Bli med oss på bygdedagen 8. juni og på musikkteateret “Fyret” med premiere 10. juli.

Brottets 15. sesong , blir en spennende sesong med nytt musikkteater. Forestillingen “Fyret” med premiere 10. juli og oppfølgende forestillinger 14., 17., 19., og 24. juli , er et musikkspill det stilles store forventninger til.  I tillegg til disse forestillingene skal det som alltid også gjennomføres en  generalprøve og en førpremiere (8. og 9. juli).

Til disse forestillingene trenger vi et korps av frivillige for å bemanne kiosken (5 personer), parkering (4 personer) og for vakthold i området  (2 personer).

Bygdedagen pinseaften 8. juni

Også i år arrangerer Hvaler Kulturvernforening, i samarbeid med Kystmuseet Hvaler, den tradisjonelle bygdedagen med et rikholdig program bl.a. med innslag fra forestillingen “Fyret”. I tillegg er det salg fra en rekke “boder”, som på bildet over der du kan kjøpe historiske kart fra Hvalers øyer. Ikke minst er det på bygdedagen du garantert får den gode praten med en sambygding “du ikke har sett på lenge” .

Selv om en fast gjeng fra kulturvernforeningen og Kystmuseet alltid stiller opp, trenger vi frivillige også her bl.a. for salg av mat og drikke (6 personer) og for “stabling av biler” på parkeringsplassen (4 personer fordelt på to lag – betaling via Vipps eller direkte i kassa). Parkeringsavgiften i år er for øvrig på kr 50,-

Vi håper nå at du melder deg på som frivillig enten til forestillingene (Fyret), der du får gratisbilletter til før-forestillingene (8. eller 9. juli) eller til Bygdedagen.

Ønsker du å være med oss på disse folkerike dagene – meld deg via epost til : paulh@online.no, på mobil: 41463771 eler til undertegnede via Facebook.

Paul Henriksen

Dugnadsgjeng på “de skrå bredder” pluss, mye, mye mer…

Å bevege seg på de “skrå bredder” er et uttrykk som er hentet fra teaterverden, men da med tanke på skuespillere og andre aktører. Bokstavelig talt på de “skrå bredder”, og det i et teater, har dugnadsgjengen i Brottet befunnet seg de siste dagene. Ikke foran et kravstort publikum, men for å sikre nettopp skuespillere, store som små mot ulykker og skader. Det det handler om her er fjerning av utsatte gangveier og punkter i Brottet amfi og erstatte disse med sikrere installasjoner. Her eksemplifisert med en smal og til dels morken gang vei der vi virkelig kan oppleve skader og noen faller ut for “de skrå bredder”.

En utvidelse fra 30 cm til 80 cm bredde på gangveien i bratthenget vil forhåpentligvis bidra til større sikkerhet når farten er stor og fokus er å komme inn til korrekt posisjon i rett tid. Kennet Baarstad, Asbjørn Svendsby, Paul H,  Erling Olsen og Thor-Ivar Olsen står for sikringsarbeidet.

Dugnadsgjeng på “skrå bredder”. Mulig at Arbeidstilsynet ville hatt enkelte innvendinger med tanke på HMS, men vi tenker sikkerhet på dugnadsvis. Her Thor-Ivar Olsen, Steinar Pettersen og Asbjørn Svendsby i bratthenget.

Litt om mye – fra dugnads-uka for øvrig

Et viktig “prosjekt” for oss i sommer og med tanke på 14. juli spesielt, er å feire Brottets 15. sesong med besøk til Nordgårdsbrygga av  1 – 2 mindre skuter fra Tall Ships Races i Fredrikstad. En svært viktig forutsetning for å få dette til er at det er dybde og bredde nok i Skjelsbusundet for å få slike skuter inn. I den forbindelse har vi fått hjelp av Skjærgårdstjenesten til å ekko-lodde dybder i området. Resultatet er ennå ikke klart, men vi lever i håpet om at det vi tror stemmer, nemlig  at det er dybder nok til å ta inn skuter som stikker 4 meter dypt.

