Vi nådde målsettingen og vel så det før jul!

Det har ikke manglet på innsats fra dugnadsgjengen de siste ukene. Veldig godt fremmøte med rundt 15 på jobb i snitt, og noen som har stilt opp med ekstradager, har gjort sitt til at vi har kommet i mål når det gjelder båthuset/formidlingssenteret. I tillegg har det vært full innsats i serveringsbygget som fremstår fullstendig oppgradert innvendig. God start også på de gamle driftsbygningene fra stenhoggertiden. Et spesielt år til tross. Det er bare å være imponert over innsatsen og holdningene som blir vist. I slik en innsats bor det mye god folkehelse og trivsel.

På nordveggen gjøres det nå klart for å lage en stor port for båter ut og inn. Fredag førstkommende skal skøyta «Skarven» inn her.

Paul Henriksen

UNI-stiftelsen sørger for strøm i maskinhuset ved Brottet!

Hvalers enste industrihistoriske periode skal synliggjøres bl.a. i maskinhuset ved Brottet

Som tidligere fortalt så er Hvaler Kulturvernforening i gang med å restaurere smia og maskinhuset ved Brottet, de eneste gjenværende driftsbygningene fra stenhoggerperioden på Hvaler (1890 – 1980) . Til dette arbeidet har vi tidligere fått støtte både fra avdeling kulturarv i Viken fylkeskommune og fra Norsk kulturminnefond. Dette er midler som er knyttet til restaurering av selve bygningene. Vi søkte derfor UNI-stiftelsen om kr kr 37.500,- for installasjon av elektrisk anlegg i maskinhuset (maskiner for drift av kompressorene) da dette bygget ikke lenger har et operativt el-opplegg. I dag kom gladmeldingen om at søknaden er innvilget med kr 30.000,-. Dette setter vi selvsagt stor pris på. Det å få et strømopplegg for dette bygget, gjør også sitt til at vi har fått styrket håpet om å få liv i noen av de gamle maskinene som i drift her i tiårene etter 2. verdenskrig.

De gamle driftsbygningene har fristet en omflakkende tilværelse der materialer og og utstyr ble brukt og gjenbrukt i nærmere 100 år.

Når vi i 2020 har hentet inn over 1 mill til ulike prosjekter det være seg til utkikkstårn i Arekilen, lystårn i Brottet, Hvaler-skøyta «Arnt Otto», kystlekeplassen smia og maskinhuset, så er dette ikke minst en tillitserklæring til det store og omfattende dugnadsarbeidet. Stiftelser, offentlige myndigheter, næringsliv og foreninger (Lions og Hvaler Hytteforening) og enkeltpersoner, ser at det blir resultater av et økende dugnadsengasjement. Dette gleder og motiverer til ytterligere innsats for fellesskapet!

Med UNI-stiftelsens støtte blir det ikke bare strøm i lampene. Nå øyner vi også håpet om å få drift på i alle fall noen av de gamle maskinene som drev bormaskinene ute i anlegget.

Paul Henriksen

Full innsats i et dugnadsår på hell

På tross av at vi nå snart skriver midten av desember og corona-situasjonen fortsatt er alvorlig i mange kommuner, så klarer vi å holde oppe et stort dugnadsengasjement i Brottet Kystkultursenter. I dag fordelte de 16 deltagerne seg på fire «poster»; inne i selve arenaen, på de gamle driftsbygningene fra stenhoggerperioden, i kiosken og på båtbyggeriet. Dette i tillegg til at dagen også ble brukt til å «pakke ned» en svært vellykket kystledsesong. I forhold til det siste så innebar det å lagre utemøbler, sette de to ekene på land, samt pakke inn den populære båten vi har på kystlekeplassen.

Paul Henriksen

Hvem var Gunilla? Gjør som Fredriksstad Blad; søk informasjon om Hvaler-historien på kulturvernforeningens hjemmeside

På siste side i Fredrikstad Blad i går (2.12.), er det noen som spør etter historien knyttet til Gunillaskjæret ved Singløya. Hvem var denne Gunilla? Svaret som FB kan gi, er at informasjon om dette kan du hente på hjemmesiden til Hvaler Kulturvernforening «link deg til historien».

Artikkelen som forteller den tragiske historien om Gundhild Taraldsdatter som ble henrettet for å ha «falt i uløkka», finner du i Roar Julsens artikkel.

Men, det er ikke bare artikkelen om Gunilla, eller muligens Gunhild, som du finner her. På denne siden kalt http://www.hvalerkulturvernforening.no/lenker-til-historien/ har vi samlet en rekke kilder til Hvalers- og kystens historie, ja kanskje en av de største samlingene om vår lokale historie og kultur. Her har vi samlet opplysninger om Hvaler-tuftene, Folkets Hus, kirkene på Hvaler, videoer om kystmuseet og stenhoggervirksomheten, en stor samling Hvaler-bilder og mye, mye mer. I samarbeid med filmfotografen Kjell Vassdal, vil ikke minst denne bildebanken bli utvidet.

