Historisk vedtak i kommunestyret da det var som mørkest

Gode vedtak kan også gjøres i en mørklagt kommunestyresal. Foto: Tora Klevås
Gode vedtak kan også gjøres i en mørklagt kommunestyresal. Foto: Tora Klevås

Med et strømløst Hvaler, var det en temmelig mørklagt kommunestyresal som var rammen for årets budsjettbehandling. Like fullt ble det fattet et vedtak i kveld som kan åpne for en enda lysere framtid for Hvaler kulturvernforening. Etter initiativ fra Høyre vedtok partiet sammen med  Fremskrittspartiet og Miljøpartiet De Grønne, å avsette kr 500.000,- til et samarbeidsprosjekt med Hvaler kulturvernforening. Prosjekt skal styrke det administrative grunnlaget for kulturvernforeningen, utvikle samarbeidet  med Hvaler kommune samt legge grunnlaget for en fremtidig forvaltning av Akerøya, et kulturminne i nasjonalparken som fremheves i kulturminneplanen som vil bli vedtatt i 2017.

Hva er så grunnlagt for dette politiske vedtaket tatt uten forutgående søknad eller engasjement fra kulturvernforeningen?  Det som synes å komme fram er at politikerne har sett hvilken vekstkraft det har vært i organisasjonen og de muligheter, men også utfordringer kulturvernforeningen står ovenfor.

kystmuseet%20hvaler1img_0361

Vedtaket i kveld er en tillitserklæring og gir uttrykk for en offensiv oppfatning om kulturvernforeningen utvikling og rolle. Dette innebærer at politikerne har sett utviklingen organisasjonen har gjennomgått fra etableringen av en historisk samling (Kystmuseet), til i dag å fremstå som en mangesidig samfunnsaktør som både rommer formidling av vår historie og kultur, kulturell aktivitet (Brottet), “turisme” gjennom utleie av tre kystledhytter, tilrettelegging for barn og unge både med tanke på Kystlekeplassen og for barne- og ungdomsteateret Brottungær samt målrettet kulturhistorisk arbeid bl.a. med Brekke skole. Her skal også nevnes foreningens bevissthet på å utvikle nettverk, det være seg til Stiftelsen DS Hvaler,  fartøyvernsenteret på Isegran, Oslofjordens friluftsråd og snart også Hvaler kunstforening.
Arbeidet med å utvikle kulturvernforeningen  ensidig på grunnlag av frivillighet i alle ledd, er imidlertid  ikke bærekraftig, for å bruke et forslitt uttrykk. Frivilligheten vil og må være sentral, men med tanke på administrasjon og utvikling må  drift og utvikling av et så omfattende apparat før eller siden lønnes i en eller annen form. Foreningen har vært i en meget gunstig situasjon lenge gjennom direkte pengebidrag og ved store rabatter knyttet til investeringer. Det vi imidlertid ikke får støtte til er driften. Her ligger m.a.o. den store sårbarheten. Det vil nemlig bli svært vanskelig å rekruttere frivillige i fremtiden når det gjelder å administrere drift og utvikling på et slik krevende nivå. Kveldens modige beslutning fra H, Frp og MDG, kan derfor dra kulturvernforeningen inn i en spennende framtid med større grad av profesjonalitet og en bredere plattform for samarbeid med samfunnet rundt.

Slik kan det se ut når Arnt Otto Arntsen (kulturvernforeningen) , Per Arild Andersen og Knut Alnæs (Stiftelsen DS Hvaler) ønsker MS Hvaler velkommen til Nordgårdsbrygga ved Brottet
Slik kan det se ut når Arnt Otto Arntsen (kulturvernforeningen) , Per Arild Andersen og Knut Alnæs (Stiftelsen DS Hvaler) ønsker MS Hvaler velkommen til Nordgårdsbrygga ved Brottet
Det er til syvende og sist styret i Hvaler kulturvernforening som  skal si ja eller nei til plattformen vi nå skal arbeide fram i samarbeid med Hvaler kommune. Det er imidlertid med optimisme og forventning styret har mottatt beskjeden om flertallets beslutning. Derfor nok en gang – vi takker for et modig forslag og ikke minst den  tillitserklæringen som ligger bak.
Paul Henriksen                                                                                                                                                                                              Leder i Hvaler kulturvernforening

