Fylkeskonservatoren i Østfold nominerer gamle Brekke skole til gjev nasjonal pris

Hvert år deler Riksantikvaren ut det som vel må sies å være den mest prestisjefulle kulturminneprisen i Norge. Når fylkeskonservatoren i Østfold nå har funnet å ville nominere arbeidet med gamle Brekke skole til denne helt spesielle prisen, så føler vi det som en stor ære og et uttrykk for at arbeidet som er utført  er av høy klasse. I så måte er det å bli nominert av fylkets øverste faginstans på området, noe vi tar med oss og føler stolthet over. Vi er samtidig realistiske i forhold til at de som nomineres til denne prisen, er i eliten i det kulturhistoriske arbeidet i Norge og at sjansen for å nå helt opp, derfor er liten. Like fullt så krysser vi fingrene og bærer på håpet fram til Riksantikvaren og hennes folk har samlet seg om en verdig vinner.

Fylkeskonservatorens nominasjon er i seg selv en stor seier både for byggeleder Eivind Børresen og for de mange som har stått på med dugnadsarbeid fra den første dugnaden i september 2015.

.

På Riksantikvarens hjemmeside https://www.riksantikvaren.no/Aktuelt/Nyheter/Har-du-kandidatar-til-Riksantikvarens-kulturminnepris-2019 finner vi følgende om nominasjonene til denne prisen:

Riksantikvarens kulturminnepris blir delt ut til personar, organisasjonar eller miljø som har gjort ein særleg innsats for:
bevaring og/eller restaurering av kulturminne
formidling av kulturminne, nasjonalt eller regionalt
bruk/gjenbruk og vedlikehald av kulturminne
Om prisen
Prisen består av eit kunstverk, diplom og 25 000 kroner.
Nominasjon
Nominasjonsfristen er 30. juni 2019

 

Paul Henriksen

Dugnader med oppgradering og sikring i fokus på ukas innsats

Full innsats på dugnadsfronten også denne uka både på Brekke, på kystlekeplassen, kystledhyttene og museet.

På Brekke skole er det «dugnadsstille» av hensyn til de mange som nå strømmer til for å leie huset. Så langt er det for inneværende år booket over 60 døgn. På stolpehuset (stabburet) derimot er det full innsats for å bytte ut sopp- og råtebefengte stokker med friskt tømmer,  og på taket kommer nå nye bord og lekter som snart skal dekkes med gammel sten.

Knut Hjotland, Ragnar Holte, Jan Berntzen og Eivind Børresen kan konstatere at takets østre del nå snart kan belegges med sten. Målet er å ha hele taket ferdig før ferien

Arbeidet med å erstatte de ødelagte stokkene i østveggen, er nå også ferdig. Se spesielt hvordan stokkene festes i hverandre med gjennomgående trekiler.

På kystlekeplassens to avdelinger (på museet og ved Brottet) har vi, etter egen anmodning, hatt «tilsyn» og fått en god rapport knyttet til de ulike «apparatene». Med denne som guide, skal vi nå strekke oss for å bedre sikkerheten for de mange vi håper vil benytte den spennende arenaen. I tillegg har vi inngått avtale med et sertifisert firma om årlig kontroll. Dette i tillegg til den egenkontroll vi nå legger opp til.

Hvordan det kontrollerende firmaet ville bedømme «verdens største hummerteine» var noe av det vi var spente på. Det gikk imidlertid bra. Vi ble imidlertid  bedt om å skråskjære ribbene i teina for å hindre klatring, noe Thor-Ivar Olsen er i gang med her. Ytterligere forbedringer av sikkerheten vil vi jobbe videre med.

