Brottet amfi – se den utrolige endringen fra januar 2005 til juli samme år

Brottet 200512-STEINHUGGER-I-570x378[1]

Det er seks måneder mellom disse to bildene fra 2005. Det første tatt i januar, det andre på premieren 14. juli samme år. En flott dugnadsinnsats lå bak den store forvandlingen fra nedlagt stenbrudd til “gresk amfi”.

I Fredriksstad Blads bildebelagte 10-års kavalkade i dag (23.01.) dukker to bilder opp(foto: Geir A Carlsson) fra byggingen av Brottet. Bildene viser henholdsvis Jan Arntzen med modellen av det kommende amfiet i subushaugen hjemme på Spjærøy, det andre dugnadsgjengen i gang med å bygge amfiet. Det tredje bildet er fra premieren.

Ja Arntzen, med modellen av Brottet Amfi.
Ja Arntzen, med modellen av Brottet Amfi bygget i isopor i subushaugen bak huset på Spjærøy

Det skulle gå nøyaktig seks måneder fra FB fotograferte gravemaskin og dugnadsfolk på “jobb” til 500 mennesker, med statsminister Jens Stoltenberg  spissen, kunne ønskes velkommen til den første premieren i Brottet; musikkspillet “Stenhogger’n”. Siden den gang har rundt 50.000 mennesker vært på ulike arrangementer  Brottet amfi.

Paul Henriksen

 

 

 

Siljeholmens historie – et eksempel å følge

Siljeholmens historie i ord og bilder
Siljeholmens historie i ord og bilder. Boka på nesten 70 sider er utgitt av velforeningen på Siljeholmen

At hyttegjestene er opptatt av Hvaler både i nåtid og fortid er ingen nyhet, til det er eksemplene mange både på interesse for kulturminner, slektshistorie, restaurering av gamle bygg, dugnadsvirksomhet og Hytteforeninges støtte til arbeidet i Brottet – for å nevne noe.

Utgitt av Siljeholmen Vel. Forfatter og historiesamler: Lillian Bekkerud. Ide og initiativtaker: Jan Oscar Svae
Forfatter og historiesamler: Lillian Bekkerud. Ide og initiativtaker: Jan Oscar Svae

På Siljeholmen, en av de tettest befolkede hytteområdene på Hvaler med rundt 95 hytter, har den driftige velforeningen gitt et verdifullt bidrag gjennom å fortelle Siljeholmens historie fra tiden før hyttefolket “slo rot”, til dagens velorganiserte hyttemiljø. I boka, på godt over 60 sider,  får vi en spennende innføring i historien til dette tette hyttesamfunnet både i form av tekst og bilder.  Ikke minst er det artig å lese om etableringen av de første hyttene satt opp etter en hyggelig prat med en bekjent, hytta “Ruffen” oppkalt nettopp etter ruffen på seilskuta Gustav, først brukt som skur for stenhuggere, dernest som hytte, telefonkiosken som ble bygget og det sosiale livet  som har betydd mye for mennesker i generasjoner.

For oss som er interessert i Hvalers historie og kultur, er en slik bok og et slikt engasjement som velforeningen her har utvist av meget stor verdi, nettopp fordi hyttefolkets historie er en viktig side ved Hvalers totale historie og utvikling. Det kan godt være at også andre velforeninger og feriehjem skapt av fagforeninger og faglige sammenslutninger har tilsvarende materiale. I så fall vil vi i Hvaler Kulturvernforening gjerne ha tips om dette som viktige bidrag til vår kulturhistorie.

Så langt takk til Siljeholmen vel for det historiske skrift de har bidratt med – et eksempel å følge.

Paul Henriksen                                                                                                                                   Leder i Hvaler Kulturvernforening

 

Møt ildsjelene bak Hvaler bygdesamling i en NRK-dokumentar fra 1990

Som en godbit i førjulstiden kan vi nå presentere en NRK-dokumentar fra arbeidet med Hvaler bygdesamling, i dag kjent som Kystmuseet Hvaler. Møt bl.a. ildsjelene Arne Martin Klausen, Jan Arntzen, Aslak Jensen og Tor-Ivar Olsen.