Hvaler Kulturvernforening har mange gode samarbeidspartnere, blant dem Hvaler Hagelag. Da husstyret på Brekke hadde styremøte i kveld var to av Hagelagets styremedlemmer med, Elisabeth Nordang og Mariann Hovda. Bakgrunnen for samtalene i kveld var å få hjelp til å utvikle hagen rundt gamle Brekke skole både med bær og frukttrær, en begrenset urtehage og en skjermet uteplass. Hva er mulig å få til på en plass med skrinn jord og der det ikke er mulig å få til daglig stell og pleie av jord og vekster – dette var blant de temaene diskusjonen dreide seg rundt. Uansett er samarbeidet mellom Hvaler Hagelag og Hvaler Kulturvernforening et fruktbart samarbeid

Jeg har allerede nevnt utviklingen av Brottet med bedre gangveier og trapper. Det er imidlertid på scenen de mest i øyenfallende endringene nå skjer der Brottungefedrene virkelig gjør jobben. Fyrtårnet på 8 meter reiser seg og på scenen ser vi konturene av fyrmester- og assistentboligen. Vi jobber nå også med et spektakulært innslag under forestillingen “Fyret”, nemlig å skape sjøsprøyt inn mot boliger og fyrtårn. En svært oppløftende samtale med Rørleggermester Rune Svennes og flere av hans medarbeidere i dag, skapte engasjement og stor tro på at dette alltid positive firmaet kan bistå oss med “kaskader” av vann. Det gjenstår å se med hvilken løsning, men med disse folkenes kreative innsats blir dette forhåpentligvis en ny god erfaring både for Rune, hans firma og det gode samarbeidet vi har hatt gjennom mange år nå.

Paul Henriksen

 

 

 

 

I arbeidet med Hvalers kultur og historie bygger vi opp og river ned, for igjen å bygge opp

Dugnadsarbeidet i regi av Hvaler Kulturvernforening antar mange ulike former. I Brottet består arbeidet for det aller meste i å bygge nytt, i år med bygging av et langt større sceneanlegg. Dette vil bli et sceneanlegg som blir det klart største på Hvaler. Først og fremst bygges dette for årets oppsetting “Fyret”, men dette blir et sceneanlegg som etter hvert bør klassifisere anlegget som et regionalt anlegg (lokalt, regionalt og nasjonale anlegg). På mandagens dugnad var dugnadsgjengen engasjert både på og bak scenen, en scene der for øvrig fedrene til Brottungane nå også gjør en imponerende jobb.

Maling av rekkverk, stensetting av forstøtningsmur og ikke minst sluttføring av arbeidet med scenedekket sto på menyen da dugnadsgjengen tro til på mandag.

Stabburet, eller stolpehuset som det også kalles, har hovedfokus på Brekke denne våren, før vi til høsten igjen går løs på sluttetappen som innebærer avslutning av arbeidet i 2. etasje på skolebygget. På dagens solfylte mai-dugnad, klippet Knut Hjortland gresset i hagen, mens Eivind Børresen, Ragnar Holte og Paul H, rev og slet i historiske materialer på stolpehuset. Store soppskader i deler av den ene veggen ble fjernet. Kommende uke får disse områdene “innskudd” av friskt tømmer, som i dag ble barket.  I tillegg til å få fjernet skadet materiale, ble hele frontveggen tatt ned da det knapt var mulig å feste en spiker i de gamle materialene.

Paul Henriksen

 

 

 

Er du en av dem som har glemt oss?

