Nå har vi spikket knagger og vi har drukket gløgg……….

 

Dugnadskvelden på Brekke, der gjenskaping av de historiske knaggene sto i fokus, startet som seg hør og bør med en introduksjon ved «knaggansvarlig» Eivind Børresen og gløgg servert av Ragnhild Nordengen
I kveld ble dugnadsåret på gamle Brekke skole avrundet med verdens første knaggspikkekveld, en kveld der ti kvinner og menn stilte opp for å gjenskape knaggrekkene der barn i generasjoner har hengt sine klær  før de alvorsstemte, fnisende, litt engstelige, forelsket og redd for å bli hørt, har gått over dørstokken og til langbordet i skolestua der læreren allerede satt klar ved orgelet. 

Skarpe kniver er en forutsetning for en godt formet knagg. Hovslager Trine Holte sørget for at knaggspikkerne hadde det beste verktøyet for sitt håndverk, nettopp en skap kniv.

Dyp konsentrasjon og stødig knivføring preget deltagerne. Av kursleder ble det gitt klare instrukser om at  knaggene, etter nasjonale mål,  skulle ha en lett gjenkjennelig «reisning»  fra 16mm  i diameter fallende til  10mm i ytterpunkt.

Et sett med nye knagger, rundt 30 i tallet, med individuelt og historisk preg  pryder nå svalgangen både i 1. og 2. etasje.

Dugnadsgjengen på gamle Brekke skole takker for følget og støtten vi har fått i året vi nå legger bak oss. Motivert som vi er for å gå løs på det innvendige arbeidet, bl.a. med tapetsering og maling, starter vi opp igjen allerede 1o. januar. Trivsel og respekt for de historiske verdiene er det som ligger til grunn for arbeidet. Ønsker du og bli med oss i dette spennende arbeidet, er du hjertelig velkommen.  På gamle Brekke skole  har vi plass til alle!

Paul Henriksen

Dugnadsgjengen i Brottet takker for følget i år og ønsker god jul!

En storfornøyd dugnadsgjeng i Brottet takker for følget i året vi nå legger bak oss. På bildet fra venstre: Ole -Christian Bernholth, Paul H., Leif Hansen, Steinar Pettersen, Jan Appelgren, Tom Buskoven, Erling Olsen, Arild Johannessen, Kennet Baarstad og Jan Vassdal med Thor-Ivar Olsen bak kamera
Steinar Pettersen, Tom Buskoven, Erling Olsen, Ole Christian Bernholth, Jan Appelgren og Thor Ivar Olsen er blant dem som  kan se tilbake på godt over 1000 dugnadstimer på taket av Amfigrotta i år.

I dag ble den siste skruen satt  i treverket som omslutter Amfigrotta, anlegget som ble bygget primært som garderobe for oppsettingene i Brottet, men som nå også leies ut til lag, foreninger og privatpersoner for møter, fest og hygge. Ønsker du å leie her, kan vi dekke for inntil 60 personer! Ta kontakt med undertegnede.

Dugnadsinnsats som vekker respekt og interesse – hva motiverer oss?

Et trivelig arbeidsfellesskap, der det også er lov å «mobbe» kameraten sin, er limet i dugnadsgjengen

Forleden ble jeg spurt av Fredrikstad-avisa Demokraten om hva det er som motiverer dugnadsgruppene på Brekke og i Brottet til en slik innsats gjennom flere år. Til dette kunne jeg si følgende:

 • Opplevelsen av å tilhøre et sterkt fellesskap med stolthet over det arbeidet som gjøres.
 • Viktig å sørge for god planlegging av dugnadsarbeidet, der materialer og nødvendig verktøy må være på plass. Gi rom for at alle kommer med innspill til planleggingen
 • Trivsel i form av humor er et viktig element, trivsel der det er lov å «mobbe» kameraten sin, ta en god kaffepause og slippe tull og tøys løs.
 • En spesiell vri på innkallingen er forhåpentligvis  med å bidra til trivselen. Innkallingen til gutta i Brottet sender jeg på sms i verseform hver søndag kveld. Et lite knippe slike visestubber og «skaldekvad» viser hvordan dette tar seg ut:

Vi synger oss til dugnadsinnsats – redigert

 

Paul Henriksern

 

 

Behandlingen av Hvalers første kulturminneplan utsatt

Forsiden på forslaget til ny kulturminneplan for Hvaler kommune

Etter planen skulle Hvalers første kulturminneplan vært til sluttbehandling i kommunale organer i disse dager etter å ha ligget ute til høring i høstmånedene der bl.a. Hvaler kulturvernforening, fylkeskonservatoren og Hvaler hytteforening  har inngitt uttalelser .

Etter å ha fått saksframlegget presentert,  med administrasjonens korrigeringer, fant imidlertid styret i kulturvernforeningen det nødvendig å anbefale utsettelse av videre behandling. Vår anbefaling var begrunnet bl.a. i følgende forhold:

 • faktiske feil som var påpekt i høringsrunden var ikke rettet
 • høringsinnspillene var ikke fremstilt og kommentert i tråd med vanlig praksis i plansaker
 • høringsinnspill fra Hvaler hytteforening var ikke tatt med.

Les kulturvernforeningens fullstendige begrunnelse under:

Administrasjonen i Hvaler kommune v

Vi finner grunn til å gi honnør til Hvalers politikere for å ha fulgt opp vår henstilling om å sende planen tilbake til administrasjonen for ny gjennomgang. Det ligger for øvrig ingen dramatikk i dette ut over at vi gjerne skulle sett planen vedtatt nå i desember i tråd med fremdriftsplanen. Det vi nå håper, er at administrasjonen tar kulturvernforeningen og fylkeskonservatorens med på råd slik at de feil og mangler som er påpekt kan rettes opp før endelig behandling finner sted, antatt i februar 2018. Etter å ha påbegynt arbeidet med kulturminneplanen i 2014, er det på tide at denne nå kommer på plass, dette både på vegne av plan- og bygningsmyndighetene i Hvaler kommune, og for oss som på frivillig grunnlag ønsker å arbeide med kulturminnevern i tråd med vedtatte bestemmelser.

Paul Henriksen

Velkommen til knaggspikkerkveld på gamle Brekke skole

Gamle Brekke skole «som nå er ferdig restaurert utvendig, skinner i dagslyset, men du verden hvor flott huset også fremstår nå med lys i «gammel» lampe over den nymalte inngangsdøra. Slik håper vi også at opplevelsen vil være for andre som ikke har sin «daglige gange» her inne på det som en gang var et sentralt møtepunkt på Kirkøy.
Riktig god julestemning håper vi å skape førstkommende onsdag 6.12. kl 17:30 da vi inviterer til verdens første knaggspikkerkveld med gløgg. I tillegg til å ha et par hyggelige timer i sammen, har vi nemlig en baktanke som består i å avholde dugnad der vi tøljer knagger for å rekonstruere knaggrekkene som Eivind Børresen viser fram på bildet under. Ta med en skarp kniv, emner av ener fås på stedet.
Velkommen skal du være enten du er av det faste «klientellet» på gamle Brekke skole eller kun er nysgjerrig på det som skjer på den gamle skolen.

Paul Henriksen

Vi er i mål!!…… nesten

Arild Johannessen, Paul H og Leif Hansen med tommelen opp for taket som nå er dekket. Til høyre et bilde fra «mandagsbønnen»

Tiden med tilfeldige stenhauger og flagrende papp på taket er nå en saga blott. Det er et langt penere og forseggjort bygg som etter hvert skal ta imot nye gjester og publikummere til Brottet og Amfigrotta. Nå gjenstår bare små justeringer, finpuss og opprydding. Den tar vi førstkommende mandag om værgudene fortsatt spiller på lag.