 

 

 

Gamle Brekke skole, et spennende historisk lappeteppe

Mens det meste av dugnadsarbeidet i Brottet og Museumshavna består i å bygge nytt, med mindre hensyn til historiske rammer, er arbeidet med gamle Brekke skole på den andre siden av skalaen. Her er det nettopp historien som skal ivaretas, noe som er slett ikke gir seg selv. Skal vi føre huset tilbake til 1849, da huset ble tatt i bruk som Hvalers første skole, til 1896 da murstensbygget ble reist eller hva? Nei, det som er besluttet er at huset skal settes i stand tilnærmet slik det har vært etter krigen. Det betyr imidlertid ikke at “historien” som hviler i bygningsverk, maling og tapet skal dekkes til. For nettopp å få fram huset historie sett gjennom fargevalg og tapet , har vi nå fått en hyggelig kontakt med Victoria Brand Munthe-Kaas og Lars Munthe-Kaas i firmaet Historiske hus http://historiskehus.no/index.php/kontakt-oss

I tillegg til arbeidet med å skrape, vaske og male som vil pågå fremover, så vil det bli laget “fargetrapper” i de enkelte rom for å synliggjøre de ulike farge- og tapetvalg som har blitt  gjort. Dette er et arbeid som vil bli utført av fagfolkene som skal foreta det “arkeologiske” arbeidet.

img_1112-1 img_1115-1

Går det som vi håper kan vi med økonomisk støtte fra fylkeskonservatoren, få Lars og Victoria Munthe-Kaas til å lage en historisk analyse av de valg som er gjort av farger og tapet opp gjennom tidene. I dag var det tid for en første oversikt og dokumentasjon i et hus som de karakteriserte som “meget interessant”.

img_1120-1 img_1123-1

Men, denne årets siste dugnad ble ikke bare benyttet til studie av, og samtaler om farger,  tapet og hva husets rom kan ha vært benyttet til. Tid var det også for å glede seg over den flotte støtten  vi nå har fått, synliggjort gjennom “sjekken” fra Sparebankstiftelsen DNB på kr 100.000,- men også til å rydde ut søppel og ødelagte materialer. Dette for å gi rom for dugnadsarbeidet når det kommer i gang  igjen på nyåret.

Da takker dugnadsgjengen for følget i 2016 og ønsker alle venner av Brekke en god jul og et riktig godt og spennende nytt år. Vi ses tidlig i januar – om da ikke dugnadsabstinensen sender oss på nok en tur til Brekke innen året takkes av – hvem vet?

Paul Henriksen

 

 

Ny flott gave til Hvaler kulturvernforening. Hvaler hytteforening gir kr 25.000,- til arbeidet med kystlekeplassen

Hvaler kulturvernforening opplever en fantastisk støtte fra flere hold i disse dager. I tillegg til støtte fra fylkeskommunen, Hvaler kommune og Sparebankstiftelsen kom det i dag en svært hyggelig melding fra styreleder Mona Flemmen i Hvaler hytteforening om kr 25.000,- i støtte til arbeidet med kystlekeplassen.

hvaler-hytteforening_tsimg_0436

Den ene avdelingen av kystlekeplassen ligger tett ved kystledhyttene og den nye brygga ved Brottet

Dette er tredje gangen hytteforeningen støtter oss med et betydelig beløp. Tidligere har vi mottatt ikke mindre enn 30.000,- til ulike prosjekter, i tillegg til rundt 500 sitteunderlag til Brottet.

Vi er svært takknemlig for hyttefolkets støtte og ser dette som nok et bevis på at hyttefolket, hvorav mange bruker hytta året rundt, følger oss og setter pris på de prosjektene som løftes frem på vegne av alle – det være seg fastboende som hytteboere.