Også på kystledhyttene gjøres det forbedringer, her knyttet til senger som må skiftes ut. Tre fornøyde karer, Kennet Baarstad, Asbjørn Svendsby og Erling Olsen, kan konstatere at den første av to «Hemnes» sovesofaer nå er på plass etter prøving og feiling i «godt sommervær». Den neste går lettere gutter! Sovesofaene er for øvrig finansiert gjennom et vedlikeholdsfond som Oslofjordens Friluftsråd har etablert for kystledhyttene med midler fra Sparebankstiftelsen DNB. Kulturvernforeningen har, etter søknad, fått tildelt kr 25.000,- til diverse tiltak på hyttene, herunder maling, griller og en badetrapp/rampe.

Paul Henriksen

 

 

Grå, våt, men blid bygdedag på Hvaler

Dette var i alle fall dagen der værmeldingen traff «blink». Mellom kl 11:00 og kl 14 skulle regnet komme tungt inn fra Skagerak og det stemte til fulle. Dette førte nok til at besøkstallet på rundt 500 i fjor, ble halvert og underholdning som skulle holdes på utearealet måtte hasteflyttes til låven. Men hva gjør vel dette når folk likevel stiller opp og gir uttrykk for at «dette er bra, på bygdedagen kommer vi uansett vær».

Likevel var det synd at ikke flere lot seg lokke både for underholdning, den hyggelige praten og for å treffe representanter for frivillige lag og foreninger som stiller opp. Sist, men ikke minst var det synd at ikke flere kom for å se Nordgården som de siste månedene har blitt oppgradert gjennom stor dugnadsinnsats både på bygninger og i området rundt.

Hvaler bondelag sto for årets mest originale innslag gjennom invitasjon til sittende ordfører Eivind Borge og et utvalg utfordrere til dette vervet ved valget i høst. I denne runden var det Marita Wennevold Hollen (H), Bjarte Bjønnes (Hvaler styrbord), Mona Vauger (AP) og Hans Herman Utgård (SP). Det politikerne var invitert til var, i hver sin kasse, å sette et utvalg poteter for deretter i kommende måneder å drive disse fram til en avgjørelse om hvem som kan fremvise  beste kvalitet og størrelse. Avgjørelsen om dette faller først på Eplefestivalen søndag 22. september, m.a.o. etter årets kommunevalg (9.9.). Det var Anders Svanekil som «klippet» snoren for denne spesielle «politiske» kappestriden.

Originalt, men ikke desto mindre artig var det å oppleve «Ola smed» (23)  som med store ferdigheter, ervervet «i bena på» en gammel smed i Rakkestad, demonstrerte og formidlet det gamle håndverket både til voksene og barn.

Fra årets oppsetting i Brottet  «Fyret», var det også innslag. Det samme fra våre gode venner i Hvaler Musikkforening. Begge disse seansene som skulle vært holdt utendørs, måtte vi flytte inn på låven der en «stinn brakke» bl.a. fikk høre tre feiende sangnummer fra årets ensemble i Brottet kledd i tidsriktige drakter (1905).

Samlingen av frivillige lag og foreninger som Hvaler Bondelag, DS Hvaler, Hvaler Hagelag, Hvaler Kunstforening, Hvaler Hytteforening og Forbundet Kysten (bildet over til høyre), sammen med besøkssenteret for nasjonalparken, måtte imidlertid friste tilværelsen ute. Regnvær til tross er det sporty og svært hyggelig for oss som arrangører at nettopp disse organisasjonene stiller opp om det som er grunnleggende for både Kystmuseet og Hvaler Kulturvernforening, nemlig å speile og formidle bredden i engasjementet for kystkulturen.

Da gjenstår det bare å takke alle som har bidratt gjennom stor dugnadsinnsats både før og under dagens arrangement, takk til alle utstillere og ikke minst takk til dere som trakk på dere regntøyet og ble med oss på en blid, men grå og våt dag.