En stor takk til Tom Hansen som har gitt oss dette dokumentet, og Tor Martinsen som, med sin fagkunnskap,  har gitt oss mulighet for å legge filmen ut på nettet.

https://www.youtube.com/watch?v=fplHsFwcvIc&feature=youtu.be&list=UUUKwfWBnf9uaC1extXiG8hw

En spesiell julehilsen og takk til……

Alle frivillige som stiller opp:

 •  under arrangementer på kystmuseet og i Brottet
 • i utvalget for kystledhyttene
 • i utvalget for kystlekeplassen
 • i styret
 • i dugnadsgrupper for utvikling av Brottet og anlegget rundt

Vi hilser også god jul med en spesiell takk til firmaer og offentlige instanser som støtter oss finansielt og på annen måte. I 2014 gjelder det spesielt:

 • Berg Sparebank
 • Sparebankstiftelsen DNB
 • Sparebankstiftelsen Østfold og Akershus
 • Hvaler Hytteforening
 • Østfold Fylkeskommune
 • Hvaler kommune
 • Kirkeøy Lions
 • Hvaler Rørleggerbedrift v/Rune Svennes
 • Rørleggermester Ingar Langsholdt
 • Al Elektriske v/Jarle Larsen
 • Reidar Juul Reinersen
 • Bygger’n Hvaler

Sist, men ikke minst takker vi våre 290 medlemmer for støtten og følget

IMG_2070KystledutvalgetIMG_2206

Frivilligheten har gjennom mange år vært en bærende faktor i foreningens arbeidEt nytt og samlet senter for "tekniske tjenester", lyd og lys, vokser fram. Dugnadsgjengen har døpt dette til "Teknisk tårn"Dugnadsfolket er en viktig del av suksessen bak Brottet og området rundt. I kveld ble 25 av disse satt spesiell pris på gjennom god mat og godt drikke.Fem tårn med strømtilgang og bedre arbeidsforhold for dem som jobber med lyd og lys er kommet på plass i 2014Nytt kontor kommer på plass i Amfigrotta.Det er denne flotte dugnadsgjengen som nå gjør seg klar til å legge fliser i Amfigrotta

Kennet Baarstad og Reidar Juul Reinersen var blant de mange som sto på for å sikre Vann og avløp til premieren 16.07.Eivind Børresen, Petter Wistner og Thor-Ivar Olsen kan nå "tre av" med historisk ryggdekning etter å ha levert et stort arbeid med modellen av den optiske telegrafen. Sentrale aktører i arbeidet med Vann og Avløp til Brottet - Rune Svennes, Reidar Reinertsen og Jan Arntzen

 Paul Henriksen                                                                                                    Leder I Hvaler Kulturvernforening

.

 

 

 

Forsto ikke politikerne konsekvensen av eget budsjettvedtak?

Willy Møllberg noterer dybdeforhold der ny brygge kommer på plass i 2014
Har dugnadsgjengen i samarbeid med kommunen jobbet forgjeves med å realisere en lenge etterlengtet ny brygge ved Brottet – Nordgårdsbrygga?

Bakgrunnen for spørsmålet er som følger;  Som del av  Hvaler kommunes budsjett for 2014 ble det også vedtatt å bruke 310.000,- til istandsetting av Nordgårdsbrygga ved Brottet der Hvaler kommune er grunneier. Med dette som grunnlag ble det inngått en avtale der  Hvaler kommune skulle stå for innkjøp av materialer, mens kulturvernforeningens folk skulle bygge brygga på dugnad, mao en meget hyggelig avtale  der kommunen og frivilligheten spilte på lag.

Imidlertid viste det seg snart at det ikke var mulig å gjennomføre prosjektet i 2014 i tråd med planen, da det var nødvendig å foreta undersøkelser i grunnen under den gamle stenbrygga. Dette er et både krevende og kostbart arbeid som fagfolk i Multiconsult utførte med spesialrigg i høst; kostnad kr 100.0000,- betalt med en halvpart på kommunen, en halvpart på kulturvernforeningen.

En større borerigg fra Norconsult er nå i gang med å hente opp prøver av bunnforholdene under Nordgårsbrygga ved Brottet
For å gjøre nødvendig grunnundersøkelser har Hvaler Kulturvernforening og  Hvaler kommune så langt brukt nærmere kr 100.000,-. Til ingen nytte

Da rådmannen satte sammen sitt budsjettforslag for kommende år, var kr 313.000,-  ført opp igjen for bruk i 2015.  Mao alt lå til rette for at Nordgårdsbrygga skulle få den oppgraderingen både havneadministrasjonen og kulturvernforeningen har jobbet for i flere år.

Da budsjettet kommer til behandling i kommunestyret 11.12. vedtar imidlertid flertallet bestående av H og Frp  følgende:

Kommunestyret ber rådmannen utsette investeringer på kommunale brygger for deretter å legge fram plan for salg av kommunale brygger. Midler for salg av kommunale brygger legges inn til vedlikehold av de kaiområder som kommunen beholder.

