Dugnad preget av vann og vind

Rekordartet vannstand og vind med storm i kastene la en spesiell ramme for dagens dugnad i Brottet der det nok en gang var rekordfremmøte med 17 mann på jobb. Spesielt var det utfordrende for Jan Appelgren og Steinar Pettersen som hadde det høyeste tårnet som arbeidsplass der taket nå kommer på plass. På bildet til høyre er Erling Olsen og Kent Johannessen i gang med å legge ny vei med stensatte kanter for skuespillere og andre som skal bevege seg rundt Brottet.

Slik værforholdene var i dag, med sterk vind var det til dels utdrende å jobbe på tårnene i Brottet. Dette til tross, noterte vi god fremdrift både på det tekniske tårnet til venstre og på tårnet som kommende uke får nytt tak. Med en etasje til på teknisk tårn, så går vi til bestilling og oppmontering av motoriserte sjalusier i front. Kåre Næss, Ole-Christian Bärnholdt, Asbjørn Svendsby og Trond Engblad er gruppa som bygger «teknisk tårn».

I arbeidet med det nye båthuset, ble den tolv meter lange svillen mot sjøsiden lagt på plass i dag. Med mannekraft fra 7 – 8 mann gikk dette greit. I løpet av første del av mars, bør også den andre svilla være forankret .

Paul Henriksen

Første dag med booking ga knallstart for kystledhyttene

Som kjent har Hvaler Kulturvernforening i dag fire kystledhytter med totalt 18 sengeplasser som leies ut gjennom Oslofjordens Friluftsråd (OF) https://www.oslofjorden.org/hytteoversikt/. Tre av disse ligger innenfor området «Brottet Kystkultursenter» på Spjærøy, mens den fjerde, gamle Brekke skole, ligger på Kirkøy. I dag (11.02.) startet utleiesesongen (3.4. – 31.10) for disse hyttene, i første omgang for medlemmer av OF, på torsdag (13.2.) også for ikke-medlemmer. Om vi skal driste oss til å tro at første dag med booking gir et signal for årets sesong, så tegner dette til å bli en knallsesong. Hele 42 døgn er allerede booket på Brekke skole, mens de resterende 70 fordeler seg på de tre andre hyttene. Dette betyr m.a.o. at vi allerede har dekning for godt over 1/3 av antall utleide døgn i forhold til i fjor da vi endte opp med 301 døgn totalt.

Det sier seg selv at det først og fremst er juli og august som nå fylles opp, men fortsatt er det gode muligheter for å få tak i fine sommerdager. Her skal imidlertid legges til at med vinterisolerte hytter både ved Brottet og på Brekke, kan du nyte gode dager med flott turterreng rundt alle hyttene. På Spjærøy er det to eker (prammer) til disposisjon, på Brekke står 6 sykler og venter på gjestene. Du kan totalt leie hyttene i 5 dager.

Paul Henriksen

Dagen da spiserommet ble for trangt!

Sist uke fortalte jeg at det var «stinn brakke» på dugnaden. Denne overskriften kunne også vært brukt i dag da det ytterligere kom til to personer på dagens dugnad. Med det måtte vi skifte til et annet spiserom – et luksusproblem vi løser med glede. Dette tolker vi som et klart tegn på at folk trives og har følelsen av å skape verdier for de mange.

Det tårner seg opp

Avdeling jord og sten

Arbeidet på båtbyggerhuset er i full gang

Den som har sans for «tradisjonelt trehåndverk» bør fra tid til annen ta seg en tur for å følge arbeidet som nå for alvor er i full gang i området ved Brottet. I dag startet arbeidet med bunnsvillene på det 15 meter lange huset. Det er Andreas Pagander, med assistanse av Rolf Håman, som nå i første omgang drar arbeidet i gang, men allerede fra kommende mandag vil flere av dugnadsarbeiderne bli «sluset» til dette prosjektet.

Paul Henriksen

To glade herrer og en «svane».

Kommende sommers oppsetting i Brottet vil ha med seg elementer fra fjorårets oppsetting «Fyret» både hva angår det sceniske bildet og temaer. Årets musikkteater vil imidlertid være et nyskrevet stykke der losens liv og tøffe hverdag vil stå i fokus. Hva var mer naturlig da enn å få på plass en båt og helst en skøyte tilpasset temaet? Her kom Knut Sørensen, tidligere leder av Maritime Center i Fredrikstad oss til hjelp. Skøyta med navnet «svanen», som nok har sett sine beste dager, var lagret på Isegran og ventet på sin videre skjebne. Nå er det klart at «livet» i det minste forlenges ut denne sesongen som et meget spektakulært tilskudd til scenografien på stykket. Det blir nok ikke hele skuta som får sin scenedebut, men en redusert og modifisert utgave. Spennende blir det i alle fall å se hvordan årets scenebildet blir utformet både med det flotte fyret og losbåten «Svanen». For sjøfolkene hadde både fyr og losbåten viktige funksjoner som «Lysglimt i mørke», det som også har gitt tittelen til årets oppsetting i Brottet.