Også i veien pågår det arbeid. Her Jan Vassdal i gang med å legge trekkrør for fiber og rør som skal sikre strøm til «Billetten»
Brygga er for alle

Nordgårdsbrygga har som kjent vært gjenstand for en omfattende saksbehandling for å få denne godkjent. Som en betingelse for godkjenningen stilte kommunen krav om skilting som understreker at dette er en brygge der allmennheten har full tilgang. For oss som har jobbet med dette prosjektet i flere år, har dette vært en selvsagt ting. Når denne betingelsen, som kostet oss nærmere kr 5000,- likevel ble knyttet til vedtaket, er det bare å følge opp. I dag fikk vi på plass skilt på alle tre sidene av brygga, samt på bua. Da får vi tro alle er fornøyd og ferdigattest kan utstedes. Sist men ikke minst håper og tror vi dette skal bli en attraktiv plass både for store og små.

Paul Henriksen

Dugnad på Brekke med fullt trøkk fra kjeller til loft

Det ble jobbet på mange «plan» på gamle Brekke skole i kveld, der en av årets siste dugnader ble gjennomført. På loftet startet arbeidet med å legge gulv over allerede tilført isolasjonsmateriale (Eivind Børresen og Frode Lund). Hva vi skal bruke denne flotte loftsetasjen til i fremtiden gjenstår å se, men det nærmeste året vil dette bli lagringsplass både for materialer og for et fortsatt rikholdig utvalg av plansjer og kart. Dette er tatt vare på både for salg, men også som interiør i huset når det står ferdig, antatt i 2019.

I kjelleren ble det også jobbet i dag der Frode Lund og Ragnar Holte boret åpning for vann og avløpsledninger til kjøkken og våtrom.

I kammerset i 1. etasje, der taket har fått sitt første strøk med lys grå maling, gjøres det nå klart for maling av veggene der «komiteen for farge- og tapetvalg» har konkludert med grønnfarge tett opp mot den som var i rommet de siste årene huset fungerte som skole. Her må vi imidlertid få på plass noe mer varme før arbeidet kan starte der  Knut Hjortland gjør den siste finpussen.

Klargjøring for kommende kulde og fuktighet tok Frode Lund og Paul H seg av. Foran vinduene e ble det trukket byggplast mens nyinnkjøpte panelovner ble montert. Selv om det elektriske anlegget fortsatt er på minimumsnivå, må vi sørge for en viss varme både på vegne av selve huset og for de som skal jobbe her.

Finpuss som forberedelse til senere overflatebehandling var også jobben til Jan Berntzen, her med kvistlakk som påføres innfelte gulvbord. Dette store rommet i 2. etasje, som i fremtiden skal være arena for ulike kulturaktiviteter, ble helt fram til 60-tallet benyttet som gymsal der vinduene var sikret med hønsenetting.

Paul Henriksen

 

Max uttelling i max vær på høstens dugnader

En ting er rimelig sikkert; værgudene spiller på lag med dugnadsgjengen i Brottet. Med stort sett strålende vær på mandagsdugnadene de siste to månedene og godt fremmøte er vi nå kommet så langt at hele det 130 m2 store taket har fått tredekke. Nå er det kun inndekking av sidene på det terrasserte taket samt noe tilrettelegging av mer estetisk karakter som gjenstår. Om ikke værgudene viser oss en annen side i de neste to tre ukene, vil det arbeidet som vi så for oss også etter jul, være ferdig i god tid før klokkene ringer for jula.

Ole-Christian Bernholth, Paul H, Arild Johannesen, Leif Hansen, Asbjørn Svendsby, Erling Olsen, Kennet Baarstad og Thor-Ivar Olsen i ferd med å sluttføre arbeidet på selve taket.

Jan Appeløgren og Thor-Ivar Olsen har jobben med å kle inn sideveggene på det terrasserte taket.