Nå ønsker vi å utvikle denne historiske kunnskapsbasen med flere teamer. I en periode der vi jobber med å lage en modell av Hvalerskøyta vil dette temaet bli utdypet. Følg derfor med på hva som legges ut og bruk oss gjerne som kilde, slik Fredriksstad Blad har gjort i informasjonen om Gunillaskjæret.

Paul Henriksen

Sparebank DNB-stiftelsen med flott støtte til prosjekt Hvalerskøyta

Innenfor fellesskapet Brottet Kultur, bestående av Kulturværste AS, Hvaler Kulturvernforening og barne- og ungdomsteateret Brottungær, søkte vi tidligere i høst Sparebankstiftelsen DNB om et større beløp for perioden 2021 – 2023. Dette innbefattet søknad om støtte til flere formål som bygging av en full skal Hvalerskøyte (losskøyte), teateroppsetting i Brottet og flere mindre tiltak. I dag kom meldingen om at vi er innvilget kr 600.000,- til skøyteprosjektet og til kystlekeplassen over tre år.

Arbeidet med å målsette og beregne skøyta er allerede i gang og følges opp med et bredt faglig to-dagers møte i mars. I januar trekkes også en gruppe elever fra Kråkerøy u-skole med i prosjektet

Vi er selvsagt svært glade for den startkapital vi nå har fått til skøyteprosjektet som alene har en kostnadsramme på rundt 3 mill. Dette prosjektet har allerede startet med oppføring av et større bygg, samt målsettingsarbeid og utredninger knyttet både til skrog, rigg og seil. I nærmeste framtid skal også et større tre felles for bearbeiding til kjøl. Dette er også et prosjekt som barn og unge skal engasjeres i, noe jeg vet DNB-stiftelsen legger vekt på, i tillegg til at den store dugnadsinnsatsen «premieres».

Skåret i gleden er imidlertid at det ikke ble gitt støtte til kommende års oppsetting i Brottet. Vi tar dette til etterretning og har uansett den klare målsetting om at vi i felleskap skal etablere et grunnlag for forestillinger i Brottet sommeren 2021.

Uansett gleder vi oss over tildelingen som bekrefter den mangeårige støtten Sparebankstiftelsn DNB har gitt til ulike prosjekter i regi av Hvaler Kulturvernforening og våre nære samarbeidspartnere. Det første tilskuddet kom i 2004 som tilskudd til etableringen av Brottet amfi. Senere er støtten til Brottet gjentatt, i tillegg til flott støtte både til Amfigrotta, Brekke skole og kystlekeplassen.

Paul Henriksen

Høyt «hang» de og surt hadde de det…..

I et på alle måter surt vær kom de siste lengdene med papp, og lekter på plass på taket av det nye båtbyggeriet. All ære til Eivind Børresen og Ragnar Holte for jobben som taktekkere.

På nordveggen av det nye bygget skal det inn en større port med en bredde på rundt 5 meter. Dette fordi det er fra denne siden vi skal ha ut og inn skøytene som skal settes i stand og bygges her. Allerede fredag 11. desember, er det planlagt at Hvaler-skøyta «Skarven» skal inn i det nye bygget. Skøyta, som er fra rundt 1880, eies av Hvaler Kulturvernforening og skal gjøres sjøklar i løpet første halvår 2021. Dette parallelt med at vi starter arbeidet på en modell av en losbåt fra samme tidsperioden. Treet som skal bearbeides til kjølstokk, skal felles førstkommende fredag.

Men ikke bare pågår arbeidet for fullt på det nye båtbyggeriet. Også i kiosken og i Brottet skjer det arbeid fortløpende. Og fagfolk og handymen er vi godt forspent med her representert ved Steinar Pettersen (jernarbeid/sveiser), Kåre Næss (med ert yrkesliv bl.a. som maler og gulvlegger sammen med Asbjørn Svendsby (regnskapsmann) og Trond Engblad (rektor). De to sistnevnte også med stor praktisk erfaring og sans for estetikk.

Totalt var vi 16 mann på jobb i dag, imponerende all den stund været langt fra var det beste.

Paul Henriksen

Hvaler Hytteforening, en mangeårig støttespiller slår til igjen, nå i Arekilen!

Siden etableringen av Brottet amfi i 2004, har Hvaler Kulturvernforening hatt mange støttespillere både i det private næringslivet, fra sparebankstiftelser, det offentlige, Lions og gjennom enkeltpersoners bidrag og innsats. En av de organisasjonene som har fulgt oss nær sagt fra dag en, er Hvaler Hytteforening. I den første tiden da motkreftene var flere, var hytteforeningen klar i sin støtte, ikke først og fremst gjennom økonomiske bidrag, men i form av klar positiv holdning til etableringen.

Også på bygdedagen i 2017 ble kulturvernforeningen overrakt gave fra Hvalerhytteforening, her ved leder Mona Flemmen

Siden den gang har hytteforeningen støttet oss både gjennom et større antall sitteunderlag til Brottet, men også ved øremerkede beløp til prosjekter som Amfigrotta, Brottet, Kystlekeplassen og i år til etableringen av tårnet i Arekilen. Med gårsdagens enstemmige beslutning i hytteforeningens styre, kan vi glede oss over kr 20.000,- som en svært viktig støtte til tårn og overbygg på Arkimedesskruen og med det til et viktig turmål for alle som ferdes på Hvaler.