Musikkteateret «Lysglimt i mørke» er et samarbeid mellom Kulturværste AS, Hvaler barne- og ungdomsteater Brottungær og Hvaler Kulturvernforening. Stykket har premiere torsdag 09.07.

Paul Henriksen

Stinn brakke på dagens historiske dugnad i Brottet

På en «normal» dugnadsdag i Brottet det siste året har 8 – 10 mann stilt opp. Etter nyttår har vi opplevd en vekst vi gleder oss stort over. I dag møtte hele 16 mann opp og stenhoggernes gamle spisebrakke var «fylt til randen». Årsaken til denne veksten, er knyttet til at andre dugnadsprosjekter er avsluttet, trivselen er stor, venner og kjente trekkes med, samt at vi nå starter opp et prosjekt som vil fenge mange. Jeg tenker da spesielt på arbeidet med fullskalamodellen av Hvalerskøyta. I så måte var dagens dugnad en liten, men svært viktig historisk begivenhet.

Paul Henriksen

Med stormskritt nærmer vi oss en ny kystledsesong

Hvaler Kulturvernforening er en stolt eier av hele fire kystledhytter, tre hytter ved Brottet (Spjærøy) og en på gamle Brekke skole (Kirkøy). Totalt snakker vi her om 18 sengeplasser. Med dette antallet hytter er kulturvernforeningen den største driveren av kystledhytter ved Oslofjorden (62 hytter), et samarbeid vi har med Oslofjordens Friluftsråd https://www.oslofjorden.org/hytteoversikt .

I sesongen 2019, den første med utleie på Brekke, kunne vi notere totalt 301 utleiedøgn til 987 personer. Med 60% av inntektene er dette en viktig del av driftsgrunnlaget for foreningens mangesidige virksomhet. Samtidig gleder vi oss over å kunne bidra til relativt rimelige sjønære overnattingsplasser for mennesker som søker nærhet til natur og friluftsliv og som kanskje ikke har økonomi til å ha egen hytte. Inntil fem døgn kun du leie disse flotte stedene der du ikke bare har nærhet til sjøen, men også flotte turalternativer og lekeplasser tett ved. Her får du vår, sommer og høst de beste feriemulighetene (utleieperiode fra påske og ut oktober).

Er dette interessant for deg og familien? Da bør du være raskt ute for å sikre deg plass. Booking for 2020 starter 11. februar for medlemmer og 13. februar for alle andre. Begge dagene kl 10:00.

Paul Henriksen

Vi trengte en trebåt til sommerens forestilling i Brottet – NÅ ER ALLEREDE EN HVALERSKØYTE PÅ PLASS!!

Sommerens oppsetting i Brottet amfi, «Lysglimt i mørke», er et nyskrevet stykke, men med mye av den samme scenografien fra i fjor. Fyret og fyrfolket er fortsatt med, men i kommende forestilling er losen og losens utfordrende liv og virke mer fremtredende. Noe av det som er tematikken i stykket, er kvinnens kamp for at de mange losskøytene skulle få dekk for å unngå at så mange av deres ektemenn og sønner omkom på havet.

Å være los og losgutt var et svært utfordrende og til dels farlig yrke, særlig i tiden da skøytene var uten dekk

For å få fram bl.a. kampen for å bedre losbåtene, så trenger vi en trebåt, aller helst en mindre Hvalerskøyte eller en tresnekke som kan plasseres på scenen – se skisse under. Dette bør nok helst være en båt som har hatt sin siste dag på sjøen og som vi vil måtte «modifisere» for å få den innpasset i scenebildet. Har du en slik båt som kan passe, evt. kjenner til noen som har, hører vi svært gjerne fra deg. To billetter til selvvalgt forestilling skal vi i alle fall kunne skaffe som takk for hjelpen. Ta kontakt enten med undertegnede : 414 63 771 eller manusforfatter Hans Petter Thøgersen: 909 50 310

Båten vi er på jakt etter vil ha en sentral posisjon og «rolle» i sommerens oppsetting. Her fra musikkteateret «Fyret» i 2019

Paul Henriksen

Vegg til vegg-dugnad i Brottet

På flere enn en måte kan vi kalle dagens svært effektive dugnad for en vegg til vegg-dugnad både i bredde på de aktivitetene som ble gjennom ført og ved at en krevende kobling av to vegger i det nye tekniske tårnet ble koblet På bildene under reises veggene i det som blir første etasje i nytt teknisk tårn. Tårnet blir med andre ord dobbelt så høyt når 2. etasje kommer på plass. Asbjørn Svendsby, Thor-Ivar Olsen, Kennet Baarstad Steinar Pettersen, Kåre Næss og Jan Appelgren trår til og sikrer veggen.