Det overskriften sikter til, er at vi  tidlig i april sendte ut årets faktura på mail for innbetaling av kontingent  for 2019 (noen også pr post). Mange er det som har betalt, noe vi er svært takknemlig for. Det som imidlertid er noe skuffende å erfare, er at det i år er en større gruppe ( rundt 80 av 280 registrerte medlemmer) som, selv etter purring, står som ubetalt. Hva dette skyldes lurer vi på. På bakgrunn av de mange hyggelige tilbakemeldingene vi får, kan vi vanskelig tro at det er fordi aktiviteten er lav og resultatene dårlig at medlemmer ikke betaler kontingenten. Men hva er årsaken da?

Hvaler Kulturvernforening har mange gode støttespillere både i form av enkeltpersoner, offentlige myndigheter og “private” stiftelser som Sparebankstiftelsen DNB, Gjensidigestiftelsen og UNI-stiftelsen.

Midlene vi får fra offentlige myndigheter som Hvaler kommune, Østfold fylkeskommune og Fylkesmannen og fra stiftelser nevnt over, har det til felles at dette er ØREMERKEDE MIDLER knyttet til bestemte innvesterings og aktivitetstiltak som Brekke skole, Brottet, Arekilen, Akerøya osv. Bevilgningene vi får fra disse gode støttespillerne kan vi IKKE bruke til driften av det som etter hvert har blitt en stor og omfattende virksomhet. Midler som skal dekke kommunale avgifter, strøm, regnskapshonorar,  forsikringer, alarmer….. (Brottet og Brekke skole) samt renter og avdrag på lån (parkeringsplassen der vi har investert kr 500.000,-), må vi skaffe selv. I tillegg må all administrasjon (søknader, rapporteringer, planlegging, gjennomføring av div. møter……) utføres på frivillig grunnlag. Dette er selvsagt et spennende og lærerikt arbeid, men krevende å stå i over år.

Vi har i dag en fin inntekt fra utleie av kystledhyttene (ved Brottet og på Brekke skole), utleie av Brottet/Amfigrotta og fra salg i kiosken under forestillingene i Brottet. Selv om vi har en slik mulighet for å skaffe egne inntekter, så er vi helt avhengig av at det fortsatt selges lodd, holdes loppemarkeder, at det gis grasrotandeler, private gaver og ikke minst at vi har en solid gruppe medlemmer som støtter oss. Håpet er derfor at når vi nå sender ut 2. gangs purring på medlemskontingenten, så er du fortsatt med oss.

Paul Henriksen                                                                                                                                                                  Leder i Hvaler Kulturvernforening

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tommelen opp for “Fyret” i den 15. sesongen i Brottet.

Ole-Hermann Gudim Lundberg, har med unntak av de to første sesongene i Brottet, vært med på det meste av det kunstneriske arbeidet sammen med sine nære venner og  samarbeidspartnere i Kulturværste AS, Hans Petter Thøgersen og Svein Gundersen. Sammen har de skapt suksessoppsettinger i Brottet som ;  Stenhogger’n, Brottsjø, Jeppe i Brottet, Frihetsspranget og Fløte på nye eventyr.

I år er det en nyskrevet musikal som skal prege plakaten: “Fyret, et stykke om livet på en fyrstasjon anno 1905, vil ha premiere 10. juli og i dag startet de første prøvene i Brottet. Rundt 40 aktører, hvorav halvparten er fra Hvalers eget barne- og ungdomsteater Brottungær, er med i dette stykket som vil bli spilt på en langt større scene enn tidligere. 

Ekstra hyggelig er det i år å ønske Erik André Hvidsten og Monika Hjelle velkommen tilbake til Brottet amfi. Ikke siden 2011 har de hatt sitt sommerengasjement knyttet til Hvalers   I dag var de begge på plass da prøvene på oppsettingen vi har store forventninger til, skal startet opp.

Paul Henriksen

 

Flagg og strålende sol da 8 personer stilte på dugnad 8. mai

Mens dugnaden på Brekke skole besto i å ta ned råtne bord og soppbefengte tømmerstokker, så var det av anlegg av urtehage og forskjønning i form av malerarbeid som bl.a. var i fokus da dugnadsgjengen på kystmuseet var samlet til dugnad på frigjøringsdagen. Dette er et arbeid for å klargjøre dette flotte anlegget for sommersesongen der “åpningen” av denne finner sted med bygdedagen pinseaften 8. juni.

