tiden både formiddagsskift og kveldsskift, det siste der hodelykter er en del av utstyret. Arbeidet, finansiert av tildelte midler fra Østfold fylkeskommune, består i å bygge en ny og mer vindbeskyttet tretribune bakerst i amfiet samt lage et forbedret og enhetlig preg på trapper og rekkverk. Mandag startet dette arbeidet opp. Kommende uke drar vi til Skåland sag ved Trøsken for å hente villmarkspanel som skal prege disse  «byggverkene». Senere i år skal»teknisk tårn» (lyd og lys) rives for så å bygge et nytt og mer driftssikkert tårn.

Carsten Henriksen, Ole-Christian Bärnholdt, Thor-Ivar Olsen og Paul H startet mandag arbeidet med å forsterke og forskjønne publikumstrappene i Brottet

Onsdagens dugnad på Brekke hadde og vil fortsatt i flere uker ha maling som tema og det blir virkelig et vakkert og fargerikt hus basert på «studie» av de «historiske fargene» som en gang preget huset Det males nå både i første og annen etasje. I løpet av perioden fram til jul håper vi å kunne sluttføre arbeidet i flere rom, og med det sikre at første etasje kan leies ut som kystledhytte fra kommende sesong.

På jobb i kveld var Ragnhild Nordengen, Kjell Ole Brobakken , Paul H,  Anne-Catherine Huysman og Yves. Bildene over er fra første etasje, de øvrige fra andre etasje.

Men også på andre dugnadsarenaer er det folk i jobb. Det gjelder både på kystmuseet og i Arekilen. I Arekilen er fugletårn utkikksplattform og klopper det som er temaene. I dette arbeidet er det Kai Hermansen og Carl Erik Madsen som fører arbeidet i nær dialog med fylkesmannens representant Gunnar Bjar. Med sistnevnte som pådriver har Hvaler kommune  i dag fjernet  en gammel og rusten tank som har ligget mange ti-år i bakken ved «skruen».

Arbeidet i Arekilen er et godt eksempel på fintstemt samspill mellom frivilligheten og offentlige myndigheter her representert ved Hvaler kommune og Østfold fylkeskommune.

Paul Henriksen

 

 

 

 

 

 

Vi lyser fred over Ragnar Homstvedts gode minne

Bygdedagen 2018, skulle bli den siste i en lang rekke for Ragnar Homstvedt født 17.03.27. 26.10. gikk han bort 91 år gammel . Onsdag 7.11. blir han stedt til hvile på Spjærøy kirke.

Ragnar og familien var i mange år bosatt i Fredrikstad, men tilbrakte så langt de hadde mulighet, tiden på den klassiske «Kråkerøy-hytta» ved Skjelsbusundet på Spjærøy.  Da kona døde for et par år siden, ble Norderhaug, og den siste tiden Dypedalsåsen Eldresenter, Ragnars bosted.

Ragnar Homstvedt var lidenskapelig opptatt av alt som skjedde på Hvaler og etterlater seg et helt unikt klipparkiv. Var det omtaler av Hvaler og Hvaler-folk i avisene, var Ragnar klar med saksa og klippet dette inn i sitt etter hvert svært omfangsrike arkiv i tillegg til alle publikasjoner som fant veien til arkivet. Med dette som bakgrunn var han en uvurderlig kilde for de mange av oss som søkte kunnskap om kystsamfunnets liv og historie.

Det var spesielt to organisasjoner som fikk nyte godt av Ragnar Homstvedts engasjement og til tider skarpe replikk; Hvaler menighet og Kystmuseet Hvaler, senere Hvaler kulturvernforening. Når Ragnar nå har hengt skyggelua på kroken for godt og gått ut av historien, er vi mange som takker deg for ditt bidrag til kunnskap nettopp om historien.

Takk Ragnar for det bidrag du ga til vår kunnskap om det samfunnet vi sammen delte gleden av å bo i.

Vi lyser fred over Ragnar Homstvedts gode minne.