Paul Henriksen

 

Festningsholmen på Akerøya får nye informasjonstavler

Med økonomisk støtte fra Hvaler kommune, har Hvaler Kulturvernforening i over et år nå jobbet med flere tiltak for å «oppgradere» den gamle festningen fra midten av 1700-tallet. Konkret betyr dette at det er laget fire nye kanonlavetter (Petter Wistner), hvorav to av disse allerede er på plass, en skjøtselsplan er utarbeidet for området (Arnt Otto Arntsen), samt at den gruppe har arbeidet med tre informasjonstavler om fortets historie, restaureringsarbeidet og naturmangfoldet på holmen (Monika Olsen, Jan Ingar Båtvik, Inger Jensen, Arnt Otto Arntsen og Paul Henriksen.

Med målsetting om å ha tavlene på plass til Akerøydagen  søndag 16. juni, startet vi i dag arbeidet med å montere rammeverket. «Vi» betyr her med innsats fra Skjærgårdstjenestens folk, Bård Vikerheim og Tom Eilertsen som fikk plassert rammene i posisjon i forhold til et panoramabilde som forteller publikum hva de ser i skjærgårdslandskapet

Hjelp til å sette festningen i stand fikk vi også av Frode Lund i kommunens park og friluftsavdeling som slo gress, mens undertegnede rakte i såter. Håpet er nå at så mange som mulig skal bli med oss på denne markeringsdagen av festningen, men ikke bare festningen. Det blir program både på hovedøya (Akerøya) og i form av at nasjonalparkens 10. års jubileum blir markert.

Tre informasjonstavler skal plasseres ut, to er stort sett ferdig, den siste håper vi kommer på plass kommende uke. På bildene under vil det fremgå hvilken form og innhold disse skal ha.

Paul Henriksen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Premieren på musikkteateret Fyret er allerede utsolgt. Går det mot rekordsesong i Brottet?

PREMIEREN PÅ MUSIKTEATERET «FYRET» 10.07 ER ALLEREDE UTSOLGT

Vi er godt i gang med den 15. sesongen i Brottet, i år med musikkteateret «Fyret» på plakaten der rundt 40 barn, unge og voksene danner et spennende ensemble. I tillegg til at tematikken i dette musikkteateret pirrer både unge og eldre, er selve sceneanlegget verdt et besøk til Brottet i år. I flere uker nå har en flott gruppe av Brottunge-fedre jobbet med et sceneanlegg som bl.a vil inneholde et 8 meter høyt fyrtårn, et fyrtårn som også vil bli tatt vare på i etterkant av teaterforestillingen og gjort til en del av kystlekeplassen ved Brottet.

Det er Brottungefedrene Thomas Johansen, Tom Kofoed, Trond Vidar Refne, Ragnar Windahl, Ronny Larsen og Magnus Pettersen som står for årets sceneanlegg i Brottet, et anlegg som bør være en attraksjon i seg selv i et år der vi markerer Brottets 15. sesong.
Hvaler-speiderne på plass ved Norgårdsbrygga

Barn og unge har en sentral plass i årets musikkteater i Brottet. Gjennom en avtale mellom Hvaler Kulturvernforening og Hvaler-speiderne håper vi nå at også havneområdet vil gi muligheter for en mangesidig aktivitet for barn og unge.

I dag kom Hvaler-speiderne seiljoller på plass i området der foreldrene nå skal lage et enkelt bryggeanlegg med hjelp av flytebryggene vi har til rådighet.

Vi ønsker Hvaler-speiderne velkommen til et spennende og mangesidig samarbeid rundt kystens liv og historie – og sjøsikkerhet som vi vet speiderne er opptatt av.