Når det gjelder kystlekeplassen, så er dette et prosjekt som vi har jobbet med i flere år gjennom en avdeling på kystmuseet og , den andre ved den nye Nordgårdsbrygga ved Brottet. Midlene som nå kommer fra hytteforeningen vil delvis bli brukt til å sette “apparatene” i forskriftsmessig stand, delvis til utvidelse av prosjektet.

takaka-i-torrdokk11424691_1598156800472294_339991737_n1

rusahonsehuset

Totalt opererer vi med rundt 12 15 installasjoner/lekepapparater :

 •     fyrlykt som vi har fått av kystverket. Den sto tidligere på Kjøkøy (Belgen)
 •      Hvalerskøyte i full størrelse (kopi – landbasert)
 •     “Verdens største” hummertene
 •     “Verden største” fiskeruse
 •     Hoggeskur for å kunne prøve seg som stenhogger
 •     eke (landbasert)
 •     Badeplatting
 •     Husker
 •     Klatrestativ
 •     Balansestativ
 •     Dokkehus
 •     Trehest med vogn
 •     Gråtass traktor fra 1950!
 •     5 grillplasser

I presentasjoner av kystlekeplassen understrekes følgende:

Kystlekeplassen består av ulike apparater og installasjoner i museumsområdet på Nordgården og Nordgårdsbrygga. Gjennom lek og fysisk utfoldelse ønsker vi å formidle den lokale kulturhistorien. De ulike elementene i Kystlekeplassen spiller på det gamle Hvalerlivet og kystkulturen. Hensikten er å oppleve, lære og forstå kulturlandskapet, naturen og hvordan menneskene levde i samspill med disse.

Paul Henriksen                                                                                                                                       Leder i Hvaler kulturvernforening

 

Det er lov å være stolt?

img_1083 img_1096

På årets siste dugnad ble kompressoren som skal holde isen unna den nye brygga “ønsket velkommen” . Kompressoren får permanent adresse i den nye sjøbua som i kveld  også fikk ny dør.

Tidligere i dag har vi fortalt om gaven på kr 100.000,- fra Sparebankstiftelsen DNB til arbeidet med gamle Brekke skole, en gave som gjør at vi alle som er involvert i kulturvernforeningens arbeid, både er takknemlige og stolte.

Under kaffepraten i kveld, på årets siste dugnad på Nordgårdsbrygga, var det også stolthet medlemmene i dugnadsgjengen ga uttrykk for, og det med god grunn. 10. oktober i fjor startet vi opp to prosjekter; byggingen av kystledhytta Mundastua og Nordgårdsbrygga. Når vi nå, drøyt et år senere ser tilbake  har vi nådd den ambisiøse målsettingen om å få disse prosjektene ferdigstilt. Når vi i tillegg har kommet i gang med å bygge om kystledhytta Klyven for bevegelseshemmede, lagt ut ledning for bobleanlegget og bygget en sjøbu på den nye brygga, skal stoltheten få lov til å blomstre. I et slikt engasjement og produktivitet er det kanskje også at vi finner grunnlaget for den støtte og giverglede mange viser oss?

Stolthet kan lett bli oppfattet som selvgodhet. Jeg håper imidlertid ikke at så er tilfelle her. Det må være lov å føle stolthet over vel utført arbeid. Samtidig vet vi at “intet tre vokser inn i himmelen” , m.a.o. vi er oss bevisst at det ligger mange tøffe år foran oss både med tanke på nye investeringer, men ikke minst i forhold til å drifte det vi nå har bygget opp.

Dugnadsgjengen ønsker en riktig god jul til dere alle og håper på fortsatt støtte i det spennende året vi har foran oss. 9. januar er vi i gang igjen.