Jan Vassdal i gang med å grave grøft for trekkrør for fiber som skal på plass i Amfigrotta før neste sesong

Mellom Dypedalsåsen eldresenter og Brottet går det en koselig skogsvei som delvis har vært ufremkommelig det siste året p.g.a. byggearbeider og graving av grøft for fiber som legges i området. Nå er den øverste delen av veien igjen på plass slik utbygger NIPAS lovte. Vårt håp er at veien skal ytterligere utbedres slik at ikke minst beboere og ansatte på eldresenteret skal kunne gå turer ned til Brottet og Museumshavna. Her håper vi nå på hjelp fra Hvaler kommune både med maskinkraft og et topplag med jord/subus.

Paul Henriksen

 

 

 

Kulturvernforeningen og Hvaler kommune viderefører samarbeidet i 2018

Det er Petter Wistner som frem til sommeren skal lage nye kanonlavetter på festningsholmen, mens Arnt Otto Arntsen utarbeider en forvaltningsplan.

I budsjettet for inneværende år vedtok flertallet i kommunestyret på Hvaler, Høyre og Fremskrittspartiet, å avsette kr 500.000,- til et samarbeidsprosjekt med Hvaler kulturvernforening der hoveddelen av beløpet skulle brukes til å sette i stand kanonlavettene på Akerøy fort, samt utarbeide en forvaltningsplan, herunder en skjøtselsplan for festningsholmen. Dette er et omfattende arbeid, og det ble tidlig klart at det var nødvendig å forlenge prosjektet  inn i 2018. I går  ble det så signert  en utvidet avtale knyttet til det gjenstående beløpet på kr 350.000. Avtalen som ble undertegnet fredag har fokus på følgende oppgaver:

 • Sluttføring av arbeidet med forvaltningsplan; handlingsplan og skjøtselsplan.
 • Ferdigstille arbeidet med å restaurere/fornye kanonlavettene. Inkludert materialer og transport fra/til Festningsholmen.
 • Informasjonstavler. Innkjøp, produksjon og oppsett i samarbeid, med HK og nasjonalparkforvaltningen.
 • Handlingsplan for festningen – utrede fremtidige mulig tiltak, herunder tekniske løsninger i samråd med HK og nasjonalparkforvaltningen
 • Annet kulturhistorisk arbeid knyttet til kulturminneplanens handlingsdel skal avtales spesielt etter godkjenning av planen.
 • Arbeid og tilrettelegging for kulturhistoriske stier som for eksempel Middelalderleden* og stien ut til Stolen på Vesterøy.

*Middelalderleden er navnet på kystsstien som er planlagt fra Skjærhalden, over Gilbergodden og Skårsnes med hustuftene, til  Helleskilen, via gamle Brekke skole, Arekilen med Arkimedesskruen, via Hvaler kirke, gjennom Prestegårdsskogen, Storesand, Sjursholmen og tilbake til Skjærhalden.

Går det slik vi håper, vil vi i løpet av de neste to årene ha et sammenhengende kyststisysten, Middelalderleden, der hustuftene, på Sjursholmen og Gilbergodden/Sårsnes knyttes opp mot gamle Brekke skole, Arekilen med Arkimedesskruen og Hvaler kirke

Dette er et relativt omfattende stisystem som skal planlegges, grunneieravtales og merkes. Målsettingen er å ha dette ferdigstilt innen utløpet av 2019. Det Hvaler kulturvernforening kan få gjort i 2018 er å inngå avtaler med grunneiere der det skal merkes og plasseres ut informasjonstavler. Håpet er å få deler av dette arbeidet finansiert via fylkeskommunen og Gjensidigestiftelsen, slik tilfellet var da vi merket stiene både på Vesterøy via Skjelsbuveten og på Spjærøy.

Vi skal selvsagt ha et realistisk forhold til hva vi klarer å merke i løpet av de kommende to årene, men nevner like vel at ambisjonen også  er å komme i gang med en  kyststitrase over til Stolen på Vesterøy der Lossen gikk ned i 1717.