Paul Henriksen

 

 

Velkommen til bygdedagen på Kystmuseet, Nordgården, lørdag 8. juni

Styret i Hvaler Kulturvernforening  og Kystmuseet Hvaler har herved den store glede å invitere dere alle til bygdas dag på Kystmuseet lørdag 8. juni (pinseaften) kl 12:00 – 15:00. Om det i år er den 42. eller 43. gangen det inviteres til Bygdedag er vi litt usikre på. Sikkert er det i alle fall at dette har  blitt en god tradisjon  der du treffer de mange du ikke har sett på lenge, du kan kjøpe lokalproduserte produkter, historiske kart og lokalhistoriske bøker og i år få smakebiter fra musikkteateret «Fyret, årets oppsetting i Brottet. Rundt 40 barn og unge fra årets ensemble vil underholde. Våre venner i Hvaler musikkforening er selvsagt også et av de faste gode innslagene. Du møter representanter for Hvaler Hytteforening, Forbundet Kysten, Hvaler Bondelag og Hvaler Hagelag og mange, mange flere…. Ikke minst vil du møte et Kystmuseum der dugnadsgjengen har gjort en flott innsats gjennom flere måneder.

Programmet for bygdedagen er som følger:

Kl. 12.00: Korpset spiller
Kl. 12.15: Paul ønsker velkommen
Kl. 12.30: Hvaler Bondelag. Ordførerkandidatene setter poteter
Kl.  13.00: Kulturskolen underholder
Kl. 13.30: Innslag fra sommerens oppsetning Fyret – rundt 40 barn og voksene deltar

NB Parkering skjer som vanlig på P-plassen ovenfor Kystmuseet. I år vil det koste kr 50,- å sette bilen her. Du betaler selv direkte i kassa eller via Vipps til 15948. Vi stoler på dere som kommer med bil til bygdedagen.

Hjertelig velkommen til Bygdedagen 2019

Paul Henriksen

 

 

 

 

Bli med oss på bygdedagen 8. juni og på musikkteateret «Fyret» med premiere 10. juli.

Brottets 15. sesong , blir en spennende sesong med nytt musikkteater. Forestillingen «Fyret» med premiere 10. juli og oppfølgende forestillinger 14., 17., 19., og 24. juli , er et musikkspill det stilles store forventninger til.  I tillegg til disse forestillingene skal det som alltid også gjennomføres en  generalprøve og en førpremiere (8. og 9. juli).

Til disse forestillingene trenger vi et korps av frivillige for å bemanne kiosken (5 personer), parkering (4 personer) og for vakthold i området  (2 personer).

Bygdedagen pinseaften 8. juni

Også i år arrangerer Hvaler Kulturvernforening, i samarbeid med Kystmuseet Hvaler, den tradisjonelle bygdedagen med et rikholdig program bl.a. med innslag fra forestillingen «Fyret». I tillegg er det salg fra en rekke «boder», som på bildet over der du kan kjøpe historiske kart fra Hvalers øyer. Ikke minst er det på bygdedagen du garantert får den gode praten med en sambygding «du ikke har sett på lenge» .

Selv om en fast gjeng fra kulturvernforeningen og Kystmuseet alltid stiller opp, trenger vi frivillige også her bl.a. for salg av mat og drikke (6 personer) og for «stabling av biler» på parkeringsplassen (4 personer fordelt på to lag – betaling via Vipps eller direkte i kassa). Parkeringsavgiften i år er for øvrig på kr 50,-

Vi håper nå at du melder deg på som frivillig enten til forestillingene (Fyret), der du får gratisbilletter til før-forestillingene (8. eller 9. juli) eller til Bygdedagen.

Ønsker du å være med oss på disse folkerike dagene – meld deg via epost til : paulh@online.no, på mobil: 41463771 eler til undertegnede via Facebook.

Paul Henriksen

Dugnadsgjeng på «de skrå bredder» pluss, mye, mye mer…

Å bevege seg på de «skrå bredder» er et uttrykk som er hentet fra teaterverden, men da med tanke på skuespillere og andre aktører. Bokstavelig talt på de «skrå bredder», og det i et teater, har dugnadsgjengen i Brottet befunnet seg de siste dagene. Ikke foran et kravstort publikum, men for å sikre nettopp skuespillere, store som små mot ulykker og skader. Det det handler om her er fjerning av utsatte gangveier og punkter i Brottet amfi og erstatte disse med sikrere installasjoner. Her eksemplifisert med en smal og til dels morken gang vei der vi virkelig kan oppleve skader og noen faller ut for «de skrå bredder».