Paul Henriksen

 

Kr 100.000,- til arbeidet med gamle Brekke skole – Sparebankstiftelsen DNB med flott gave!

img_1069

For femte gang siden 2004 har Hvaler kulturvernforening fått en hyggelig invitasjon til å komme i DNBs lokaler for å motta støtte til arbeidet. I dag var foreningen representert ved Kjell Ole Brobakken, Ragnhild Nordengen, Eivind Børresen og Paul Henriksen for å mottak ikke mindre enn kr 100.000,- til arbeidet med gamle Brekke skole. Sammen med beløpet på kr 50.000,-, som for kort tid siden ble bevilget av Hvaler kommune, og det vi håper at Norsk kulturminnefond og fylkeskonservatoren bidrar med i løpet av våren, har vi et meget godt grunnlag for å gå løs på et omfattende arbeid innvendig.

img_1055 img_1056

Følgende formål og kriterier skal tilfredsstilles om organisasjonen skal få støtte fra Sparebankstiftelsen. Hvaler kulturvernforening har fått tildeling tre ganger til Brottet, en gang til kystlekeplassen og nå til gamle Brekke skole. Vi takker så mye for støtte og tillit.

Det var imidlertid ikke bare kulturvernforeningen som ble tilgodesett av Sparebankstiftelsen i dag. Hele 13 organisasjoner i Fredrikstad og Hvaler fikk tildelt midler – til sammen kr 3.014.456,- Det største beløpet ble tildelt arbeidet med MS Hvaler for å føre denne “sliteren” tilbake til 1948-standard. Hele 1 million fikk stiftelsen til sitt arbeid og vi gratulerer så mye. Dette er vel fortjent til et arbeid som også er av stor kulturhistorisk verdi for Hvalersamfunnet.

img_1078hvaler-ankommer-nordgardsbrygga

Med 1 mill. i støtte er det flotte dugnadsarbeidet et viktig skritt nærmere dagen da vi kan ønske MS Hvaler velkommen til Nordgårdsbrygga. Men – fortsatt gjenstår mye arbeid.

Nevnes skal også at en tredje gruppe med lokal forankring fikk støtte; Hvaler Speidergruppe fikk kr 40.000,- til innkjøp av et nytt telt til gruppa. Fullt fortjent dette også til et viktig ungdomsarbeid.

img_1075

Trond Vidar Refne og Christian Pahle mottok gaven på vegne av Hvaler Speidergruppe

Paul Henriksen

Herføl – framover/bortover/utover

linnekleppen_herfollokalet-pa-hefol

Linnekleppen og lokalet på Herføl

Roar Julsen, født og oppvokst på Herføl, av mange kjent som tidligere rådmann i Fredrikstad, har latt seg inspirere av Lars Ole Klavestads nye bok “Fra Fredagshølet til Isegran”. Roar har skrevet om retningsanvisninger på øya han har et kjærlighetsforhold til. Det er servert:

Jeg skryter uhemmet av å være fra Herføl, men sannheten siger inn over meg når min gamle skolekamerat Edgar sier; «Du ernte fra Herføl du vet du Roar, du er bare vokst opp her» Dessverre har han rett, men man skal som kjent ikke ta livsløgnen fra et menneske.
Lars Ole Klavestad har skrevet en både morsom og interessant bok,  «Fra Fredagshølet til Isegran». Boka om spesielle stedsnavn i Fredrikstad-distriktet har kalt fram i minnet et pussig forhold vedrørende de retningsbeskrivelser som ble brukt, og delvis blir brukt i dag, på min kjære barndomsøy.
På den forholdsvis vesle øya kan alle retninger beskrives svært enkelt utfra følgende tre spesielle retningsbeskrivelser; Framover, Bortover og Utover.
Dette krever imidlertid en forklaring,  som er følgende; Hvis man som ukjent står på brygga hvor rutebåten legger til og spør en «innfødt» om veien til Tøfte så vil vedkommende peke mot øst og si at da skal du gå Utover. Hvis du spør etter veien til Snøtten, som for øvrig er et av Klavestads favorittnavn, så vil den «innfødte» peke mot vest og si at da skal du gå Bortover. Hvis du derimot har forvillet deg til Tøfte og ikke vet hvordan du skal komme tilbake til rutebåten og spør en «innfødt» du treffer, så vil  han peke mot nord og si at da skal du gå Framover.
Enkelt og greit og forstått av alle, i hvert fall av de innfødte !
Roar Julsen