Fregatten Lossens forlis ved Stolen på Vesterøy, julaften i 1717 interesserer mange. Å få en merket turløype hit ut med en  informasjonstavle på stedet er et prioritert mål for Hvaler kulturvernforening

Paul Henriksen

 

 

 

 

Elektrisk stemning på Brekke i dag

På årets nest siste dugnadsdag var det bokstavelig talt «elektrisk stemning» på gamle Brekke skole. Nettpartner har vært på plass og koblet på strøm inn; alt kontrollert og i orden. M.a.o. et historisk kapittel også dette. Det er lenge siden det var «lys i pærene» her. Dette betyr at vi kan få en viss varme i huset i vinter noe som både er bra for de som skal jobbe her og ikke minst for husets «trivsel». De nye stikkontaktene som er avbildet over, skal imidlertid etter hvert skiftes ut. Det er nemlig mulig å få kopier av gamle kontakter etc. som tilfredsstiller dagens krav til standard. Vi satser på at dette kommer på plass i det historiske bygget.

«Strøm inn» innebærer imidlertid ikke et fullstendig anlegg. Nå starter derfor arbeidet med å søke økonomiske midler, slik at vi får lagt kabler og øvrige installasjoner rundt om i huset. Dette er et område der de antikvariske myndighetene ikke gir  støtte, slik at her må vi «lete» lange andre veier. Denne problemstillingen har vi også når det gjelder vann- og avløp. Men, vi er optimister som alltid og er fornøyd med fremdriften. Den «elektriske stemningen» fra i dag, tar vi med når vi snart går i gang med forberedelsene til et nytt dugnadsår der vi også inviterer deg med bl.a. til å det omfattende arbeidet med å male tak og vegger.

Paul Henriksen

 

«Tak-fast» fremdrift i novembersol

Værgudene har vært svært generøse med penværet i høst og gitt oss fine muligheter for god fremdrift på taket av Amfigrotta der vi nå ser muligheten til å bli tilnærmet ferdig til jul. Til tross for sykdom og annet fravær i dugnadsgruppa stiller 8 – 10 mann opp og jobber i fire timerpå mandager. Det gir resultater. Med dagens innsats er vi kommet fram til de siste 35 kvadratmeterne som Ole Christian Bernholth klargjør – se bildet under. Om ikke vinteren legger sin hånd over området i uka som kommer, kan vi komme langt også på denne delen neste mandag . På bildene er  følgende i aksjon: Leif Hansen, Tom Buskoven, Thor-Ivar Olsen, Jan Appelgren, Arild Johannesen, Asbjørn Svendsby og Jan Vassdal.

Men ikke bare var det aktivitet på taket i dag. Vi sikrer nå strømtilførselen til kystledhyttene med kabel lagt i bakken. Dette arbeidet har dugnadsgjengen tidligere stått for. I dag var det klart for vår gode samarbeidspartner Al Elektriske v/Jarle Larsen og hans folk som sto for tilkobling og oppsett av nye sikringsskap. Se bildet under

Historiske kart på stålplater monteres opp i området ved Brottet

Som tidligere nevnt har det gjennom flere år blitt arbeidet med historiske kart over de bebodde øyene på Hvaler. Disse kartene i størrelse 70 x 100 kan bestilles fra Hvaler kulturvernforening til en pris av kr 250,- pr stk. ( + kr 150 ved forsendelse). For å kunne markedsføre disse flotte kartene er de nå overført til stålplater og blir etter hvert mulig å se utendørs i området ved Brottet. Pr. i dag er kart over Vesterøy, Spjærøy, Asmaløy, Kirkøy og Søndre Sandøy klare. Det jobbes videre med å få på plass tilsvarende for Herføl og Nordre Sandøy, senere hen også andre øyer som Singløy, Kjerringholmen, Lauer, Tisler og Akerøy.

Paul Henriksen