Den hyggelige praten over kaffekoppen og matpakka er en viktig ingrediens i en hver dugnad. Her er det Harald Hansen, Gunn Karin Karlsen, Carl Erik Madsen, Elisabeth Nordang, Frode Jørgensen, Marit Linnes  Anne-Lise Eriksen og Kathrine Sandstrøm ( Kystmuseet) med Arnt Otto Arntsen bak kamera  som har en velfortjent hvil

For dagens dugnadstrio i Brottet; Kennet Baarstad, Jan Arntzen og Reidar Juul Reinertsen, var ikke værforholdene like trivelig med sur vind og regn. Like fullt sto de på og fikk hentet fram store stenblokker som skal sikre og forskjønne området ved toalettene i Brottet. Jobben er imidlertid ikke ferdig med det. Siden granittblokkene som ble hentet fram, var til dels svært forskjellige, må de rundt 15 – 16 blokkene nå bearbeides til tilnærmet samme høyde. Den gamle stenhoggertradisjonen bæres på ett vis videre gjennom det mangesidige arbeidet med Brottet, 15 år siden anlegget ble åpnet for den første forestillingen.

Paul Henriksen

Dagen da vi tok et “grepa tak” på Brekke og en vegg med.

Med kun mindre arbeid igjen på Brekke skole, var det i dag klart for neste prosjekt på samme “eiendommen”, nemlig det gamle stabburet (stolpehuset). Som fortalt tidligere så var vi klar over at dette huset , bygget i tømmer på 1700-tallet, hadde store råteskader både i taket og i deler av tømmerveggene. I dag gikk vi så løs på taket for å fjerne råtne bord, samt at hele frontveggen må ned og ny panel på plass. Fylkeskonservatorens gode råd vil nå bli fulgt for å gjenskape dette viktige historiske bygget som også er vektlagt som verneverdig i kommunens kulturminneplan

Frontveggen, med svalgang innenfor, er så vidt dårlig at det ikke er mulig å reparere deler av denne veggen. Jan Berntzen, Paul H, Eivind Børresen og Ragnar Holte tok derfor ned hele frontveggen som nå vil bli erstattet med nye panel.

Taket er imidlertid det som haster mest. Her må store deler av bordkledningen erstattes med nye bord. I tillegg må deler av veggstokkene fjernes og erstattes med nye og innfelte rundstokker. Jobben vi fikk gjort i dag, avdekket hvor store skadene er på den østre veggen.

Paul Henriksen

Fantastisk ramme da nytt utkikspunkt ble markert i Arekilen i går

En sivhauk som jaktet mat til familien, hekkende hegrer, grågås på vannet og innimellom en hønsehauk i stup og kast. Alt dette i vakkert solskinn skapte en flott ramme da en svært fornøyd  gjeng i går markerte at første kapittel i arbeidet med Arekilen er avsluttet. En stor dugnadsgruppe skal ha stor takk for innsatsen. I tillegg takk til Hvaler kommune som har merket stien fra Lammenes og inn til “Ørnekilen”. Tilsvarende merking er snart på plass til området der Arkimedesskruen kommer i 2020.

Sivhauken (foto: Anita Lorentzen) beæret oss med besøk og oppvisning ved markeringen i går. På bildet Gunnar Bjar (Fylkesmannen i Oslo og Viken), Kompis,  Laila Kjølbo Rød (Hvaler kommune), Monika Olsen (nasjonalparkforvalter), Øyvind Fjeldberg (Hvaler Arbeidssenter, Paul H (Hvaler Kulturvernforening), Kai Hermansen og Anita Lorentzen (fulglegruppa, nå natur og kulturgruppa i Hkvf).