Paul Henriksen

Bildeloggen fra dugnadsuke 43 sier sitt om bredden i arbeidet.

I likhet med tidligere ukers innsats, så har også denne uka fremvist fullt dugnadstrøkk, det være seg i Brottet, på kystmuseet, på Brekke og på andre arenaer der kulturvernforeningens folk er bidragsytere. Igjen lar jeg bilder og medfølgende tekst fortelle om dette store dugnadsprosjektet som bør veie tungt når kommunen skal oppsummere sitt folkehelsearbeid der trivsel, aktivitet og kreativt engasjement er stikkord når arbeidet skal beskrives.

Arbeidet med garasjen til «Gråtass» går sin gode gang med avsluttende snekkerarbeid og et første strøk med «låverød» maling. Erling Olsen, Thor-Ivar Olsen og undertegnede i full aktivitet på Kystmuseet.

Samtidig med arbeidet på kystlekeplassen, var en gjeng entusiaster engasjert med å sluttføre arbeidet på forstøtningsmuren ved Brottet. Leif Hansen, en av ildsjelene i arbeidet, viser stolt fram muren da forskallingen var fjernet

Kulturvernforeningens arbeid strekker seg langt  ut over arbeidet i Brottet og på Brekke. I et større samarbeidsprosjekt med Hvaler kommune er skjøtsel, vern, tilrettelegging og informasjon på festningsholmen, Akerøya viktige arbeidsområder der kulturvernforeningens folk er involvert. På bildene over er naturfotograf Rolf Sørensen i gang med å fotografer nærområdene som del av arbeidet med tre nye informasjonstavler. Til høyre de nye kanonlavettene som Petter Wistner har laget og der ytterligre to plasseres ut til våren.

.

Onsdagsgjengen i Brottet har også hendene fulle med malerarbeid, opparbeiding av en «Oldemors hage» og et omfattende ryddearbeid. Frode Jørgensen er en av flere som deltar i dette arbeidet, her med å klargjøre for brenning  av rusk, rask og nedrivningsmateriale

Maling, skraping – skraping og maling er gjennomgangstemaer på Brekke i disse dager. I kveld «feiret» vi at taket i det store rommet i 2. etasje ble malt for tredje og siste gang der Knut Hjortland setter «sluttstrek . I det tilstøtende rommet, skraper Kjell Ole Brobakken, Anne-Catherine Huysman og mannen Yves fortsatt løs maling for å klargjøre også dette rommet for en siste innsats med malerkost. Svalgangen er nå også i ferd med å få sine fortjente strø der Åsne Engene gir sitt gode bidrag.

I løpet av november vil alle rom i dette flotte bygget ha fått sin siste omgang med maling. Da venter vi bare på den historiske tapeten som skal på plass i lærerens «finstue» i 1. etasje.

Det som ikke minst vil vekke oppsikt og skape interesse for gamle Brekke skole er de gamle klassiske ovnene, i sin tid produsert av  «Mustad og sønn», med en historie tilbake til 1920-tallet. En av disse høyreiste ovnene er allerede på plass, den siste ble i kveld montert av Eivind Børresen, Paul H og Knut Hjortland. Ovnene er en gave til Brekke fra Einar Børresen og Lisa Aisato – en flott gave, et flott skue!

Paul Henriksen

 

 

 

«FYRET» – kommende sommers familieforestilling i Brottet

For oss som har en sterk identifikasjon med kystens liv og historie, så spiller de mange fyrstasjonene en svært viktig rolle, først og fremst som veivisere for nyttetrafikken, fiskere og for fritidsflåten. Den lokale reaksjonen på Kystverkets planer om å rive den «ikoniske» fyrlykta «Pikesten» ved innseilingen til Asmaløysundet, viste imidlertid med all mulig tydelighet at «fyret» også oppleves som et viktig kulturminne og identifikasjonspunkt.