En utvidelse fra 30 cm til 80 cm bredde på gangveien i bratthenget vil forhåpentligvis bidra til større sikkerhet når farten er stor og fokus er å komme inn til korrekt posisjon i rett tid. Kennet Baarstad, Asbjørn Svendsby, Paul H,  Erling Olsen og Thor-Ivar Olsen står for sikringsarbeidet.

Dugnadsgjeng på «skrå bredder». Mulig at Arbeidstilsynet ville hatt enkelte innvendinger med tanke på HMS, men vi tenker sikkerhet på dugnadsvis. Her Thor-Ivar Olsen, Steinar Pettersen og Asbjørn Svendsby i bratthenget.

Litt om mye – fra dugnads-uka for øvrig

Et viktig «prosjekt» for oss i sommer og med tanke på 14. juli spesielt, er å feire Brottets 15. sesong med besøk til Nordgårdsbrygga av  1 – 2 mindre skuter fra Tall Ships Races i Fredrikstad. En svært viktig forutsetning for å få dette til er at det er dybde og bredde nok i Skjelsbusundet for å få slike skuter inn. I den forbindelse har vi fått hjelp av Skjærgårdstjenesten til å ekko-lodde dybder i området. Resultatet er ennå ikke klart, men vi lever i håpet om at det vi tror stemmer, nemlig  at det er dybder nok til å ta inn skuter som stikker 4 meter dypt.

Hvaler Kulturvernforening har mange gode samarbeidspartnere, blant dem Hvaler Hagelag. Da husstyret på Brekke hadde styremøte i kveld var to av Hagelagets styremedlemmer med, Elisabeth Nordang og Mariann Hovda. Bakgrunnen for samtalene i kveld var å få hjelp til å utvikle hagen rundt gamle Brekke skole både med bær og frukttrær, en begrenset urtehage og en skjermet uteplass. Hva er mulig å få til på en plass med skrinn jord og der det ikke er mulig å få til daglig stell og pleie av jord og vekster – dette var blant de temaene diskusjonen dreide seg rundt. Uansett er samarbeidet mellom Hvaler Hagelag og Hvaler Kulturvernforening et fruktbart samarbeid

Jeg har allerede nevnt utviklingen av Brottet med bedre gangveier og trapper. Det er imidlertid på scenen de mest i øyenfallende endringene nå skjer der Brottungefedrene virkelig gjør jobben. Fyrtårnet på 8 meter reiser seg og på scenen ser vi konturene av fyrmester- og assistentboligen. Vi jobber nå også med et spektakulært innslag under forestillingen «Fyret», nemlig å skape sjøsprøyt inn mot boliger og fyrtårn. En svært oppløftende samtale med Rørleggermester Rune Svennes og flere av hans medarbeidere i dag, skapte engasjement og stor tro på at dette alltid positive firmaet kan bistå oss med «kaskader» av vann. Det gjenstår å se med hvilken løsning, men med disse folkenes kreative innsats blir dette forhåpentligvis en ny god erfaring både for Rune, hans firma og det gode samarbeidet vi har hatt gjennom mange år nå.

Paul Henriksen

 

 

 

 

I arbeidet med Hvalers kultur og historie bygger vi opp og river ned, for igjen å bygge opp

Dugnadsarbeidet i regi av Hvaler Kulturvernforening antar mange ulike former. I Brottet består arbeidet for det aller meste i å bygge nytt, i år med bygging av et langt større sceneanlegg. Dette vil bli et sceneanlegg som blir det klart største på Hvaler. Først og fremst bygges dette for årets oppsetting «Fyret», men dette blir et sceneanlegg som etter hvert bør klassifisere anlegget som et regionalt anlegg (lokalt, regionalt og nasjonale anlegg). På mandagens dugnad var dugnadsgjengen engasjert både på og bak scenen, en scene der for øvrig fedrene til Brottungane nå også gjør en imponerende jobb.