Fra dugnadsdagen for øvrig

Også i Brottet ble et lite kapittel ferdigstilt i går der den nye tretribunen og nye plasser med vindskjerming ble avsluttet. Kun malerarbeidet gjenstår på det vi opplever som en betydelig oppgradering både med tanke på estetikk og sikkerhet. Asbjørn Svendsby, Jan Appelgren, Jan Vassdal og Thor-Ivar Olsen, Kennet Baarstad og Erling Olsen og undertegnede har all grunn til å være fornøyd med arbeidet.

Et nytt stiprosjekt ble også satt på “beddingen” i går da undertegnede sammen med Arnt Otto Arntsen, Gunn Hedberg og Mildrid Moe fra velforeningen i Papperhavna, hadde befaring til idylliske Kuvavuen. Bakgrunnen for dette er start på arbeidet med en stitrasé vra parkeringsplassen via Kuvauen og over fjellet til Stolen der Lossen gikk ned i 1717. Blir de nødvendige tillatelser gitt av grunneier og nasjonalparkstyret, ser vi for oss tre informasjonstavler på denne traséen., to i området ved Kuvauen, en i høydedraget over mot Stolen. Målsettingen med dette arbeidet som finansieres av Hvaler kommune, er å komme i mål med arbeidet i løpet av høsten.

I samarbeid med velforeningen i Papperhavn, skal Hvaler Kulturvernforening sørge for bedre informasjon og skilting for turfolket gjennom merket kyststi fra parkeringsplassen , via Kuvauen til Stolen.

Paul Henriksen

Stor bredde i saker når styret i kulturvernforeningen møtes

Styret i Hvaler Kulturvernforening teller i utgangspunktet ni personer, sju faste representanter og to vara. Av jobbhensyn har imidlertid en nå måttet trekke seg, slik at vi frem til årsmøtet 2o2o står med  kun en vara. Dette til tross er det et stort saksområde som legges på bordet på de 8 – 9 styremøtene som gjennomføres hvert år. På siste styremøte var det ikke mindre enn 15 saker, saker av til dels stort omfang både hva gjelder økonomi og involvering av menneskelige ressurser. La meg gjøre et lite utvalg av de sakene som var oppe til vedtak eller der det ble gitt orienteringer:

Jenni Caspersen er en av 3 personer knyttet til Kystmuseet Hvaler som samlet har 1,2 stillingsressurs på årsbasis.
  1. Styret i Hvaler Kulturvernforening er eierstyre for Kystmuseet Hvaler, en underavdeling av Østfoldmusene. På siste møte ble det orientert om Kystmuseets årsmelding og regnskap for 2018 samtidig som fremtidige samarbeidsprosjekter ble gjennomgått.

2. Samarbeidsavtale med sjøspeidergruppa på Hvaler ble vedtatt. Dette betyr at den driftige speidergruppa fra inneværende år får sitt tilhold i området med Brottet og Amfigrotta.   Gruppas seiljoller vil ha sin faste plass i Museumshavna der speidergruppa selv skal  legge til rette et mindre bryggeanlegg (flytebrygger).

3. Vedtak fattet om å starte arbeidet med å bygge en fullskalamodell av en losskøyte tilnærmet lik modellen vi ble vist på Marinemuseet i Horten. Skøyta som vil bli på rundt 30 fot, skal ha som sitt utgangspunkt en Hvalerskøyte (losskøyte) anno ca 1860. I dette utfordrende arbeidet vil vi samarbeide nært bl.a. med Maritimt Center. Etter Brottet, Amfigrotta og Brekke skole, vil byggingen av en slik Hvalerskøyte blir et nytt signalprosjekt for kulturvernforeningen. Målsettingen er å ha en slik skøyte (losskøyte) seilbar innen utløpet av 2025.