Protokollen fra møtet i kommunestyret 16.12. levner liten tvil om at vedtaket betyr  stopp i planene for utbygging av en lenge etterlengtet istandsetting av Nordgårdsbrygga. Dette betyr ikke bare stopp for 2015, men for hele økonomiplanperioden, mao fire år fram i tid.

Hvaler Kulturvernforening forventer nå en rask avklaring av hva politikerne egentlig har ment med sitt vedtak,  og om de har forstått konsekvensene av et mulig stopp i utbyggingen. Betyr vedtaket et stopp i videre arbeid, innebærer det at Hvaler Kulturvernforening har brukt kr 50.000,- av medlemmenes kontingent, loddpenger og inntekter fra kystledhyttene på et luftslott, mens kommunen har brukt tilsvarende av skattebetalernes penger på det samme luftslottet.  Det er nærliggende å tro at de som har vært med på dette vedtaket (H og Frp) ikke helt ut har forstått  konsekvensene det de har sagt ja til.

Styret i Hvaler Kulturvernforening ser med forventning fram til en forklaring på hva politikerne har ment, og hva de vil anvise av veier ut av det hjørnet de nå synes å ha malt seg inn i.

Paul Henriksen                                                                                                                       Leder i Hvaler Kulturvernforening

 

Gi et opphold på en kystledhytte til de som har “alt”

I sesongen 2014 var kystledhyttene Klyven og Stenhoggerhytta ved Skjelsbusundet på Spjærøy utleid i hele 210 døgn. Årsak – folk stortrives i et trivelig og  sjønært miljø enten vi snakker om april, juli eller for den del oktober.

Lett tilgjengelig både fra sjøen og landsiden er noe av suksessen med kystledhyttene Klyven og Stenhoggerhytta
Lett tilgjengelig både fra sjøen og landsiden er noe av suksessen med kystledhyttene Klyven og Stenhoggerhytta

I slutten av november startet bookingen for kommende sesong og allerede nå er 36 døgn booket. Det gir klare indikasjoner på at Hvaler Kulturvernforening og samarbeidsorganisasjonen Oslofjordens Friluftsråd kan se fram til nok en god sesong i 2015. Og hvorfor ikke glede noen med et opphold på disse eller andre kystledhytter i form av gave til jul? Leier du Klyven eller Stenhoggerhytta støtter du også kulturvernforeningen som får 60% av inntektene. Booking gjør du via følgende link til OFs hjemmeside: http://www.oslofjorden.org/portal/page/portal/of/kystleden?displaypage=TRUE&element_id=16217

 

Nok et julemarked for minneboka – sola slo tåken i tvekamp

Sol og tåke i kamp om makten skapte en trolsk og vakker stemning rundt årets julemarked
Sol og tåke i kamp om makten skapte en trolsk og vakker stemning rundt årets julemarked

Med det femte julemarkedet på kystmuseet vel i havn, kan vi trygt slå fast at åres marked vil ha en høy stjerne i minneboka. Godt over tusen mennesker var innom Kystmuseet på Nordgården lørdag 6.12. Og alle så ut til å kose seg både med mat , drikke, korpsmusikk, et mangfold av salgsboder og salg av plansjer og kart. At sola tok kampen opp med tåka og vant, la på ingen måte noen demper på arrangementet.

I Emilstua var det det god gammeldags julestemning. Det sørget Anne-Marie for også i år.
I stenhoggerboligen Emilstua, sørget Anne-Marie for god gammeldags julestemning også i år.

Kystmuseet Hvaler og Hvaler Kulturvernforening takker alle som bidro til årets julemarked

Paul Henriksen                                                                                                                                         Leder i Hvaler Kulturvernforening

Bli med på konsert med Trivselskoret den 7. desember i Hvaler kirke

Hvaler Trivselskor – en kulturbærer med budskap i førjulstid

Hvaler Kulturvernforening støtter all aktivitet og de organisasjoner i lokalsamfunnet som bærer videre det beste i kystens liv og virke. Både Hvaler Sanitetsforening og Hvaler Trivselskor er slike kulturbærere. Møt dem i samklang  –  konsert søndag i Hvaler kirke 7. desember. Se konsert plakat under: img001

Nesten ikke til å tro

Den gamle fyrlykta på Belgen og Tune-jolla "Jacobine" er klare for innsats i Kystlekeplassen
Den gamle fyrlykta på Belgen og Tune-jolla “Jacobine” er klare for innsats i Kystlekeplassen som vil bli ferdigstilt i løpet av 2015. dagens bevilging på kr 150.000,- gjør dette mulig.