Allerede i morgen (onsdag 25.11) skal arbeidsgruppa for prosjektet legge et løp for videre fremdrift på et prosjekt som vi håper å ha på plass før hekketiden setter en foreløpig stopp for aktiviteten i dette verneområdet (15.04. – 15.07).

Styret i Hvaler Kulturvernforening og arbeidsgruppa for prosjekt Arekilen sender en stor takk til våre venner og støttespillere i Hvaler Hytteforening.

Paul Henriksen

Novemberdugnad i «vårsol»

De siste takbordene kom på plass i dag

Ingen sak å ha dugnader med forskriftsmessig avstand når vi er begunstiget med lite vind og god novembersol, ja et vær som nærmest gir fornemmelser av vår. I dag var dette helt perfekt da de siste takbordene kom på plass og vi kunne markere et viktig delmål i arbeidet med båthuset der skøyta «Skarven» snart skal innplasseres for restaurering, samtidig som arbeidet med den nye skøyta snart starter opp.

På taket Andreas Pagander og Ragnar Holte sammen med håndlangerne Svein Gretland og Bjørn Andreassen (debutant i Brottet) kan konstatere at arbeidet med taket har god fremdrift
Kiosken «skinner» med nytt gulvbelegg, nye luker, nymalt og med nye benkeplater. Det har Kåre Næss, Trond Engblad og Asbjørn Svendsby sørget for.
God fremdrift også på prosjektet vi har kalt «stenhoggerminner» der Jan Appelgren, Steinar Pettersen og Eivind Børresen har regien Her med videre arbeid på taket på maskinhuset.

Da ber vi værgudene om fortsatt å verne mandagene mot «styggvær», i alle fall de to neste mandagene før vi nærmer oss juleferie.

Paul Henriksen

SpareBank1-stiftelsen med flott gave. Nå blir det tårn Arekilen!

Tidligere i høst startet et mangesidig arbeid for å komme videre med prosjektet i Arekilen. Det er allerede gjort mye, bl.a. med å få den nye Arkimedesskruen på plass, men tårnet så det langt verre ut med all den stund dette innebar større kostnader enn først antatt. Dette skyldtes at jernet som tårnet skal bygges i, må gjennom galvanisering og profesjonell montering. Nå ser dette ut til å gå mot en lykkelig løsning all den stund SpareBank1 stiftelsen http://www.osthusgaver.no i dag informerer om at vår søknad på kr 155.000,- er innvilget med ca. kr 140.000,- til tårnet og rundt kr 15.000,- til to informasjonstavler. En stor inspirasjon og en flott gave til alle turglade på Hvaler. Ikke minst håper vi at skolen og barnehagene skal kunne glede seg over et slikt tilbud som stier, utkikksplattform, tårn og Arkimedesskruen vil innebære

Med denne gaven er vi ennå ikke fullt ut i mål, men så vidt mye er på plass av økonomi, at vi trygt kan starte prosessen med å sette selve tårnet i bestilling. Lar Egil Lande Mek og Sveis vil stå sentralt i dette arbeidet

Arkimedesskruen ligger allerede og venter på utplassering i Arekilen. Nå kan vi se fram til å få tårnet realisert tett ved skruen.

Paul Henriksen på vegne av arbeidsgruppa

TAR VI TETEN I NIPAS’-KONKURRANSEN ALLEREDE I KVELD? VI ER KUN 10 STEMMER UNNA – INGEN GRUNN TIL Å SLAPPE AV!

Fantastisk støtte og engasjement fra våre mange støttespillere har nå ført Hvaler Kulturvernforening, DS Hvaler og Speidergruppa på Hvaler helt opp i ryggen på Moss fotballklubb i konkurransen om å få et prosjekt realisert på NIPAS’ regning.

FORTSETT TRYKKET TIL DOMMEREN BLÅSER AV KAMPEN!

I skrivende øyeblikk mandag kveld har Moss fotballklubb, vår argeste konkurrent ledelsen med 1005 stemmer . I samarbeid med DS Hvaler og Hvalerspeiderne har vi 996, stemmer. Vi har med andre ord redusert et forsprang på 300 stemmer til 10 i løpet av drøyt et døgn. Det lover godt for fortsettelsen, men vi bruker her nettopp et uttrykk fra fotball og håndball; hold trykket oppe, delta med engasjement helt til «dommeren» blåser av «kampen» søndag 29, november

Skjelsbusundet med Nordgårdsbrygga – Foto: Frode Vågdal

Så derfor gode venner og støttespillere, og da spesielt de av dere som ennå ikke har stemt, gjør dette så snart som mulig slik at vi kan få bygget sjøboden på Nordgårdsbrygga med faglig og økonomisk støtte fra NIPAS.

http