Tårn 2 tar også form

Steinar Pettersen, Kennet Baarstad og Jan Appelgren er på god vei til å nå maks høyde på tårnet
Da det er stor høyde der vi nå bygger tårn, velger vi å formale deler av panelen. Her Paul H i Brottets verksted.

Stefan Ädel fra fylkeskonservatoren på besøk i smia og maskinhuset

Kystmuseet har i utgangspunktet ansvaret for den gamle smia og maskinhuset som var knyttet til det gamle stenbruddet. Når de ikke ser seg i stand til å ta vare på disse bygningene, har kulturvernforeningen sagt seg villig til å ta dette ansvaret gjennom å søke midler og koble inn fagkompetanse på restaureringsarbeid. Fra arbeidet med gamle Brekke skole har vi opparbeidet et fint samarbeid med fylkeskonservatorens folk, og i dag var vår «gamle» kjenning og kontaktperson Stefan Ädel på plass sammen med medlemmer i dugnadsgruppa på Kystmuseet. Dette er den siste operative smia på Hvaler fra tiden med stenindustri. Bygningene preges av mye gjenbruk av materialer, vinduer og dører helt tilbake til 1880-tallet.

På bildet over Stenfan Ädel i samtale med Arnt Otto Arntsen, Svein Olsen, Asger Bentzen og Ragnar Holte.
Dugnadsgruppene på Kystmuseet og i Brottet samarbeider om mangt og mye. Her deler Carl Erik Madsen og Asger Bentzen granittblokker som skal forskjønne inngangspartiet på Nordgården

Paul Henriksen

Gode nyheter fra «bryggekanten» en sur januardag

Brottet Kystkultursenter bygges ut

I havneområdet nedenfor Brottet er grunnarbeidene nå stort sett ferdig og den første lasten med materialer er på plass. Mandag 03.02 er det planlagt oppstart på båthuset der Hvaler-skøyta skal bygges

På en ufyselig januardag kan det også skrives historie. Med den første vendingen av materialer på plass, kan vi nå markere at vi er i gang med å oppføre det som skal bli båthuset der Hvaler-skøyta «Brott» skal bygges, og der «Skarven», vår nyervervede Hvaler-skøyte, skal settes i stand. Går det som vi håper Hvaler Kulturvernforening ha to Hvaler-skøyter ved brygga i 2024.

I det samme ufyselige været kunne vi også markere et lite, men viktig skritt i dag. Fra arbeidet med DS Hvaler hadde vi besøk av Knut Alnæs, Heidi Oehmichen og Bengt Bergman

Bakgrunnen for besøket fra driftige krefter i arbeidet med DS Hvaler, er at vi nå har inngått avtale om å bygge en sjøbod nr to på Nordgårdsbrygga som et slag depot for den nyrestaurerte båten når den forhåpentligvis er i drift fra sommeren 2021. Med en egen sjobod på Nordgårdsbrygga ved Brottet, så bidrar vi til å sike at båten ikke nødvendigvis må til Isegran for å hente nødvendig utstyr verken for mindre reparasjoner eller for service til passasjerer. I tillegg vil det at båten, fra tid til annen blir liggende her i flere dager , være en miljøfaktor og en publikumsmagnet sammen med det som måtte skje av aktivitet i området for øvrig.

DS Hvaler fotografert ved brygga i Fredrikstad en travel sommerdag i 1962. Forhåpentligvis vil vi ha den gamle sliteren på plass ved Nordgårdsbrygga i løpet av 2021, året da Hvaler Kulturvernforening feier 50-års jubileum

Paul Henriksen

Vi jobber med hjemmesiden – ha tålmodighet med oss

Det skjer mye på flere arenaer i regi av Hvaler Kulturvernforening. I arbeidet med Brottet, Brekke skole, arbeidet i Arekilen…….. har dessverre hjemmesiden blitt hengende etter. Tiden er derfor inne for å oppgradere vår viktigste plattform for informasjon. Dette gjelder både i forhold til prosjektområdene og med tanke på at vi nå, med årsmøtets godkjennelse, etablerer «Brottet Kystkultursenter» som en fellesnevner for vår hovedarena på Dypedal.

Det kommer fortsatt til å bli lagt ut løpende informasjon om den mangesidige dugnadsvirksomheten i Brottet og andre steder, men om du synes at bilder og tekst ikke alltid henger i hop, så er det fordi vi «jobber med saken».

Paul Henriksen