Slangetemmere og andre dugnadsarbeidere i “vårsol”.

img_1033img_1025

Carsten Henriksen og Thor-Ivar Olsen fikk slangen til bobleanlegget på plass

Dugnadsgjengen har etter hvert skaffet seg erfaringer på mangt et område. I da sto en ny utfordring for tur da slangen til bobleanlegget ble  montert og lagt på bunnen rundt brygga. Noe arbeid gjenstår, men i vakker “vårsol” ble slangen senket med hjelp av mindre betonglodd. Førstkommende mandag vil de siste koblingene komme på plass med det mål for øye å få klargjort hele systemet før jul. Da kan vi senke skuldrene om sprengkulde og is skulle melde seg i romjula.

Petter Wistner, Asbjørn Svendsby og Per Christiansen i gang med å legge shingel og panel på den nye "kompressorbua".
Petter Wistner, Asbjørn Svendsby og Per Christiansen i gang med å legge shingel og panel på den nye “kompressorbua”.

Også på to andre poster ble det jobbet godt i dag. På sjøbua som skal huse kompressoren ble det lagt shingel, mens to av veggene fikk panel. Også på dette byggverket regner vi med å være ferdig førstkommende mandag, årets siste dugnad.

img_1004img_1041

For Helge Olav Lilleheier, Tom Buskoven, Jan Appelgren og Paul H var den nye uteplassen på Klyven dagens øvelse. Nestoren i det kulturhistoriske arbeidet Jan Arntzen stakk også innom en tur i dag

Den tredje dugnadsposten i dag var på kystledhytta Klyven som nå får ny og større uteplass , rampe og inngangsdør tilpasset rullestolbrukere. Her blir det noe arbeid ut over vinteren, men med det klare mål å ønske nye gjester velkommen første utleiedato 24. mars.

Hyggelig var det også i dag å kunne ønske journalist Geir Løvli i Fredriksstad Blad velkommen til dugnaden. Bakgrunnen for hans besøk var ønsket om å skrive en større artikkel om dugnadsarbeidet fra 2004 og fram til i dag. Etter planen skal artikkelen komme på trykk fredag 16. desember.

 En dugnad som startet i duskregn endte i vakker og varmende desember-sol. Vi var skjønt enige om at dugnader i dagslys og sol, er langt mer effektivt enn bekmørke. På mandag er det på’n igjen iført hodelykt – i bekmørket.

Paul Henriksen

I møte med vinteren – nytt utstyr monteres i disse dager.

img_0350 img_0351

Hvaler kulturvernforening har valgt å ta en større investering i kjøp av en kraftig kompressor for å møte en vinter der utfordringen raskt kan gi oss is rundt Nordgårdsbrygga. I dag fikk vi levert kompressoren som skal skape bevegelse og bobler rundt de drøyt 30 pålene som bærer den nye brygga. Daglig leder Mads W. Amundsen i Borge Trykkluftsenter leverte selv kompressoren og kom med anvisninger til Thor-Ivar Olsen og undertegnede på utlegg av den ca. 100 meter lange ledningen. Den skal festes med rundt 40 betonglodd på sjøbunnen. Amundsen vil for øvrig stille opp på fritiden for å ettergå monteringen av anlegget og sette anlegget i drift.

Rørleggermester Ingar Langsholdt har igjen stilt opp for kulturvernforeningen og gitt oss 100 meter ledning og nødvendige koblinger
Rørleggermester Ingar Langsholdt har igjen stilt opp for kulturvernforeningen, og denne gangen gitt oss 100 meter ledning og nødvendige koblinger kostnadsfritt. Tidligere har Langsholdt levert oss plastrør for å kle pålene da med 90% rabatt! .

På vegne av Hvaler kulturvernforening må jeg nok en gang få takke både for gratis utstyr og for fagkunnskap som stilles til rådighet med henvisning til den dugnadsinnsatsen som  legges ned av foreningens medlemmer.