Maling av rekkverk, stensetting av forstøtningsmur og ikke minst sluttføring av arbeidet med scenedekket sto på menyen da dugnadsgjengen tro til på mandag.

Stabburet, eller stolpehuset som det også kalles, har hovedfokus på Brekke denne våren, før vi til høsten igjen går løs på sluttetappen som innebærer avslutning av arbeidet i 2. etasje på skolebygget. På dagens solfylte mai-dugnad, klippet Knut Hjortland gresset i hagen, mens Eivind Børresen, Ragnar Holte og Paul H, rev og slet i historiske materialer på stolpehuset. Store soppskader i deler av den ene veggen ble fjernet. Kommende uke får disse områdene «innskudd» av friskt tømmer, som i dag ble barket.  I tillegg til å få fjernet skadet materiale, ble hele frontveggen tatt ned da det knapt var mulig å feste en spiker i de gamle materialene.

Paul Henriksen

 

 

 

Er du en av dem som har glemt oss?

Det overskriften sikter til, er at vi  tidlig i april sendte ut årets faktura på mail for innbetaling av kontingent  for 2019 (noen også pr post). Mange er det som har betalt, noe vi er svært takknemlig for. Det som imidlertid er noe skuffende å erfare, er at det i år er en større gruppe ( rundt 80 av 280 registrerte medlemmer) som, selv etter purring, står som ubetalt. Hva dette skyldes lurer vi på. På bakgrunn av de mange hyggelige tilbakemeldingene vi får, kan vi vanskelig tro at det er fordi aktiviteten er lav og resultatene dårlig at medlemmer ikke betaler kontingenten. Men hva er årsaken da?

Hvaler Kulturvernforening har mange gode støttespillere både i form av enkeltpersoner, offentlige myndigheter og «private» stiftelser som Sparebankstiftelsen DNB, Gjensidigestiftelsen og UNI-stiftelsen.

Midlene vi får fra offentlige myndigheter som Hvaler kommune, Østfold fylkeskommune og Fylkesmannen og fra stiftelser nevnt over, har det til felles at dette er ØREMERKEDE MIDLER knyttet til bestemte innvesterings og aktivitetstiltak som Brekke skole, Brottet, Arekilen, Akerøya osv. Bevilgningene vi får fra disse gode støttespillerne kan vi IKKE bruke til driften av det som etter hvert har blitt en stor og omfattende virksomhet. Midler som skal dekke kommunale avgifter, strøm, regnskapshonorar,  forsikringer, alarmer….. (Brottet og Brekke skole) samt renter og avdrag på lån (parkeringsplassen der vi har investert kr 500.000,-), må vi skaffe selv. I tillegg må all administrasjon (søknader, rapporteringer, planlegging, gjennomføring av div. møter……) utføres på frivillig grunnlag. Dette er selvsagt et spennende og lærerikt arbeid, men krevende å stå i over år.

Vi har i dag en fin inntekt fra utleie av kystledhyttene (ved Brottet og på Brekke skole), utleie av Brottet/Amfigrotta og fra salg i kiosken under forestillingene i Brottet. Selv om vi har en slik mulighet for å skaffe egne inntekter, så er vi helt avhengig av at det fortsatt selges lodd, holdes loppemarkeder, at det gis grasrotandeler, private gaver og ikke minst at vi har en solid gruppe medlemmer som støtter oss. Håpet er derfor at når vi nå sender ut 2. gangs purring på medlemskontingenten, så er du fortsatt med oss.

Paul Henriksen                                                                                                                                                                  Leder i Hvaler Kulturvernforening