Den samme dagen som Jan Arntzen og undertegnede, på vegne av Hvaler Kulturvernforening,  mottok nærmiljøprisen på kr 100.000,-  fra Berg Sparebank, kommer en ny gladmelding , denne gangen fra Sparebankstiftelsen DNB. Det banksjef Jon Davidsen kan fortelle, er at foreningen er tildelt ikke mindre enn kr 150.000,- til Kystlekeplassen samt til utbedring av badeplassen ved Brottet.

Denne flotte støtten fra to sparebanker i tillegg til støtten fra Østfold fylkeskommune (kr 50.000,-), Hvaler Hytteforening (kr 10.000,-) og Kirkeøy Lions (kr 5000,-), betyr at vi i løpet av to måneder kan glede oss over kr 315.000,- til utvikling av Brottet med Amfigrotta, Kystlekeplassen og tilskudd til ny kystledhytte. Totalt har vi i 2014 mottatt kr 440.000,-

Pengene vi mottar, er selvsagt svært viktig med tanke på de store investeringene vi nå gjør. Men, vi gleder oss samtidig over den begrunnelse som gis fra alle våre gode støttespillere når de legger vekt på at Hvaler Kulturvernforening står for:

 • Planmessig arbeid og resultater
 • Stor frivillighet over år
 • God mediedekning
 • Arbeid som kommer alle aldergrupper til gode.

Den store støtten som vi nå har mottatt gir oss inspirasjon til videre arbeid.

Takk til dere alle for støtten

Paul Henriksen                                                                                                                                         Leder i Hvaler Kulturvernforening

Hvaler Kulturvernforening – en stor “arbeidsgiver”, det forplikter.

Dugnadsfolket er en viktig del av suksessen bak Brottet og området rundt. I kveld ble 25 av disse satt spesiell pris på gjennom god mat og godt drikke.
Dugnadsfolket er en viktig del av suksessen bak Brottet og en rekke andre prosjekter. Fredag ble 25 av den “faste staben” satt spesiell pris på med fest i Amfigrotta, et viktig tilskudd til kulturarbeidet i kommunen.

Med betydelig støtte fra næringsliv, organisasjoner, fylkeskommunen og Hvaler kommune, har Hvaler Kulturvernforening kunne holde et høyt aktivitetsnivå gjennom mange år, en aktivitet knyttet til:

 • Restaurering av den gamle smia og maskinhuset
 • Etablering av parkeringsplass
 • Bygging av Brottet med Amfigrotta
 • Bygging av verksted og kiosk
 • Drift av kystledhyttene
 • Etablering av kystlekeplassen
 • En rekke arrangementer som Bygdedagen, Julemarkedet og arrangementer i Brottet
 • Arbeidet med å restaurere Brekke gamle skole
Etter 10 år med full innsats for Brottet og en rekke andre prosjekter, er det stort engasjement for veien videre. Carsten Henriksen og Jan Arntzen er av de mange som har "dratt lasset" gjennom disse 10 årene
Etter 10 år med full innsats for Brottet og en rekke andre prosjekter, er det fortsatt stort engasjement for veien videre. Carsten Henriksen og Jan Arntzen er av de mange som har “dratt lasset” gjennom disse 10 årene

Men penger og annen støtte kommer ikke av seg selv. Den store frivillige innsatsen som ligger til grunn for arbeidet blir lagt merke til i vide kretser og “honorert”, som når vi mandag mottar Berg Sparebanks nærmiljøpris.  Med denne erkjennelsen er styret i Hvaler Kulturvernforening seg bevisst det “arbeidsgiveransvar” vi har for de mange som står på ” året rundt “. Dette ansvaret understreker vi gjennom å :

 • tegne forsikringer for dem som jobber med bygg- og anleggsarbeid
 • ha sosiale arrangementer der vi presenterer planer og fremdrift
 • et årlig julebord med god mat og drikke
 • profilering i media
 • ha en kultur for “frihet” til å velge bort dugnadene
 • Se dette arbeidet som et folkehelseprosjekt der identitetsbygging,trivsel og aktivitet er viktige elementer

I kveld (28.11.) var 25 dugnadsarbeidere og gode samarbeidspartner i Brottet Kultur AS og Kystmuseet Hvaler benket til årets julebord for å markere og glede seg over nok et aktivt dugnadsår, antatt rundt 5 – 6000 timer. Det var mao med god grunn vi i kveld hedret våre dugnadsarbeidere, vår viktigste kapital.

Paul Henriksen                                                                                                                               Leder i styret for Hvaler Kulturvernforening