Med utstyret på plass er det nå vår jobb å få dette operativt så snart som mulig. Det betyr at førstkommende lørdag er det klart for dugnad der vi håper å få boret nødvendige hull og senket ledningen til forskriftsmessig dybde, en ny og spennende utfordring for de fleste av oss. Men med velvillighet fra næringslivet er vi trygg på at vi også skal lykkes denne gangen.

Paul Henriksen

 

 

Østfold fylkeskommune med flott støtte til utbedring av Stenhoggerhytta og Klyven

Støtten fra fylkeskommunen muliggjør bl.a. utbedring av taket på Klyven og Stenhoggerhytta. Bilet over er fra klaringenen av hyttene foran årets sesong. Anne-Lise Eriksen, Rita Wiborg og Anne-Lise Persson trår til
Støtten fra fylkeskommunen muliggjør bl.a. utbedring av taket på Klyven og Stenhoggerhytta. Bildet over er fra klargjøringen av hyttene foran årets sesong. Anne-Lise Eriksen, Rita Wiborg og Anne-Lise Persson trår til.

Igjen har det tikket inn  en gladnyhet om bevilgning til Hvaler kulturvernforening. Sist uke kunne vi fortelle om Hvaler kommunes støtte til arbeidet med Brekke skole. I dag kom meldingen om at Østfold fylkeskommune også stiller opp for oss med kr 25.000,- til arbeidet med kystledhyttene Klyven og Stenhoggerhytta.

Med disse midlene er vi i stand til å bytte ut noe av inventaret, i tillegg til at vi får gjort nødvendig arbeid på taket på hyttene. Som mange vil være kjent med, arbeider vi også med å bygge om Klyven for å ta imot rullestolbrukere. Ny platting, rampe og ny dør skal sikre dette.

Når det gjelder kystledhyttene kan vi fortelle at allerede fjorten dager etter at startskuddet gikk for booking, er  over 50 døgn booket for sesongen 2017 på våre tre hytter. For sesongen 2017 endte vi på totalt 242 døgn. Her skal legges til at Mundastua ble åpnet 1. juli. I år ser vi frem til å starte sesongen i slutten av mars med tre hytter.

Dette var dagens gladnyhet. Vi har mer i ermet, men venter med dette til gavegiverne blåser i basunen!

Paul Henriksen

 

Vi tar et tak for å sikre brygga

img_0994img_0998

Kveldsskiftet” på denne flotte desemberkvelden besto av sju mann, alle med fokus på å få sjøboden under tak. Her Paul Henriksen, Carsten Henriksen og Petter Wistner.

Dugnadsgjengen har bak seg et omfattende arbeid gjennom å bygge den nye Nordgårdsbrygga. For å sikre oss at dette byggverket ikke ødelegges av isgang, bygger vi i disse dager en sjøbod som bl.a. skal huse en kompressor for drift av  ledningsnettet rundt brygga. Dette for å holde området fritt for is. I dag kom taket på plass på sjøboden, lørdag fortsetter vi arbeidet for å sikre det tekniske anlegget som koster oss godt over 30.000,- .

Onsdag førstkommende kommer det “ekspertise” fra firmaet Borge Trykkluft til Dypedal  for å veilede oss i hvordan ledningen skal tilrettelegges med tanke på å oppnå best mulig effekt den dagen isen legger seg.

Men også på “dagskiftet” har det vært stor aktivitet i dag.

img_0335 img_0343

På bildet til venstre er Jan Appelgren og Tom Buskoven i gang med å ominnrede Amfigrotta. Dette gjøres for å utnytte romkapasiteten på en bedre måte både med tanke på oss som har den daglige gangen i anlegget , men ikke minst for å yte bedre service til et økende antall leietakere.

På bildet til venstre er radarparet Kennet Baarstad og Leif Hansen i gang med å felle trær som er en “trussel” mot kystledhyttene. Det er “gull verdt” å ha en kjerne av folk som uansett årstid stiller opp for å utvikle dette flotte og mangesidige  området.

Paul Henriksen