4.   I år gjennomføres Kulturminnedagene for tredje gang på Hvaler, et europeisk, nasjonalt og lokalt arrangement i regi av Norges Kulturvernforbund. I år er hovedoverskriften for denne uka i september “Fremtidens Kulturarv”, der ikke minst barn og unge skal aktiviseres og orienteres om hvor viktig kulturminnene er for vår kulturarv og felles identitet. I tillegg stilles spørsmålet: hva som  kan bli fremtidens kulturminner?

I samarbeid med Hvaler kommune, Kystmuseet Hvaler og Hvaler Hagelag legger vi opp til to hovedaktiviteter der klasser fra henholdsvis Åttekanten og Floren skal besøke gamle Brekke skole 10. september og få oppleve en skole i “gamle dager” både i form av inventar, drakter, brødbaking og besøk av en “gammeldags” lærer. I tillegg skal elevene på våre to barneskoler inviteres til å tegne etter oppfordringen; Hva er det på Hvaler som betyr mye for deg; en bygning, oldemors hage, stedet du leker, en båt….? Går det som vi håper, skal disse tegningene stiller ut i “Kunstgata” på rådhuset i september under kulturminnedagene. Det siste er et tiltak spesielt Hvaler Hagelag vil ha ansvaret for og som også vil bli synliggjort på Eplefestivalen 22. september.

5.  I 2015 og 2016 startet Kulturvernforeningen arbeidet med å merke det vi har kalt “Kulturleden”, en 12 km lang kyststi-trasé på Spjærøy. Senere har vi også bidratt til informasjons- og stiarbeid i Arekilen og på Akerøya (Festningsholmen). I 2019 håper vi også å videreføre dette arbeidet med nye informasjonstavler og merking til Røsshuet på Kirkøy med StenKunstHvaler og kulturminneområdet knyttet til stenindustrien. Dette prosjekt ser vi på i samarbeid med Hvaler Kunstforening.  I tillegg er det i samarbeid med Papperhavn velforening skal det nå legges planer for en merket sti via Kuvauen til Stolen der Lossen gikk på grunn og sank julaften i 1717.

6.   Økonomi, knyttet både til de store prosjektene, driftssituasjonen, vår likviditet og prissetting på ulike varer og tjenester er gjennomgangstemaer på foreningens styremøter. På siste møte handlet dette bl.a. om fastsetting av parkeringsavgiften på en parkeringsplass der vi har et større banklån (kr 500.000,-) og i tillegg betaler en årlig leie. Parkeringsavgiften har stått stille i flere år, men fra inneværende sesong blir prisen publikum vil møte ved arrangementer i perioden 1.6. – 1.9. være kr 50,– mot tidligere kr 30,-. Vi håper publikum vil har forståelse for at vi nå vil foreta en slik økning.

7. Kystlekeplassen, men en avdeling på Kystmuseet og en i området ved Brottet er svært populære arenaer for lek, opplevelser og læring om kystens liv og historie. Dette er et arbeid som har pågått i flere år nå og som nok vil pågå i alle fall i et par år til. Selv om vi ikke er helt i mål, er det viktig at sikkerheten rundt disse lekeplassene blir ivaretatt. Her skal det, i samarbeid med Hvaler kommunes lekeplass-ansvarlig, foretas en gjennom gang av hvert enkelt “apparat.

8. Gjennom arbeid og planer for stier, informasjonstavler, ny Arkimedesskrue, fugletårn og utkiksplattform i Arekilen, har det blir utviklet et spennende og godt samarbeid bl.a. med personer spesielt opptatt av natur- og fugleliv. Dette har igjen gitt ideen til en undergruppe under Hvaler Kulturvernforening med spesielt fokus på denne siden av Hvalers miljø og kultur. På siste styremøte ble det derfor vedtatt (etter initiativ fra Kai Hermansen) å opprette en slik undergruppe med nettopp natur, miljø og kultur som spesialfokus. Kompetansen denne gruppa sitter på, vil være svært viktig bl.a. ved fremtidig arbeid med stier og for bevaring av Hvalers egenart.

Paul Henriksen