I tillegg til de mange fyrlyktene i området, er det også flere fyrstasjoner som gjennom mange tiår har hatt fast bemanning både med fyrmester og assistenter og der familier også til tider har bebodd fyrene. Homlungen og Torbjørnskjær i Hvaler kommune og Struten og Strømtangen i Fredrikstad er eksempler på dette – bildene over. Lenger inn i fjorden, er Gullholmen et slikt eksempel, mens Færder har sin historie på Vestfoldsiden

Det er nettopp denne historien om de som befolket fyrene både som fyrvoktere, som familiemedlemmer og i ander funksjoner, bl.a som lærere, at kommende oppsetting  i Brottet vil kunne handle om. Det jobbes nemlig nå med utvikling og finansiering av en nyskrevet forestilling om «fyr-folket» i Hvaler og Fredrikstad-distriktet. Dette er planlagt som en familieforestilling, og handlingen er tenkt å utspille seg rundt 1900 før moderne hjelpemidler som telefon og annen varsling var installert på fyret.

Det er mangeårig manusforfatter av stykkene i Brottet, Hans Petter Thøgersen i Kulturværste AS som har startet forberedelsene til et slikt musikkspill i samarbeid med Hvaler Kulturvernforening og Hvalers eget barne- og ungdomsteater, Brottungær, Dette er en modell for samarbeid som ga gode resultater i årets sesong, og som vi nå også har som mål å etablere med tanke på sesongen 2019.

I en slik arbeidsprosess, som skriving av et manus innebærer, er kilder til historien viktig. Intervjuer med tidsvitner har hørt med både i arbeidet med musikkspillene «Stenhoggern», «Brottsjø» og «Sommerdrømmen». Nå søker vi kilder som har noe å fortelle nettopp om livet på og  rundt fyret. Det kan være personer som selv har jobbet der, eller som har hatt nære slektninger eller venner som har noe å fortelle om dette noe spesielle livet. Kjenner du slike, så hører vi gjerne fra deg.

Paul Henriksen

 

 

Østfold fylkeskommune med flott støtte til etablering av fugletårn i Arekilen

Som vel kjent er det et bredt engasjement i gang i Arekilen både med tanke på å lage en ny modell av den gamle Arkimedesskruen, for rydding og merking av turstier samt for å bygge et fugletårn med informasjonstavler, et samlet prosjekt som koordineres av Hvaler kulturvernforening. Når det gjelder «delprosjekt» fugletårn så kom det  i dag en svært hyggelig melding fra Østfold fylkeskommune  med følgende ordlyd:

Østfold fylkeskommune har bevilget 75 000 kroner til prosjektet. Midlene tildeles med bakgrunn i vedtak i Næring- og kulturkomiteen 6. juni 2018 om Kriterier for fordeling av fylkeskommunale friluftsmidler, og belastes fondet «Reetablering og tilrettelegging av natur».
Det er en forutsetning at Fylkesmannens miljøvernavdeling involveres i prosjektet, og at alle aktuelle tillatelser er innhentet før prosjektet igangsettes.

Fugletårnet i Arekilen etter skisse av Axel Thorenfeldt.

Nå er det ikke sikkert at fugletårnet som planlegges klart i løpet av 2019 vil se eksakt slik ut som skissen over. Både form og plassering er fortsatt under vurdering av fagpersoner i Arekilen-gruppa i samråd med fylkesmannens miljøvernavdeling. Så snart dette er på plass vil det bli fremmet byggesøknad til Hvaler kommune om oppføring. Her hører det med å fortelle at grunneierne, søstrene Eilertsen, har gitt sin tilslutning til prosjektet.

Siden vi har mottatt klare signaler om  støtte fra fylkesmannen til prosjektet, grunneieravtaler er på plass og økonomien i prosjektet er sikret, gjenstår det kun å bli enige om form på byggverket og plassering av dette. Befaringen i neste uke håper vi vil gi et grunnlag for en omforent løsning og med det også godkjenning fra fylkesmannen for et prosjekt som mange nå ser fram til blir realisert.

Paul Henriksen